KHUK 515 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Iş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunun Güncel Sorunları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
KHUK 515
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uygulamada ortaya çıkan sorunların tespiti ve incelenmesi ile konular hakkında doktrin ve içtihat hukuku kapsamında değerlendirme yapabilme yeterliliğini geliştirmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna dair temel kavramları tanımlayabilecek,
  • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku sorunlarını tespit ve analiz edebilecek,
  • Sorunları doktrin, yargı kararları ve gerektiğinde karşılaştırmalı hukuk kapsamında analiz edebilecek,
  • • Tespit ve analiz edilen sorunlar hakkında hukuki çözüm önerileri getirebilecektir.
Ders Tanımı İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında uygulamada ortaya çıkan sorunların tespiti ve sorunlar hakkında gerekli hukuksal incelemelerin yapılması dersin ana konusunu teşkil etmektedir. Bu kapsamda, içtihat hukuku ve sosyal tarafların gündemleri dahilinde belirlenen konulara ağırlık verilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanı ve uygulamada ortaya çıkan sorunlar hakkında genel giriş; Bilimsel araştırma yapma konusunda genel bilgilendirme
2 İş Hukukunda üçlü ilişkiler: Asıl işveren – alt işveren ilişkisi, geçici iş ilişkisi İş Hukuku Dersleri, s. 97 – 131, s. 224 – 248. İş Hukuku ve Uygulaması, s. 42 – 62, s. 107 – 118. Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, s. 34 – 40.
3 İş Hukukunda üçlü ilişkiler: Asıl işveren – alt işveren ilişkisi, geçici iş ilişkisi İş Hukuku Dersleri, s. 97 – 131, s. 224 – 248. İş Hukuku ve Uygulaması, s. 42 – 62, s. 107 – 118. Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, s. 34 – 40.
4 İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukunun kişi bakımından kapsamı, çalışma ilişkisinin ispatı : Hizmet tespit davaları İş Hukuku Dersleri, s. 147 – 159. İş Hukuku ve Uygulaması, s. 120 – 129. Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, s. 67 – 118, s. 453 – 459.
5 Emeklilik sistemi dahilinde Yaşlılık Sigortası – Bireysel Emeklilik – Kıdem Tazminatı (Fonu) tartışmaları İş Hukuku Dersleri, s. 628 – 667. İş Hukuku ve Uygulaması, s. 433 – 468. Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, s. 353 – 419.
6 Emeklilik sistemi dahilinde Yaşlılık Sigortası – Bireysel Emeklilik – Kıdem Tazminatı (Fonu) tartışmaları İş Hukuku Dersleri, s. 628 – 667. İş Hukuku ve Uygulaması, s. 433 – 468. Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, s. 353 – 419.
7 Ara Sınav
8 İş sözleşmesinin sona ermesi ve işsizlik sigortası İş Hukuku Dersleri, s. 425 – 614. İş Hukuku ve Uygulaması, s. 306 – 423. Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, s. 495 – 524.
9 Psikolojik taciz kavramı – hastalık sigortası İş Hukuku Dersleri, s. 222 – 232. İş Hukuku ve Uygulaması, s. 433 – 468. Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, s. 353 – 419.
10 İş sözleşmesinin sona ermesi: İkale İş Hukuku Dersleri, s. 190 – 2001. İş Hukuku ve Uygulaması, s. 93 – 97. Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, s. 92 – 98.
11 Kısmi süreli çalışma – yarı zamanlı çalışma ve kısmi sigortalı kavramı farklılığı İş Hukuku Dersleri, s. 190 – 2001. İş Hukuku ve Uygulaması, s. 93 – 97. Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, s. 92 – 98.
12 Yurtdışı çalışma – uluslararası işgücü ve ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, s. 459 – 467.
13 Sunumlar Sunum hazırlığı
14 Sunumlar Sunum hazırlığı
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Nuri Çelik – Nurşen Caniklioğlu – Talat Canbolat: İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları, İstanbul, 2018.

Fevzi Demir: İş Hukuku ve Uygulaması, Albi Yayıncılık, İzmir, 2018.

Ali Nazım Sözer: Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2015.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ali Güzel – Ali Rıza Okur – Nurşen Caniklioğlu: Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2018.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
25
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
53
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
35
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest