Ders İçerikleri - Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Kamu Hukuku Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

KHUK 570 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ceza Hukukunda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
KHUK 570
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Lisans düzeyinin üzerinde daha derin bir ceza hukuku anlayışı kazanılması ile birlikte cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile ilgili güncel sorunların tespiti ve tartışılabilmesi; hukuki problemlerin analizi ve çözümlenmesinde daha ileri bir seviye kazanılması amaçlanmaktadır
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; • Hukuki sorun ve uyuşmazlıkları lisans düzeyinin üzerinde tespit edip çözümleyebilir,
  • Bilimsel çalışma yapabilir ve bunların sonuçlarını değerlendirebilir,
  • Ceza hukuku konusunda eleştirel düşünme yetisi kazanır,
  • Karşılaştırmalı ceza hukuku alanında çalışma yapabilir.
Ders Tanımı Ceza Hukukunda Cinsel Dokunulmazlığa Karşı suçların ortaya konulması ile başlayan ders, öğrencilerin seminer ve sunum şeklinde kendi hukuki paylaşım, tespit ve değerlendirmelerini ortaya koyabilecekleri bir format amaçlanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Genel Olarak Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar Toroslu, s. 57-58.
2 Cinsel Saldırı Suçu Toroslu, s. 58-64.
3 Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Toroslu, s. 64-67.
4 Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Toroslu 67-68.
5 Cinsel Taciz Suçu Toroslu 68-70.
6 Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçların İşleniş Biçimleri ve Suçu Etkileyen Haller Toroslu, s. 57-68.
7 Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlarda İçtima
8 Vize
9 Sunum/Seminer
10 Sunum/Seminer
11 Sunum/Seminer
12 Sunum/Seminer
13 Sunum/Seminer
14 Sunum/Seminer
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Toroslu Nevzat; Ceza Hukuku Özel Kısım, Savaş Yayınevi, 2019 Ankara. Sunum Notları; Veli Özer Özbek, Koray Doğan, Pınar Baçaksız, İlker Tepe; Türk Ceza Hukuku Özel Hükümler,  13. Baskı, Ankara 2018.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Durmuş Tezcan, Mustafa Ruhan Erdem, Murat Önok; Teorik ve Pratik Ceza Özel Hukuku, 16. Baskı, Ankara 2018.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
43
43
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
30
30
Final Sınavı
1
40
40
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.