Ders İçerikleri - Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Türkçe / Tezsiz) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Yöneticiler İçin İşletme Yüksek Lisans Programı (Türkçe / Tezsiz)

ISL 567 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Örgütlerde Yönetim ve Liderlik: Örgüt Tasarımı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ISL 567
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı; öğrencilerin, sosyal dinamikleri, liderlik teorileri ver örgütsel hayatı öğrenerek örgütleri anlamasına yardımcı olmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Örgüt dinamikleri hakkında sağlam bir teorik perspektif kazanacaklardır.
  • Belli bir duruma en uygun yönetim perspektifini belirleyip uygulayabileceklerdir.
  • Örgüt kültürünün insan davranışları üzerindeki etkilerini analiz edebileceklerdir.
  • Örgütler içerisinde yaşanan belirsizlik ve karmaşa ile daha verimli bir şekilde başa çıkabileceklerdir.
  • 21.yy’da liderlik ederken ihtiyaç duyulan yöntemleri uygulayabilirler.
Ders Tanımı Ders, örgüt dinamikleri araştırmaları hakkında güçlü teorik temel sunmaktadır. Yönetim biliminin tarihinin incelenmesinin ardından, öğrenciler temel örgütsel özellikler ve onların örgüt çıktıları üzerindeki etkileri hakkında bilgilendirilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı Yönetim Nedir? Örgüt Nedir?
2 Örgüt ve Çevresi Ders kitabı, bölüm 1
3 Paydaşlar Bölüm 2
4 Küresellik Bölüm 3
5 Örgüt tasarımının temel güçlükleri Bölüm 4
6 Örgüt yapısı tasarımı Bölüm 5
7 Uzmanlaşma Bölüm 6
8 Örgüt kültürü Bölüm 7
9 Küresel örgütlenme stratejileri Bölüm 8
10 Örgüt teknolojisi Bölüm 9
11 Değişim Bölüm 10
12 Örgüt yaşam döngüsü Bölüm 11
13 Karar verme ve bilgi yönetimi Bölüm 12
14 İnovasyon Bölüm 13
15 Çatışma yönetimi Bölüm 14
16 Dersin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Örgüt Kuramu, Özgüt, Tasarımı, ve Örgütsel Değişim,  Gareth R. Jones, Yedinci basımdan çeviri. Pearson, Gazi Yayınevi

Önerilen Okumalar/Materyaller

İlgili kitap ve akademik dergiler 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
100
100
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
20
20
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
200

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Genel işletme bilgi ve becerilerini gösterir.

X
2

İşletme iletişimi becerilerini etkili bir biçimde gösterir.

3

İşletme problemlerine yaratıcı ve yenilikçi çözümler getirir.

X
4

İşletmelerin performansını bütünsel ve eleştirel bakış açısıyla değerlendirir.

X
5

İşletme hedeflerine ulaşmada çalışma arkadaşlarına ve firmalarına liderlik eder.

6

Takım çalışması gerektiren proje ve işlerde etkin rol alır.

X
7

İş ile ilgili kararlarında etik ve sosyal sorumlu davranış sergiler.

X
8

İşletme problemlerini analitik ve teknolojik araç ve teknikler kullanarak çözer.

X
9

Sistematik araştırma yoluyla işletme problemlerine çözüm getirir.

X
10

Bir yabancı dili kullanarak İşletmecilik alanı ile ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.