Ders İçerikleri - Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Türkçe / Tezsiz) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Türkçe / Tezsiz)

ISL 505 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Pazarlama Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISL 505
Güz
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin pazarlama yönetimi anlayışlarını temel teorik bilgiler ve güncel başarılı pazarlama uygulamaları ile zenginleştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel pazarlama kavramlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Pazarlama yönetimi sürecini tanımlayabileceklerdir.
  • Tüketicilerin davranışlarının altında yatan temel nedenleri tartışabileceklerdir.
  • İşletme amaçlarına ulaşmak için gerekli pazarlama yönetimi stratejilerini tartışabileceklerdir.
  • Pazarlama karması kapsamında karlı müşteri tatmini sağlayan pazarlama kararları tanımlayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders pazarlamanın temel kavramlarını, pazarlama çevresini, tüketici davranışlarını, pazar bölümleme, hedefleme, konumlandırma stratejilerini ve pazarlama karması stratejilerini gibi konuları içerir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 Pazarlama ve Pazarlama Süreci Tanımlanması Kitap bölümü 1-2-3
3 Tüketicileri ve Pazarı Anlamak Kitap bölümü 5
4 Hedef Kitle ve Konumlandırma Stratejilerin Oluşturulması Kitap bölümü 7
5 Hedef Kitle ve Konumlandırma Stratejilerin Oluşturulması (devam) Kitap bölümü 7
6 Tatil
7 Kavramların Uygulanması - Vaka Analizi 1
8 Arasınav 1
9 Ürün Stratejilerinin Geliştirilmesi Kitap bölümü 8-9
10 Fiyatlandırma ve Dağıtım Kanalları Stratejilerinin Geliştirilmesi Kitap bölümü 10-11-12
11 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Stratejileri Kitap bölümü 14-15
12 Kavramların Uygulanması: Vaka Analizi 2
13 Arasınav 2
14 Tekrar ve Telafiler
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavları

 

Ders Kitabı

Philip Kotler, Gary Armstrong (2017), Principles of Marketing, 17th ed., Pearson Education,, ISBN-10: 1292220287, ISBN-13: 978-1292220284

Philip Kotler and Kevin Lane Keller, (2011) Marketing Management, 14th ed., Pearson Education, ISBN-10: 9780132102926, ISBN-13: 978-0132102926

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
2
16
32
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
30
60
Final Sınavı
0
    Toplam
188

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Genel işletme bilgi ve becerilerini gösterir.

X
2

İşletme iletişimi becerilerini etkili bir biçimde gösterir.

X
3

İşletme problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirir.

X
4

İşletmelerin performansını bütünsel ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.

X
5

İşletme hedeflerine ulaşmada çalışma arkadaşlarına ve firmalarına liderlik eder.

X
6

Takım çalışması gerektiren proje ve işlerde etkin rol alır.

X
7

İş ile ilgili kararlarında etik ve sosyal sorumlu davranış sergiler.

X
8

İşletme problemlerini analitik ve teknolojik araç ve teknikler kullanarak çözer.

X
9

Sistematik araştırma yoluyla işletme problemlerine çözüm getirir.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak İşletmecilik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.