PSY 558 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uygulamalı Sağlık Psikolojisi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSY 558
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste genel olarak, sağlık psikolojisinde yer alan mevcut teoriler ve en son yapılan araştırmalar, sağlık algısı ve sağlık inançları, sağlığı tehdit eden davranışlar konuları incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • sağlık ve hastalığın sosyal ve kültürel temellerini listeleyebilecektir.
  • Hastalıkların gelişiminde, tedavisinde ve önlenmesinde psikolojinin katkılarını inceleyebilecektir.
  • Sağlık psikolojinde, güncel yaklaşım ve tedavilere dair bilgileri tartışabilecektir.
  • Sağlık psikologlarının güncel etik standartlarını ve yasal sorumluluklarını tanımlayabilecektir.
  • Insanların, neden problemli sağlık davranışlarında bulunduklarını (alkolizm ve sigara içme), bu davranışları değiştirmek için neler yapabileceklerini ya da değiştirmezlerse bunun sağlıklarında nelere mal olabileceğini açıklayabilecektir.
  • Hayatın son dönemine ve ölüme dair konuları ve sağlık psikologlarının bu alanda yaptıkları çalışmaları tartışabilecektir.
  • Alanda bir sağlık psikoloji araştırması yürütecek ve bunu rapor haline sunabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu dersin amacı sağlık psikolojisinin temel çalışma konuları olan hastalık, hastalığa uyum sağlama, yaşam kalitesi, sağlık davranışları gibi kavramları ve sağlık psikolojisi alanında temel olarak kullanılan araştırma yöntemlerini öğrencilere tanıtmaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dönemin gözden geçirilmesi
2 Sağlık Psikolojisi’ne Giriş
3 Sağlık Psikolojisinin çerçevesi Mokdad, A.H., Marks, J.S., Stroup, D.F., & Gerberding, J.L. (2004). Actual causes of death in the United States, 2000. JAMA, 10; 29:123845.Kaplan, R.M. (1990). Behaviour as the central outcome in health care, American Psychologist, 45: 1211?20.
4 Spesifik sağlık ilintili davranışlar Sutton, S (1998). Predicting and explaining intentions and behaviour: how well are we doing? Journal of Applied Social Psychology, 28, 131738. Ogden, J. (2003). Some problems with social cognition models: a pragmatic and conceptual analysis, Health Psychology, 22(4): 424?8.
5 Spesifik sağlık ilintili davranışlar West, R. (2005). Time for a change: putting the Transtheoretical (Stages of Change) model to rest. Addiction, 100, 10361039. Armitage, C. J. (2005). Can the Theory of Planned Behaviour predict the maintenance of physical activity? Health Psychology, 24 (3), 235245.
6 Ara sınav I
7 Spesifik sağlık ilintili davranışlar Murgraff, V., White, D., and Phillips, K (1999). An application of protection motivation theory to riskier single occasion drinking. Psychology and Health, 14, 339350.DiClemente, C.C., Prochaska, J.O., Fairhurst, S.K. et al. (1991) The process of smoking cessation: An analysis of precontemplation, contemplation, and preparation stages of change, Journal of Consulting and Clinical Psychology, 59: 295?304.
8 Sağlığı tehdit eden davranışlar: alkolizm ve sigara içme Wardle, J., and Beales, S. (1988). Control and loss of control over eating: an experimental investigation. Journal of Abnormal Psychology, 97, 3540.Woodcock, A., Stenner, K., & Ingham, R. (1992). Young people talking about HIV and AIDS: Interpretations of personal risk of infection. Health Education Research: Theory and Practice, 7, 22934.
9 Sağlık davranışları Jones, S. L., Jones, P. K. & Katz, J. (1988). Health belief model intervention to increase compliance with emergency department patients. Medical Care, 26, 11721184.Gollwitzer, P.M., & Sheeran, P. (2006). Implementation intentions and goal achievement: A metaanalysis of effects and processes. Advances in Experimental Social Psychology, 38, 69119.
10 Sağlık Bakımı Roter, D.L., Steward, M., Putnam, S.M. et al. (1997) Communication pattern of primary care physicians, Journal of the American Medical Association, 277:350?6.Mead, N. and Bower, P. (2000). Patient centredness: a conceptual framework and review of empirical literature. Social Science and Medicine, 51: 1087?110.
11 Ara sınav II
12 Hasta-Bakım veren ilişkisi T Horne, R and Weinman. J. (2002). Self regulation and self management in Asthma: exploring the role of illness perceptions and treatment beliefs in explaining non adherence to Preventer medication. Psychology and Health, 17, 1732.Simpson SH, Eurich DT, Majumdar SR, Padwal RS, Tsuyuki RT, Varney J, & Johnson JA (2006). A metaanalysis of the association between adherence to drug therapy and mortality. British Medical Journal. Jul 1;333(7557):15.
13 Kronik hastalığı yönetimi Eccleston, C., Morley, S., Williams, A., Yorke, L. and Mastroyannopoulou, K. (2002). Systematic review of randomised controlled trials of psychological therapy for chronic pain in children and adolescents with a subset metaanalysis of pain relief, Pain, 99(1?2): 157?65.Smith, JA. (in press) Pain as an assault on the self: An interpretative phenomenological analysis of the psychological impact of chronic benign low back pain. Psychology and Health
14 Kronik Hastalık Taylor, S.E. (1983). Adjustment to threatening events: A theory of cognitive adaptation, American Psychologist, 38: 1161?73.Petrie, K.J.,Cameron, L.D., Ellis, C.J., Buick, D. & Weinman, J. (2002). Changing illness perceptions after myocardial infarction: an early intervention randomized controlled trial. Psychosomatic Medicine, 64, 580586.
15 Kronik hastalığa değişik yaklaşımlar Antoni, M.H., Carrico,A. w., Duran ,R.E., Spitzer, S., Penedo, F., Ironson, G., Fletcher, M.A., Klimas, N. & Schneiderman, N. (2006). Randomized clinical trial of cognitive behavioral stress management on human immunodeficiency virus viral load in gay men treated with highly active anti retroviral therapy. Psychosomatic Medicine, 68, 143151.
16 Kronik hastalığın etkisi Ogden, J., Clementi, C. & Aylwin, S. (2006). The impact of obesity surgery and the paradox of control: A qualitative study. Psychology and Health, 21(2), 273293. Rapkin, BD and Schwartz, CE. (2004). Towards a theoretical model of quality of life appraisal: Implications of findings from studies of response shift. Health and quality of life outcomes. 2, 14.

 

Ders Kitabı

Ogden, J (2007). Essential Readings in Health Psychology. Open University Pres. ISBN-10: 0335211380

Önerilen Okumalar/Materyaller

Her yıl değişen ek makaleler

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
7
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
14
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
2
15
Final Sınavı
1
35
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Lisans yeterliliklerine dayalı olarak Psikoloji alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir.

X
2

Psikoloji alanı ile ilgili diğer disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve edindiği bilgi ve becerileri disiplinlerarası boyutta inceler.

X
3

Psikoloji alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

4

Psikoloji alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirir, öğrenmeyi yönlendirir ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütür.

X
5

Psikoloji alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

X
6

Psikoloji alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgular, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

X
7

Alanı ile ilgili verileri toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir ve denetler.

X
8

Psikoloji alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

9

Psikoloji alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak Psikoloji alanı ile ilgili bilgileri izler ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar. 

X
11

Psikoloji alanının gerektirdiği bilgisayar programları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest