HUK 501 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 501
Güz
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı hukuk yüksek lisans öğrencilerine bilimsel araştırmanın temel yöntemlerini ve araçlarını tanımaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Akademik araştırmanın temel dinamiklerini kavrar
  • Akademik yazım için gereken temel becerileri edinir
  • Hukukta akademik metinlerin nasıl tasarlandığını açıklayabilir
  • Bir akademik metinde kullanılan yazma tekniklerini sınıflandırabilir
  • Bilimsel yazım sürecinin temel unsurları tanımlayabilir
  • Bilimsel çalışmaların yaklaşımlarını birbirinden ayırt edebilir
Ders Tanımı Bu ders özellikle hukukçular için tasarlanmıştır. Hukukta genel olarak bilimsel araştırmanın nasıl sürdürüleceği, bu süreçte bilimsel araştırmanın nasıl yazıya döküleceği üzerine odaklanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı ve izlencenin açıklanması
2 Bilimsel araştırmaya giriş: Bilimsel araştırma nedir? Bilimsel yazım nedir? Bilimsel makale nedir? Day, s. 1-10
3 Bilimsel iddia nedir? Bilimsel iddianın özellikleri nelerdir? Volokh, s. 39-72.
4 Yazma tasarımı Volokh, s. 81-144; Day, s.25-26.
5 Yazma tasarımı Volokh, s. 81-144; Day, s.25-26.
6 Araştırma ipuçları Volokh, s. 145-158
7 Yazma stratejileri Volokh, s. 169-199
8 Kanıtları kullanmak Volokh, s. 201-265
9 Kanıtları kullanmak Volokh, s. 201-265
10 Örnek bir bilimsel araştırma makalesi analizi Volokh, s. 269-324
11 Hukukta atıf kılavuzları Day, s. 41-43; Chicago Manuel of Style & Bluebook
12 Hukukta atıf kılavuzları Türkiye dergi örnekleri
13 Yayım: Başlık, özet ve makaleyi gönderme Volokh, s. 341-374; Day, s. 21-23
14 Akademik etik Volokh, s. 425-434
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
  • Robert A. Day, Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?, Çev. Gülay Aşkar Altay, TÜBİTAK, 1996
  • Eugene Volokh, Akademik Metinler Nasıl Yazılır? Hukukçular İçin Rehber, Çev. Ertuğrul Uzun, Tekin Yayınevi, 2019.
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
64
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
64
    Toplam
224

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest