ISL 507 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşlemler ve Süreç Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISL 507
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Servis Dersi
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere işlemler yönetimine ilişkin temel kavramları öğretmenin yanı sıra işlemler yönetiminin diğer iş süreçleriyle ilişkisi ve stratejik önemini de öğretmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İşlemler Yönetiminin temel kavramlarını ve stratejilerini tanımlayabilecektir.
  • İşlemler yönetimine ilişkin, kısa, orta ve uzun vadeli kararlar arasındaki farkları belirleyebilecektir.
  • İşlemler yönetimine ilişkin sayısal yöntemleri gerçek hayat problemlerine uygulayabilecektir.
  • Tedarik zinciri kararlarının tedarik ziniciri stratejisi üzerindeki etkilerini tanımlayabilecektir.
  • Envanter yönetimi kararlarını etkin bir şeklide verebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste özellikle işlemler tasarımı ve yönetimi, süreç analizi, kapasite analizi, darboğaz yönetimi, ve tedarik zinciri yönetimi konuları üzerinde durulacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşlemeler Yönetiminin Temelleri Operations Management, Heizer, Render and Muson 12. Baskı: Bölüm 1
2 Süreç Tasarımı & Kapasite Planlaması Operations Management, Heizer, Render and Muson 12. Baskı: Bölüm 7
3 Süreç Analizi Operations Management, Heizer, Render and Muson 12. Baskı: Bölüm 7 Ek
4 Süreç Analizi Operations Management, Heizer, Render and Muson 12. Baskı: Bölüm 7 Ek
5 İşlemleri Tasarlamak, Yönetmek ve İyileştirmek Operations Management, Heizer, Render and Muson 12. Baskı: Bölüm 9
6 İşlemleri Tasarlamak, Yönetmek ve İyileştirmek Operations Management, Heizer, Render and Muson 12. Baskı: Bölüm 9
7 Süreç Analizine İlişkin Öğrencilerin Gerçek Hayat Vaka Sunumları
8 Süreç Analizine İlişkin Öğrencilerin Gerçek Hayat Vaka Sunumları
9 Tedarik Zinciri Kararları ve Stratejileri Supply Chain Management, Sunil Chopra and Peter Meindl 3. Baskı, Bölüm: 2 ve 3
10 Tedarikçi İlişkileri ve Satın Alma Supply Chain Management, Sunil Chopra and Peter Meindl 3. Baskı, Bölüm: 14
11 Envanter Yönetimi Operations Management, Heizer, Render and Muson 12. Baskı: Bölüm 12
12 Envanter Yönetimi Operations Management, Heizer, Render and Muson 12. Baskı: Bölüm 12
13 Tedarik Zinciri Uygulamaları Üzerine Öğrenci Sunumları
14 Tedarik Zinciri Uygulamaları Üzerine Öğrenci Sunumları
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Dönemin Gözden Geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management, Global Edition, 12/E​, Jay Heizer, Barry Render, Chuck Munson    ISBN-13: 9781292148632

Supply Chain Management: Strategy, Planning & Operations (third ed., Pearson International Edition) by Sunil Chopra and Peter Meindl,    ISBN:0-13-208608-5

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
80
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
2
60
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
216

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Genel işletme bilgi ve becerilerini gösterir.

X
2

İşletme iletişimi becerilerini etkili bir biçimde gösterir.

X
3

İşletme problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirir.

X
4

İşletmelerin performansını bütünsel ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.

X
5

İşletme hedeflerine ulaşmada çalışma arkadaşlarına ve firmalarına liderlik eder.

6

Takım çalışması gerektiren proje ve işlerde etkin rol alır.

7

İş ile ilgili kararlarında etik ve sosyal sorumlu davranış sergiler.

8

İşletme problemlerini analitik ve teknolojik araç ve teknikler kullanarak çözer.

X
9

Sistematik araştırma yoluyla işletme problemlerine çözüm getirir.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak İşletmecilik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest