Ders İçerikleri - Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Marka İletişimi (Tezsiz) (Türkçe)

MI 556 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kampanya Planlaması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MI 556
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İletişimi kampanyası geliştirmek ve yürütmek için gereken stratejik planlama ve yönetim sürecini aktarılması yoluyla öğrencilerin iletişimi planı oluşum sürecindeki kararlar, konular ve aktiviteler hakkında farkındalık ve bu planları analiz edebilme yetisi kazanmaları amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • MPR kampanyası geliştirmenin basamaklarını sıralayabilecek,
  • Bir kuruma yönelik durum analizi yaparak bir problem ya da fırsatı belirleyebilecek,
  • Hedef ve hedef kitlesini net olarak tanımlayabilecek,
  • Yapılmış olan kampanyalardaki MPR strateji ve taktiklerini ayırt ederek eleştirebilecek,
  • Sonuçların değerlendirilmesi için bir araştırma planı ortaya koyabilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, pazarlama ve marka iletişimi kampanyası geliştirmek ve yürütmek için gerekli olan stratejik planlama ve yönetim sürecine genel bir bakış ve anlayış sağlamak üzere tasarlanmıştır. Kampanya planlama geliştirme ve uygulama sürecinde dikkate alınması gereken kavramlara değinilirken, süreç içinde geçen durum analizi, paydaş analizi, amaç ve hedef belirleme, hedef kitlesi tespiti, strateji ve taktiklerin geliştirilmesi, uygulama, ölçme ve değerlendirme şeklindeki tüm kampanya basamakları detaylı olarak incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş Odabaşı, Y. & Oyman, M. (2011). Pazarlama İletişimi Yönetimi, İstanbul: Mediacat. Bölüm 1, sf. 61-75 & Bölüm 2
2 PR, MPR, BPİ tanım, kapsam ve özellikleri; BPİ karmasının unsurları Odabaşı, Y. & Oyman, M. (2011). Pazarlama İletişimi Yönetimi, İstanbul: Mediacat. Bölüm 1, sf. 61-75 & Bölüm 2, Bölüm 4
3 Kampanya Süreci I: Durum Analizi (işletme, rakip, tüketici ve ürün analizi); Amaçların belirlenmesi (satış, iletişim); Hedef kitlenin seçimi Odabaşı, Y. & Oyman, M. (2011). Pazarlama İletişimi Yönetimi, İstanbul: Mediacat. Bölüm 5, sf. 395-407.
4 Kampanya Süreci II: BPİ unsurlarının değerlendirilmesi; Mesaj ve medya stratejisinin belirlenmesi; Kısa sunumlar Odabaşı, Y. & Oyman, M. (2011). Pazarlama İletişimi Yönetimi, İstanbul: Mediacat. Bölüm 5, sf. 407-415.
5 Kampanya Süreci III: Uygulama; değerlendirme
6 Örnek kampanya incelemesi
7 Örnek kampanya incelemesi
8 Sunum 1-2
9 Sunum 3-4
10 Sunum 5-6
11 Sunum 7-8
12 Sunum 9-10; Final projesi için brief ön hazırlık
13 Final projesi için brief ve yönerge
14 Değerlendirme
15 Değerlendirme
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı
  • Odabaşı, Y. , Oyman, M. (2011). Pazarlama İletişimi Yönetimi, İstanbul: Mediacat.
  • Giannini, G.T. Jr. (2010) Marketing Public Relations: A marketers approach to PR &social media. New Jersey: Pearson Education.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
50
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
50
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
52
52
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Marka iletişimi alanında özgün ve yaratıcı stratejiler geliştirmeyi sağlayan süreç, yöntem ve tekniklere ilişkin bilgilerini derinleştirerek uygular.

X
2

Marka iletişimi konusunda uzmanlık gerektiren sorunları disiplinler arası yaklaşım ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

3

Marka iletişimi alanının ilişkili olduğu farklı disiplinler (pazarlama, reklamcılık, halkla ilişkiler, kurumsal iletişim, pazarlama iletişimi vb.) arasındaki bağlantıları bütünleştirir.

4

Marka iletişimi konusunda geliştirilen stratejileri ve çözüm yöntemlerini değerlendirir.

X
5

Kurumsal iletişim yönetiminin temel prensiplerini kavrar ve bunları uygulama becerileri edinir.

6

Bütünleşik bir marka iletişimi kampanyası planlayabilir, geliştirebilir, süreci yönetir ve değerlendirir.

X
7

Marka iletişimi ve kurumsal iletişim alanındaki çözüm önerilerini ilgili paydaşlara yazılı ve sözlü olarak aktarır.

8

Mesleki ve toplumsal etik değerlere uygun çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirir.

9

Marka iletişimi alanına ilişkin uzmanlık gerektiren konularda bağımsız bir çalışma gerçekleştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.