Ders İçerikleri - Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

BEN 509 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Enzim Kinetiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 509
Güz/Bahar
2
1
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilerin enzim kaynakları, çeşitleri, yapı ve fonksiyonları, özellikleri, enzimlerin aktivitesi üzerine etki eden faktörler hakkında bilgilendirilmesi, enzimlerin faydalı etkilerinden yararlanma, olumsuz etkilerinden korunmanın yollarını öğretilmesi, enzim bilimi ve teknolojisindeki yeni gelişmeler hususunda bilgilendirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
 • Enzimleri ve bileşenlerini tanımlayabilecek,
 • Enzimatik reaksiyonların enerjilerini hatırlayabilecek,
 • Enzim-substrat bağlama modellerini listeleyecek,
 • Enzimatik reaksiyonların kinetiğini belirleyebilecek
 • Enzim inhibisyonunu tanımlayabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, enzimlerin kimyasal yapısı ve özellikleri, enzim spesifikliği, enzim çeşitleri ve fonksiyonları, enzimatik reaksiyonlar ve enzim kinetiği, enzim aktivitesi üzerine etki eden faktörler, enzim stabilitesi ve önemi, enzim bilimi ve teknolojisindeki yeni gelişmeler ve mühendislik bilgilerinin enzim teknolojisinde kullanımı, ,mmobilize enzimler ve immobilizasyon teknikleri ve uygulama alanlarını kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı: Enzimler Jey, J.E., Ollis, D. F., Biochemical Engineering Fundamentals, Mc-Graw Hill, 1986.
2 Enzimlerin üç boyutlu yapısı Bugg, T. D. H. Introduction to Enzyme and Coenzyme Chemistry 3rd Edition, United Kingdom: John Wiley & Sons; 2012.
3 Enzim-substrat kompleksinin yapısı Marangoni, A.G., Enzyme Kinetics: A Modern Approach, John Wiley and Sons, 2003.
4 Kinetik analiz teknikleri Copeland, C.A., Enzymes: A practical introduction to structure, mechanism and data analysis, Wiley-VCH Inc., 2000.
5 Geçiş durum teorisi/Kataliz ilkeleri Copeland, C.A., Enzymes: A practical introduction to structure, mechanism and data analysis, Wiley-VCH Inc., 2000.
6 Enzimler nasıl çalışır? Marangoni, A.G., Enzyme Kinetics: A Modern Approach, John Wiley and Sons, 2003..
7 Enzim aktivitesinin karakterizasyonu Copeland, C.A., Enzymes: A practical introduction to structure, mechanism and data analysis, Wiley-VCH Inc., 2000.
8 Enzim kinetiği Marangoni, A.G., Enzyme Kinetics: A Modern Approach, John Wiley and Sons, 2003.
9 Enzimatik reaksiyonların stereokimyası Chapter-10, ‘‘Food Process Design’’, Zacharias B. Maroulis, George D. Saravacos, Marcel Dekker, Inc., 2003.
10 Yardımcı ligand bağlama/allosterik etkileşimler, regülasyon Copeland, C.A., Enzymes: A practical introduction to structure, mechanism and data analysis, Wiley-VCH Inc., 2000.
11 Tersinir enzim inhibisyon kinetiği Marangoni, A.G., Enzyme Kinetics: A Modern Approach, John Wiley and Sons, 2003.
12 Tersinmez enzim inhibisyon kinetiği Marangoni, A.G., Enzyme Kinetics: A Modern Approach, John Wiley and Sons, 2003.
13 Enzim katalizli reaksiyonların pH bağımlılığı Marangoni, A.G., Enzyme Kinetics: A Modern Approach, John Wiley and Sons, 2003.
14 İki substratlı reaksiyonlar Bailey, J.E., Ollis, D. F., Biochemical Engineering Fundamentals, Mc-Graw Hill, 1986.
15 Enzim immobilizasyonu, avantaj ve dezavantajları Bailey, J.E., Ollis, D. F., Biochemical Engineering Fundamentals, Mc-Graw Hill, 1986.
16 Enzim immobilizasyon yöntemleri Bailey, J.E., Ollis, D. F., Biochemical Engineering Fundamentals, Mc-Graw Hill, 1986.

 

Ders Kitabı

Seçilen konuya bağlı olarak ilgili öğretim üyesi tarafından temin edilecektir.

Önerilen Okumalar/Materyaller
 • Bailey, J.E., Ollis, D. F., Biochemical Engineering Fundamentals, Mc-Graw Hill, 1986.,
 • Clark, D.P., Molecular Biology, Elsevier, 2005.
 • Bugg, T. D. H. Introduction to Enzyme and Coenzyme Chemistry 3rd Edition, United Kingdom: John Wiley & Sons; 2012.
 • Fersht, A. Structure and Mechanism in Protein Science 2nd Edition, USA.: W.H. Freeman and Company; 1999.
 • Dugas, H. Bioorganic Chemistry; a chemical approach to enzyme action 3rd Edition, USA: Springer; 1996.
 • Ratner, B.D., Haffman, A.S., Schoen, F.J., Lemons, J.E., Biomaterials Science, Academic Press, 1996.
 • Marangoni, A.G., Enzyme Kinetics: A Modern Approach, John Wiley and Sons, 2003.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
1
25
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
1
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
5
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
1
27
27
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

X
2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

X
3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

X
4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

X
8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

X
12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.