Ders İçerikleri - Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı (Tezli)

PSY 555 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnsan Cinselliğinde Yeni Akım ve Gelişmeler
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 555
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı “İnsan Cinselliği” dersi, cinselliğin anatomi ve fizyolojisi, cinsel uyarılma ve tepki, cinsiyet rolleri, çekicilik, aşk, yakın ilişkiler, cinsel iletişim, cinsel yönelim, hamilelik, doğum kontrolü, doğum öncesi gelişim, yaşam boyu cinsel davranış, cinsel işlev bozuklukları ve cinsel tedaviler, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel davranışta tipik olmayan örüntüler, cinsel şiddet ve ticari cinsellik gibi insan cinselliğine ilişkin ana konuları içermektedir. Dersin ana amacı öğrencilere insan cinselliğine ilişkin güncel bilgiler sağlamak, cinselliği gerek fizyolojik gerekse sosyal ve psikolojik öğeleriyle birlikte incelemeye çalışmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Cinselliğe dair anatomik yapıyı açıklayabileceklerdir.
  • Kadın ve erkek anatomisini ifade edebileceklerdir.
  • Cinsel yolla bulaşan hastalıkların nedenlerini ve nasıl yayıldıklarını tartışabileceklerdir
  • Cinsel kimlik ve cinsel rol kavramlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Cinsel gelişime dair teorileri açıklayabileceklerdir.
  • Cinsel yönelimin ne olduğunu tanımlayabileceklerdir.
  • Cinsel yönelime dair kültürel tutumları ifade edebileceklerdir.
  • İnsan cinselliği alanında yapılan çalışma sonuçlarını tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu dersin amacı insan cinselliğini anatomik yapılar, cinsel gelişim, cinsel kimlik ve yönelim, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, cinsel hastalıklar ve ilişkilerde oluşabilecek sorunları kapsayacak şekilde tanıtmaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönemin gözden geçirilmesi  
2 Derse giriş Kelly “Sexuality Today”. McGrawHill Higher Education: 2008.
3 Yetişkinlikte cinsellik ve ilişkiler Diamond, L. (2004).  Emerging Perspectives on Distinctions Between Romantic Love and Sexual Desire. Current Directions in Psychological Science, 13 (3), 116119. Reis, H.T. & W. Collins, W.A. (2004). Relationships, Human Behavior, and Psychological Science. Current Directions in Psychological Science, 13 (6), 233237.
4 Yetişkinlikte cinsellik ve ilişkiler Karney, B.R. & Bradbury. T.N. (2005). Contextual Influences on Marriage: Implications for Policy and Intervention. Current Directions in Psychological Science, 14 (4), 171174. Finkel, E.J. & Eastwick, P.W. (2008). SpeedDating. Current Directions in Psychological Science, 17 (3), 193197.
5 Cinsel gelişim ve cinsiyete dair sosyal perspektif McClintock, M.K. & Herdt, G. (1996). Rethinking Puberty: The Development of Sexual Attraction. Current Directions in Psychological Science, 5 (6). 178183. Shackelford, T.K. & Aaron T. Goetz, A.T. (2007). Adaptation to Sperm Competition in Humans. Current Directions in Psychological Science, 16 (1), 4750.
6 1. ara sınav
7 Evrim ve cinsel davranış Gangestad, S.W., Thornhill, R. & GarverApgar, C.E. & Thornhill, R. (2005). Adaptations to Ovulation: Implications for Sexual and Social Behavior. Current Directions in Psychological Science, 14 (6), 312316. Fink, B. & PentonVoak, I. (2002). Evolutionary Psychology of Facial Attractiveness. Current Directions in Psychological Science, 11 (5),154158.
8 Ebeveynlik yatırımdan cinsiyet farklılıkları Curtis, J.T. & Wang, Z. (2003). The neurochemistry of pair bonding. Current Directions in Psychological Science, 12 (2), 4953.Bjorklund, D.F. & Shackelford, T.K.(1999). Differences in Parental Investment Contribute to Important Differences Between Men and Women. Current Directions in Psychological Science, 8 (3), 8689.
9 Çiftleşme davranışında cinsiyet farklılıkları Miller, L.C., PutchaBhagavatula, A. & Pedersen, W.C. (2002). Men's and Women's Mating Preferences: Distinct Evolutionary Mechanisms? Current Directions in Psychological Science, 11(3), 8893. Buss, D.M.(2001).Cognitive Biases and Emotional Wisdom in the Evolution of Conflict Between the Sexes. Current Directions in Psychological Science, 10 (6), 219223.
10 Cinsel yönelim, kimlik ve davranış SavinWilliams, R.C.(2006). Who's Gay? Does It Matter?Current Directions in Psychological Science, 15 (1), 4044. Gladue, B.A. (1994). The Biopsychology of Sexual Orientation, Current Directions in Psychological Science, 3 (5), 150154.
11 2. ara sınav
12 Farklı Cinsel yönelimler Kurdek, L.A. (2005).What Do We Know About Gay and Lesbian Couples? Current Directions in Psychological Science, 14 (5), 251254. Patterson, C.J. (1994). Lesbian and Gay Families. Current Directions in Psychological Science, 3 (2), 6264.
13 Cinsel gelişim ve cinsiyete dair sosyal perspektif Furman, W. (2002). The Emerging Field of Adolescent Romantic Relationships. Current Directions in Psychological Science,11 (5),177180. Murray, S.L. (2005). Regulating the Risks of Closeness. Current Directions in Psychological Science, 14 (2), 7478.
14 Yakın ilişkiler Simpson, J.A.(2007). Psychological Foundations of Trust. Current Directions in Psychological Science, 16 (5), 264268. Fletcher, G.J. & Simpson, J.A. (2000). Ideal Standards in Close Relationships: Their Structure and Functions. Current Directions in Psychological Science, 9 (3), 102105.
15 Evlilik,ilişkiler ve çatışma Fincham, F.D. (2003). Marital conflict: Correlates, structure, and context.Current Directions in Psychological Science, 12 (1), 2327. Huston, T.L., Niehuis, S. & Smith, S.E.(2001). The Early Marital Roots of Conjugal Distress and Divorce. Current Directions in Psychological Science, 10 (4), 116119.
16 Sekse onay verme, sekse zorlama, tecavüz ve taciz HoltzworthMunroe, A.(2000). A Typology of Men Who Are Violent Toward Their Female Partners: Making Sense of the Heterogeneity in Husband Violence. Current Directions in Psychological Science, 9 (4), 140143. Cooper, M.L.(2006).Does Drinking Promote Risky Sexual Behavior?: A Complex Answer to a Simple Question. Current Directions in Psychological Science, 15 (1), 1923.

 

Ders Kitabı

Kelly, G (2008). Sexuality Today. 10th Edition.  McGraw-Hill 

ISBN: 978-0073531991

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Diamond, L. (2004).  Emerging Perspectives on Distinctions Between Romantic Love and Sexual Desire. Current Directions in Psychological Science, 13 (3), 116-119.

Reis, H.T. & W. Collins, W.A. (2004). Relationships, Human Behavior, and Psychological Science. Current Directions in Psychological Science, 13 (6), 233- 237

Karney, B.R. & Bradbury. T.N. (2005). Contextual Influences on Marriage: Implications for Policy and Intervention. Current Directions in Psychological Science, 14 (4), 171-174.

Finkel, E.J. & Eastwick, P.W. (2008). SpeedDating. Current Directions in Psychological Science, 17 (3), 193-197.

McClintock, M.K. & Herdt, G. (1996). Rethinking Puberty: The Development of Sexual Attraction. Current Directions in Psychological Science, 5 (6). 178-183.

Shackelford, T.K. & Aaron T. Goetz, A.T. (2007). Adaptation to Sperm Competition in Humans. Current Directions in Psychological Science, 16 (1), 47-50.

Gangestad, S.W., Thornhill, R. & GarverApgar, C.E. & Thornhill, R. (2005). Adaptations to Ovulation: Implications for Sexual and Social Behavior. Current Directions in Psychological Science, 14 (6), 312-316.

Fink, B. & PentonVoak, I. (2002). Evolutionary Psychology of Facial Attractiveness. Current Directions in Psychological Science, 11 (5),154-158.

Kurdek, L.A. (2005).What Do We Know About Gay and Lesbian Couples? Current Directions in Psychological Science, 14 (5), 251-254.

 Patterson, C.J. (1994). Lesbian and Gay Families. Current Directions in Psychological Science, 3 (2), 62-64

Fincham, F.D. (2003). Marital conflict: Correlates, structure, and context.Current Directions in Psychological Science, 12 (1), 23-27.

 Huston, T.L., Niehuis, S. & Smith, S.E.(2001). The Early Marital Roots of Conjugal Distress and Divorce. Current Directions in Psychological Science, 10 (4), 116-119.

Simpson, J.A.(2007). Psychological Foundations of Trust. Current Directions in Psychological Science, 16 (5), 264-268.

Fletcher, G.J. & Simpson, J.A. (2000). Ideal Standards in Close Relationships: Their Structure and Functions. Current Directions in Psychological Science, 9 (3), 102-105.

Furman, W. (2002). The Emerging Field of Adolescent Romantic Relationships. Current Directions in Psychological Science,11 (5),177-180.

 Murray, S.L. (2005). Regulating the Risks of Closeness. Current Directions in Psychological Science, 14 (2), 74-78.

SavinWilliams, R.C.(2006). Who's Gay? Does It Matter?Current Directions in Psychological Science, 15 (1), 40-44.

Gladue, B.A. (1994). The Biopsychology of Sexual Orientation, Current Directions in Psychological Science, 3 (5), 150-154.

Miller, L.C., PutchaBhagavatula, A. & Pedersen, W.C. (2002). Men's and Women's Mating Preferences: Distinct Evolutionary Mechanisms? Current Directions in Psychological Science, 11(3), 88-93.

Buss, D.M.(2001).Cognitive Biases and Emotional Wisdom in the Evolution of Conflict Between the Sexes. Current Directions in Psychological Science, 10 (6), 219-223.

Curtis, J.T. & Wang, Z. (2003). The neurochemistry of pair bonding. Current Directions in Psychological Science, 12 (2), 49-53.

Bjorklund, D.F. & Shackelford, T.K.(1999). Differences in Parental Investment Contribute to Important Differences Between Men and Women. Current Directions in Psychological Science, 8 (3), 86-89.

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
4
52
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
40
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
20
40
Final Sınavı
1
45
45
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

X
2

Psikoloji alanı ile ilgili diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası boyutta inceler.

X
3

Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
4

Psikoloji alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

X
5

Psikoloji alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
6

Psikoloji alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

7

Alanı ile ilgili verileri toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir ve denetler.

X
8

Psikoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

X
9

Psikoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. 

X
11

Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.