HUK 562 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Rekabet Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 562
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Temeli serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelere dayanan rekabet hukukunu incelemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Rekabet kavramı, uyumlu eylem, kısıtlayıcı ve engelleyici anlaşmalar ve hâkim durumun kötüye kullanılması gibi Rekabet Hukuku ile ilgili temel kavramları kavrayacak,
  • 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun; mal ve hizmet piyasalarında düzenlemenin gerekliliğini vurgulayan kanunun amacını kavrayacak,
  • Teşebbüslerin hakim durumlarını kötüye kullanmalarının denetlenmesi ve engellenmesi hakkında bilgi edinecek,
  • Muafiyet, bireysel ve grup muafiyetleri kavramlarını kavrayacak,
  • Rekabet Hukukunda teşebbüs ve teşebbüs birliklerini inceleyecek,
  • Rekabet ihlalinin yaptırımlarını irdeleyecek,
  • Rekabet Hukuku ile ilgili hukuki problemleri çözebilecektir.
Ders Tanımı Rekabet, Uyumlu Eylem, Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders izlencesi
2 Rekabet kavramı ve diğer benzer kavramlar Ders notları; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Giriş Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Rekabet Hukuku Hakkında Genel Bilgi Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan-Genel Olarak Rekabet ve Genel Kavramlar Bölümleri
3 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile İlgili Bilgiler Ders notları; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Kanunun Gerekliliği ve Uygulanması Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Rekabet Hukukunun Dayandığı Temel Bilgiler ve Rekabet Hukukunun Kaynakları Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan-Genel Olarak Rekabet ve Genel Kavramlar Bölümleri
4 Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler (Genel Olarak) Ders notları; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Davranışlar Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Teşebbüsler arası Anlaşmalar, Teşebbüs Birliği Kararları ve Uyumlu Eylemler Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan—Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararları Bölümü
5 Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler (Rekabeti sınırlama amacı ve etkisi; rekabeti sınırlayıcı anlaşma örnekleri) Ders notları; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Davranışlar Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Teşebbüsler arası Anlaşmalar, Teşebbüs Birliği Kararları ve Uyumlu Eylemler Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan-Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararları Bölümü
6 Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler (Yatay Anlaşmalar) Ders notları; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Davranışlar Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Teşebbüsler arası Anlaşmalar, Teşebbüs Birliği Kararları ve Uyumlu Eylemler Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan-Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararları Bölümü
7 Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler (Dikey Anlaşmalar) Ders notları; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Davranışlar Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Teşebbüsler arası Anlaşmalar, Teşebbüs Birliği Kararları ve Uyumlu Eylemler Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan-Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararları Bölümü
8 ARASINAV
9 Muafiyet Ders notları; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Muafiyet Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Muafiyet ve Menfi Tespit Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan-Muafiyet Bölümü
10 Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Ders notları; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan-Hakim Durum ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Bölümü
11 Birleşme ve Devralmalar Ders notu; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Birleşme ve Devralmalar Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan-Birleşme ve Devralmalar Bölümü
12 Rekabet ihlalinin yaptırımları Ders notu; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Rekabet İhlalinin Yaptırımları Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Rekabet Kurulunun Alacağı Kararlar, Hukuka Aykırılık ve Yasak Yaptırımı, Rekabet İhlalinin Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları Bölümü
13 Pratik olay çalışması “Forever: De Beers ve ABD Antitröst Hukuku” davası
14 Proje sunumları-1 Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
15 Proje sunumları-2 Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
16 FİNAL SINAVI

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Aslan, İ. Yılmaz: Rekabet Hukuku: Teori - Uygulama – Mevzuat, 5. Baskı, Bursa, 2017;  Aslan, İ. Yılmaz: Rekabet Hukuku Dersleri, 5. Baskı, Bursa, 2015; Güven, Pelin: Rekabet Hukuku, Ankara, 2008; İnan, Nurkut / Piker, Mehmet B: Rekabet Hukuku El Kitabı, Ankara, 2007.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
46
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest