Ders İçerikleri - Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

BEN 512 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Biyosistemler için Tasarım Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 512
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere Biotasarım yenilik süreçleri için tasarım yöntemlerinin temellerini tanıtmaktır. Bu gibi temel tasarım yöntemleri ürün geliştirme sürecinde tanımlama ve tasarım için kullanılır. Biyolojik sistemler ile çalışmak için birkaç farklı tasarım yöntemi vardır. Öğrencilere, temel tasarım yöntemlerinin yanı sıra; Biyomimetik tasarım, Biyolojiden esinlenen tasarım ve biyolojik tasarım yöntemleri vaka araştırmaları ile öğretilecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Biyosistemler ve tasarım yöntemleri açısından önem arz eden bir konuda araştırma yapabilecektir.
  • Biyotasarım ve biyolojiden esinlenen tasarım yöntemleri arasındaki farkı tanımlayabilecektir.
  • İhtiyaç belirleme ve problem tanımlama için ilgili tasarım yöntemlerini tanımlayabilecektir.
  • Yenilikçi fikir geliştirmek ve konsept oluşturmak için biyotasarım yöntemlerini kullanabilecektir.
  • Yeni ürün geliştiştirmek için biyotasarım yöntemlerini kullanabilecektir.
Ders Tanımı Biyosistemler için tasarım yöntemleri hakkında bilgi edinme, yöntemi uygulama, sonuçları düzenleme, tartışma ve raporlama.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Tasarımın Temel İlkeleri Henry W. Stoll (1999). Product Design Methods and Practices. Taylor & Francis
3 Tasarımın Temel İlkeleri Henry W. Stoll (1999). Product Design Methods and Practices. Taylor & Francis
4 Problem Tanımlama Stefanos Zenios, Josh Makower, Paul Yock (2010). Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologies. Cambridge University Press, Part I.
5 Problem Tanımlama Stefanos Zenios, Josh Makower, Paul Yock (2010). Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologies. Cambridge University Press, Part I.
6 Konsept geliştirme John Chris Jones (1992). Design Methods. John Wiley and Sons, New York. Section 4, pp 272-292
7 Problem odaklı tasarım yöntemleri John Chris Jones (1992). Design Methods. John Wiley and Sons, New York. Section 5, pp 298-359
8 Tasarım odaklı proje geliştirme yöntemleri J. Wall, E. Wynne, T. Krummel (2015). Biodesign process and culture to enable pediatric medical technology innovation. Seminars in Peadiatric Surgery, pp. 102-106
9 Biyosistemler için tasarım yöntemleri: vaka örnekleri Myers, William (2012). BioDesign: Nature + Science + Creativity. New York: Museum of Modern Art, Chapter 1, pp 18-73 Kellert, S. 2005. Buildingfor Life: Designing and Understanding the Human-Nature Connection. Washington, DC: Island Press.
10 Biyosistemler için tasarım yöntemleri: vaka örnekleri Myers, William (2012). BioDesign: Nature + Science + Creativity. New York: Museum of Modern Art, Chapter 1, pp 18-73 Benyus, J. 1997. Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. New York: Murrow.
11 Biyosistemler için tasarım yöntemleri: vaka örnekleri Myers, William (2012). BioDesign: Nature + Science + Creativity. New York: Museum of Modern Art, Chapter 3, pp 128-191
12 Biyosistemler için tasarım yöntemleri: vaka örnekleri Myers, William (2012). BioDesign: Nature + Science + Creativity. New York: Museum of Modern Art, Chapter 3, pp 128-191
13 Biyosistemler için tasarım yöntemleri: vaka örnekleri Myers, William (2012). BioDesign: Nature + Science + Creativity. New York: Museum of Modern Art, Chapter 5, pp 244-253
14 Biyosistemler için tasarım yöntemleri: vaka örnekleri Myers, William (2012). BioDesign: Nature + Science + Creativity. New York: Museum of Modern Art, Chapter 5, pp 244-253
15 Rapor yazımı ve sunum hazırlanması Proje rapor ve sunumu
16 Rapor teslimi ve sunum

 

Ders Kitabı

Myers, William. BioDesign: Nature + Science + Creativity. New York: Museum of Modern Art, 2012.

 

Stefanos Zenios, Josh Makower, Paul Yock. Biodesign: The Process of Innovating Medical Technologies. Cambridge University Press, 2010.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Dyson, Freeman, “Our Biotech Future.” The New York Times Book Review, July 19, 2007.

 

Benyus., J., A (2008). Good Place to Settle: Biomimicry, Biophilia, and the Return of Nature’s Inspiration to Architecture (Chapter 3), Biophilic Design, eds. Kellert, S., Heerwagen, J., H., Mador, M., New Jersey: John Wiley and Sons.

 

Idris Mootee (2014). Design Thinking for Strategic Innovation: What They Can't Teach You at Business or Design School. John Wiley and Sons.

 

Tim Brown (2009). Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. Harper Collins Publishers.

 

Thomas Lockwood, Edgar Papke (2017). Innovation by Design: How Any Organization Can Leverage Design Thinking to Produce Change, Drive New Ideas, and Deliver Meaningful Solutions. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
5
70
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
2
6
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

X
2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

X
3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

X
4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

X
6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

X
12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.