KHUK 580 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kamu İş Yerlerinde Toplu İş Sözleşmesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
KHUK 580
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde kamu işyerlerinde yürütülen toplu iş görüşmeleri sürecinin Türkiye ve karşılaştırmalı hukukta kamu çalışanlarının sendikal hakları çerçevesinde incelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; • Kamu işyerleri açısından toplu iş ilişkilerinin önemi ve temel ilkelerini açıklayabilecek,
  • Kamu işyerlerinde toplu iş ilişkileri ile ilgili uluslararası ve ulusal hukukla ilgili bilgi verebilecek,
  • Kamu işyerlerinde toplu iş ilişkileri ile ilgili uluslararası ve ulusal hukukla ilgili bilgi verebilecek,
  • Kamu görevlileri sendikaları kuruluş ve faaliyetleri ile toplu iş ilişkisinin tarafları işveren devlet, kamu görevlisi ve sendika kavramlarını tanımlayabilecek,
  • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’na göre toplu pazarlık ve sözleşme süreçlerinin hukuksal çerçevesi hakkında bilgi verebilecek,
  • Kamu görevlileri sendikaları ile ilgili Türkiye’de ve dünyada toplu sözleşme hukukunun tarihsel gelişimini açıklayabilecek,
  • 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümlerini uluslararası sözleşmeler ışığında tartışabilecek,
Ders Tanımı Uluslararası iş hukuku ışığında 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun kamu görevlileri sendikalarının kuruluş, faaliyetleri ve toplu sözleşme süreçleri ile ilgili hükümleri.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplu iş ilişkilerinin iş hukuku açısından önemi, toplu iş hukukunun temel kavram ve ilkeleri Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019, s.1-6 ve 25-82; Fevzi Demir, En Son Yargıtay kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, Albi 2018, s.474-496; Ünal Narmanlıoğlu, Toplu İş Hukuku, Beta, 2016; Can Tuncay-Burcu Savaş Kutsal, Toplu İş Hukuku, Beta 2015.s.1-36
2 Toplu iş hukukunun kamu çalışanları açısından dünyada tarihsel gelişimi Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019, s.11-13; Ünal Narmanlıoğlu, Toplu İş Hukuku, Beta, 2016; Can Tuncay-Burcu Savaş Kutsal, Toplu İş Hukuku, Beta 2015,s.4-7.
3 Toplu iş ilişkileri ve kamu çalışanlarının sendika hakları ile ilgili ILO(Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşme ve Tavsiye Kararları Melda Sur, “Uluslararasi Normlar ve 6356 Sayili Kanunun Toplu İş Sözleşmeleri ve Grev Hakkindaki hükümleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Özel S., 2013, s.255-278 (Basım Yılı: 2014); ILO Sözleşme tavsiye kararları. https://www.ilo.org/global/topics/freedom-of-association-and-the-right-to-collective-bargaining/lang--en/index.htm, https://www.ilo.org/ankara/lang--tr/index.htm
4 Avrupa Birliği belgeleri ve Karşılaştırmalı hukukta toplu iş ilişkileri Melda Sur, “Uluslararasi Normlar ve 6356 Sayili Kanunun Toplu İş Sözleşmeleri ve Grev Hakkindaki hükümleri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Özel S., 2013, s.255-278 (Basım Yılı: 2014)
5 Türk hukukunda toplu iş hukukununve kamu çalışanları sendikalarının tarihsel gelişimi Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019, s.14-22; Ünal Narmanlıoğlu, Toplu İş Hukuku, Beta, 2016; Can Tuncay-Burcu Savaş Kutsal, Toplu İş Hukuku, Beta 2015,s.7-10.
6 Genel olarak 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019, s.204-212
7 Ara Sınav
8 Kamu görevlileri sendikalarının örgütlenme ve faaliyetleri Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019, s.213-229
9 Kamu görevlileri sendikalarının denetimi Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019, s.229-233
10 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu çerçevesinde toplu görüşme Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019, s.233-243
11 Uluslararası hukuk ışığında Türk hukukunda kamu görevlileri sendikaları ve işlevleri www.ilo.org
12 ILO raporlarında Türk kamu görevlileri sendikaları www.ilo.org
13 Sunumlar Sunum hazırlığı
14 Sunumlar Sunum hazırlığı
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Melda Sur, İş Hukuku Toplu İlişkiler, Turhan 2019. 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Fevzi Demir, En Son Yargıtay kararları Işığında İş Hukuku ve Uygulaması, Albi 2018, İzmir; Ünal Narmanlıoğlu, Toplu İş Hukuku, Beta, 2016; Can Tuncay-Burcu Savaş Kutsal, Toplu İş Hukuku, Beta 2015;

Law No. 4688 on Public Servants' Trade Unions https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=en&p_isn=61723.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
53
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
35
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest