Ders İçerikleri - Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı (Tezli)

BEN 514 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hastalıkların Epigenetik Temelleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
BEN 514
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı epigenomun yapısını (DNA metilasyonu, histon modifikasyonları, kodlamayan RNAlar, gibi) ve fonksiyonunu öğrenmek, hastalıkta ve sağlıkta epigenetik varyasyonların önemini anlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Epigenetik modifikasyonları tanımlayabilecek.
  • İnsan ve farede epigenetik mekanizmaları örnekler üzerinden tartışabilecek.
  • Temel insan fizyolojisindeki epigenetik mekanizmaları ve önemini açıklayabilecek
  • Hastalıkların temelinde yatan epigenetik mekanizmaları üzerinden tartışabilecek
  • Yaşlanma sırasındaki epigenetik değişimleri açıklayabilecek
Ders Tanımı Bu ders epigenetik, DNA modifikasyonlari, histone modifikasyonlari, kanser, yaşlanma, metabolik hastalıklar ve nörolojik hastalıkları kapsar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Epigenetiğin Kısa Tarihi ve Genel Konseptler Epigenetics, 2nd edition, by D Allis, CSHL Press, 2015. Ünite 1, 2 ve 3.
2 DNAnın paketlenmesi ve kromatin Epigenetics, 2nd edition, by D Allis, CSHL Press, 2015. Ünite 1,2 ve 3
3 DNA modifikasyonları Epigenetics, 2nd edition, by D Allis, CSHL Press, 2015. Ünite 15.
4 Histon modifikasyonları: asetilasyon Epigenetics, 2nd edition, by D Allis, CSHL Press, 2015. Ünte 4.
5 Histon modifikasyonları: metilasyon ve diğer modifikasyonlar Epigenetics, 2nd edition, by D Allis, CSHL Press, 2015. Ünite 5.
6 Gen kontrol bölgeleri ve epigenetik Epigenetics, 2nd edition, by D Allis, CSHL Press, 2015. Ünite 12 ve 19.
7 Kodlamayan RNAlar ve epigenetik Epigenetics, 2nd edition, by D Allis, CSHL Press, 2015. Ünite 16.
8 Arasınav tekrarı
9 Nörolojik hastalıkların epigenetiği Epigenetics in Human Disease 2nd edition, T Tollefsbol, Elsevier Academic Press, 2018. Ünite 8 ve 9.
10 İmmunolojik rahatsızlıkların epigenetiği Epigenetics, 2nd edition, by D Allis, CSHL Press, 2015. Ünite 29.
11 Metabolik rahatsızlıkların epigenetiği Epigenetics, 2nd edition, by D Allis, CSHL Press, 2015. Ünite 30.
12 Enfeksiyonların yol açtığı epigenetik değişimler Epigenetics in Human Disease 2nd edition, T Tollefsbol, Elsevier Academic Press, 2018. Ünite 21.
13 Yaşlanma ve Epigenetik Epigenetics in Human Disease 2nd edition, T Tollefsbol, Elsevier Academic Press, 2018. Ünite 31.
14 Kanserin epigenetik mekanizmaları Epigenetics, 2nd edition, by D Allis, CSHL Press, 2015. Ünite 34 ve 35.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Epigenetics, 2nd edition, by D Allis, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2015

Önerilen Okumalar/Materyaller

Epigenetics in Human Disease 2nd edition, T Tollefsbol, Elsevier Academic Press, 2018

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
33
33
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Matematik, Fen Bilimleri, Biyomühendislik konularında yeterli bilgi birikimine sahiptir; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri çeşitli Biyomühendislik problemlerini modelleme ve çözme amacıyla kullanır.

X
2

Belirsiz, sınırlı ya da eksik verileri kullanarak, bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; ilgili disiplinlere ait bilgileri bir arada kullanır.

X
3

Kuramsal, deneysel ve modelleme esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık problemleri çözer.

X
4

Doğa bilimleri ve Biyomühendislik temellerini kullanarak sistem, ekipman veya süreç tasarımı gerçekleştirir.

X
5

Biyomühendislik alanındaki yeni gelişmeleri takip ve teknolojileri takip eder ve kullanır.

X
6

Biyomühendislik disiplini içinde ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel çalışma sergiler.

X
7

Biyomühendislik uygulamalarının sosyal, çevresel, sağlık, güvenlik, hukuk boyutları ile proje yönetimi ve iş hayatı uygulamalarını bilir ve bunların profesyonel iş yaşamına getirdiği kısıtların farkındadır.

X
8

Biyomühendislik alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X
9

Biyomühendislik alanı ile ilgili kıstaslara uygun, özgün bir tez/dönem projesi hazırlar.

10

Bir yabancı dili kullanarak Biyomühendislik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
11

Edindiği bilgi, beceri ve yetkinlikleri evrensel ve toplumsal amaçları doğrultusunda geliştirir.

X
12

Biyomühendislik alanında bölgesel ve küresel konuları/sorunları tanımlar, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.