HUK 507 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ticari Tahkim Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 507
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve Milletlerarası Tahkim Kanunu çerçevesinde düzenlenen ticari tahkimin uluslararası sözleşmelerde göz önünde tutulmak suretiyle irdelenmesi ve milli hukuk ile etkileşiminin ortaya konulması.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ticari anlaşmazlıklar bakımından tahkim sürecini yürütebilecek
  • Yabancı yatırımların karşılaşabilecekleri uyuşmazlıkların tahkim çerçevesinde çözümlenme usulunu kavrayacak
  • New York Sözleşmesi ve Cenevre Sözleşmesi ile ICSID Sözleşmesi çerçevesinde tahkimi irdeleyecek
  • Milletlerarası Tahkim ve milli hukuk düzeninin etkileşimini ortaya koyabilecek
  • Tahkim sürecinde ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkları ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak çözümleyecek
  • • Türkiye’de yatırım yapmayı düşünen yabancı ortaklıkların tahkim konusunda ihtiyaçlarına cevap verebilecektir.
Ders Tanımı Tahkim, Milletlerarası Tahkim, Uyuşmazlık çözüm türü olarak tahkim,New York Sözleşmesi, Cenevre Sözleşmesi,ICSID

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uyuşmazlık Türleri,Tahkim kavramı ve tarihçesi Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
2 Yerli tahkim-yabancı tahkim-milletlerarası tahkim; farklılıkları ve ayırımın uygulamadaki önemi Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
3 Tahkim anlaşması ve geçerliliği, tahkime elverişlilik Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
4 Milli tahkimde uygulanacak HMK'da tahkim usulü Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
5 Milletlerarası Tahkimde uygulanacak mevzuat, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda tahkim usulü Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
6 Diğer kanunlarda tahkime ilişkin düzenlemeler, Kurumsal Tahkim,Ticari tahkim Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
7 Ara sınav
8 Hakem kavramı, Tahkim mahkemesinin oluşumu Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
9 Yargılama faaliyetine ilişkin usul kurallarının belirlenmesi Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
10 Hakemlerin uyuşmazlığın esasına uygulayacakları hukukun belirlenmesi Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
11 Hakem kararı; karara karşı başvuru yolları Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
12 Yabancı-milletlerarası hakem kararlarının tanınması ve tenfizi Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
13 Milletlerarası tahkimde ortaya çıkması muhtemel sorunlar ve çözüm önerileri Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
14 Tahkim hukukunda güncel sorunlar Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
15 Tekrar Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller Akıncı, Ziya, Milletlerarası Tahkim, (Ankara 2013); Kalpsüz, Turgut, Türkiye’de Milletlerarası Tahkim (Ankara 2010); Nomer, Ergin / Ekşi, Nuray /Öztekin Gelgel, Günzeli, Milletlerarası Ticari Tahkim, (İstanbul 2013); Şanlı, Cemal, Uluslar arası Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları (İstanbul 2013); Deren-Yıldırım, Nevhis: Uncitral Model Kanunu Çerçevesinde Milletlerarası Tahkimin Esaslı Sorunları, (İstanbul 2004), Esen, Emre; ‘’Uluslararası Ticari Tahkimde Tahkim Anlaşmasının Üçüncü Kişilere Teşmili’’,1.Baskı 2008 İstanbul; Yeşilova, Bilgehan; ‘’Milletlerarası Ticari Tahkimde Nihai Karardan önce Mahkemelerin Yardımı ve Denetimi’’, 2008 İstanbul.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
19
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
60
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest