HUK 502 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 502
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, ortaklıkların birleşme, bölünme ve tür değiştirmelerinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde incelenmesini ve değerlendirilmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi tamamlayan öğrenci;
  • Bu ders tamamlandığında, birleşme, bölünme ve tür değiştirme kavramlarını tanımlayabileceklerdir.
  • Geçerli birleşme işlemlerini tanımlayabileceklerdir.
  • Birleşme halinde, ortakların ve alacaklıların hakları ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunları çözümleyebileceklerdir.
  • Bölünme sürecini kavrayabileceklerdir.
  • Tür değiştirmenin esaslarını ve tür değiştirmenin getireceği sakıncaları ve yararları tartışabileceklerdir..
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre birleşme, bölünme ve tür değiştirmenin esasları oluşturacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirme Kavramları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
2 Geçerli Birleşmeler Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Ortaklık Paylarının ve Haklarının Korunması Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Denetleme. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 İnceleme Hakkı ve Malvarlığında Değişiklikler Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Birleşme Kararı Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Birleşmenin Ticaret Siciline Tescili ve İlanı Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
8 ARASINAV
9 Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Bölünme Sözleşmesi, Bölünme Planı ve Bölünme Raporu Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Bölünme Belgelerinin Denetlenmesi ve İnceleme Hakkı, Bölünme Kararı Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Alacaklıların Korunması ve İş İlişkilerinin Geçmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Tür Değiştirmeye İlişkin Esaslar Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 Dönemin gözden geçirilmesi
15 SUNUM
16 FİNAL SINAVI

 

Ders Kitabı Sunum notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
Önerilen Okumalar/Materyaller - TEKİNALP, Ünal/POROY, Reha/ÇAMOĞLU, Ersin, Ortaklıklar ve Kooperatifler Hukuku, İstanbul 2010.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
43
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest