KHUK 590 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kısa Ve Uzun Vadeli Sigorta Dalları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
KHUK 590
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Anayasal sosyal güvenlik hakkı ışığında, Türk hukuk kuralları ve uygulamasında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları hakkında bilgi verilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; • Sosyal güvenlik hukukunun temel kavram ve ilkelerini tanımlayabilecek,
  • Sosyal sigortalar hukukunun uluslararası ve ulusal kaynaklarını tanımlayabilecek,
  • Türk sosyal sigortalar hukuku kapsamında devletin görevleri ve işveren yükümlülüklerini tartışabilecek,
  • Kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına dahil sigorta türlerini açıklayabilecek,
  • Sosyal sigortalar hukuku ile ilgili yargı kararlarını irdeleyebilecektir.
Ders Tanımı Sosyal güvenlik hukuku kapsamında sosyal sigortalar hukuku temel kavram ve ilkeleri ile kısa ve uzun vadeli sigorta dallarının mevzuat ve uygulama açısından karşılaştırmalı olarak irdelenmesi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal güvenlik hukuku, temel kavram ve konular Ali Nazım Sözer, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta, 2015,s.1-65
2 5510 sayılı Kanunda sosyal sigortaların kapsamı Ali Nazım Sözer, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta, 2015,s.65-117
3 Sosyal Sigorta ilişkisinde tarafların ve üçüncü kişilerin yükümlülükleri Ali Nazım Sözer, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta, 2015,s.119-194.
4 Sosyal sigortaların Finansmanı Ali Nazım Sözer, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta, 2015,s.195-219
5 Hastalık ve Analık Sigortası Ali Nazım Sözer, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta, 2015,s.221-244.
6 İş kazası ve meslek hastalıkları sigortası Ali Nazım Sözer, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta, 2015,s.281-351
7 ARASINAV
8 Yaşlılık sigortası Ali Nazım Sözer, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta, 2015,s.353-419
9 Maluliyet sigortası Ali Nazım Sözer, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta, 2015,s.244-279
10 Ölüm halinde geride kalanların sigortalılığı Ali Nazım Sözer, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta, 2015,s.421-452
11 İşsizlik Sigortası Ali Nazım Sözer, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta, 2015,s.495-524
12 Uygulamada sosyal sigortalar hukuku Lexpera ve Kazancı İçtihat bankalarından güncel kararlar
13 Dönemin gözden geçirilmesi  
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Ali Nazım Sözer, Türk Sosyal Sigortalar Hukuku, Beta, 2015.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Ali Güzel, Ali Rıza Okur, Nurşen Caniklioğlu, Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta,2014; M.Refik Korkusuz-Suat Uğur, Sosyal Güvenlik Hukuku, 6.baskı, Ekin 2018.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
53
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
35
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest