MEZUNİYET KOŞULLARI


Bu tezli yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin;

  • En az 120 AKTS’lik 7 ders (21 yerel kredi) , bir seminer ve tez almaları. (Tezin ve seminer dersinin kredisi bulunmamakta, bu ders “Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilmektedir.)
  • Programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmaları 
  • 4.00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir.