PSY 557 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Algı Psikolojisinde Kuram ve Uygulama
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 557
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencileri algı psikolojisindeki temel kuram ve uygulamalar hakkında bilgilendirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Algı Psikolojisi alanındaki temel teori ve uygulamaları listeleyebilecektir.
  • Algı süreçlerini gösteren laboratuvar uygulamalarını gerçekleştirebilecektir.
  • İnsan algısınındaki işleyişi, bilişsel mekanizmalardan yola çıkarak açıklayabilecektir.
  • Algı süreçlerinde meydana gelen sorunların altında yatan sebepleri tanımlayacabilecektir.
  • Algı psikoloji alanındaki teori ve uygulamaları kritik bir şekilde değerlendirebilecek ve karşılaştırabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste algının altında yatan duyusal, bilişsel ve psikolojik süreçler kuramsal ve uygulama çerçevelerinde tartışılmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Algı konusuna teorik yaklaşımlar Foley, H. J. & Matlin, M. W. (2010). Sensation and perception, (Bölüm 1) & Güncel makaleler
2 Algı psikolojisindeki araştırma metotları Foley, H. J. & Matlin, M. W. (2010). Sensation and perception, (Bölüm 2) & Güncel makaleler
3 Görsel sistem Foley, H. J. & Matlin, M. W. (2010). Sensation and perception, (Bölüm 3) & Güncel makaleler
4 Temel görsel fonksiyonlar Foley, H. J. & Matlin, M. W. (2010). Sensation and perception, (Bölüm 4) & Güncel makaleler
5 Temel görsel fonksiyonlar Foley, H. J. & Matlin, M. W. (2010). Sensation and perception, (Bölüm 4) & Güncel makaleler
6 Görsel örüntü algısı Foley, H. J. & Matlin, M. W. (2010). Sensation and perception, (Bölüm 5) & Güncel makaleler
7 Uzaklık ve boyut algısı Foley, H. J. & Matlin, M. W. (2010). Sensation and perception, (Bölüm 6) & Güncel makaleler
8 Renk algısı Foley, H. J. & Matlin, M. W. (2010). Sensation and perception, (Bölüm 7) & Güncel makaleler
9 Hareket algısı Foley, H. J. & Matlin, M. W. (2010). Sensation and perception, (Bölüm 8) & Güncel makaleler
10 Ara sınav
11 İşitsel sistem ve temel işitsel fonksiyonlar Foley, H. J. & Matlin, M. W. (2010). Sensation and perception, (Bölüm 9, 10) & Güncel makaleler
12 İşitsel örüntü algısı Foley, H. J. & Matlin, M. W. (2010). Sensation and perception, (Bölüm 11) & Güncel makaleler
13 Deri duyumları Foley, H. J. & Matlin, M. W. (2010). Sensation and perception, (Bölüm 12) & Güncel makaleler
14 Kimyasal duyumlar Foley, H. J. & Matlin, M. W. (2010). Sensation and perception, (Bölüm 13) & Güncel makaleler
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Foley, H. J. & Matlin, M. W. (2010). Sensation and perception.

ISBN-10: 0205807917

ISBN-13: 978-0205807918

Önerilen Okumalar/Materyaller

Güncel makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
25
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
27
Final Sınavı
1
50
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

X
2

Psikoloji alanı ile ilgili diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası boyutta inceler.

X
3

Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

X
4

Psikoloji alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

X
5

Psikoloji alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
6

Psikoloji alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

7

Alanı ile ilgili verileri toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir ve denetler.

8

Psikoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

X
9

Psikoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. 

X
11

Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest