HUK 505 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Deniz Ticareti Sözleşmeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 505
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, Deniz Ticareti Sözleşmelerinin yasal düzenlemeler, öğreti ve içtihatlar çerçevesinde kavranmasını ve uygulamada karşılaşılabilecek hukuki problemleri çözme yeterliliğinin geliştirilmesini sağlamaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu ders tamamlandığında, Deniz Ticareti Sözleşmelerini tanımlayabilecek, sınıflandırabilecek, benzer ve farklı yönlerini ayırtedebilecek, Deniz Ticareti Sözleşmelerine egemen olan ilkeleri belirleyebileceklerdir.
  • Deniz Ticareti Sözleşmelerine uygulanan ulusal mevzuatı uluslararası mevzuatla karşılaştırabilecektir.
  • Deniz Ticareti Sözleşmelerine uygulanan mevzuatı yorumlayabilecektir.
  • Deniz Ticareti Sözleşmelerinin taraflarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini açıklayabilecektir.
  • Denizde taşıma senetlerinin hukuki niteliklerini belirleyebilecek, karşılaşılabilecek sorunları çözebilecektir.
  • Deniz Ticareti Sözleşmelerine konu olan menfaatlerin çeşitli rizikolara karşı sigortalanmasını değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini, Deniz Ticareti Sözleşmelerinin türleri, Deniz Ticareti Sözleşmelerine uygulanan ulusal ve uluslararası mevzuat, Denizde Taşıma Senetleri, Deniz Ticareti Sözleşmelerine konu olan menfaatlerin çeşitli rizikolara karşı sigortalanması ve Deniz Ticareti Sözleşmelerinden doğan hukuki uyuşmazlıkların çözümü yolları oluşturacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Deniz Ticareti Sözleşmelerinin hukuki kaynakları, Deniz Ticareti Sözleşmelerinin sınıflandırılması Önerilen kaynakların çalışılması
2 Gemi Kira Sözleşmeleri Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Zaman Çarteri Sözleşmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 Navlun Sözleşmesi Kavramı ve Türleri. Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 Taşıyanın Sorumluluğu ve Hakları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Taşıtanın ve Yükletenin Sorumluluğu Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Deniz Ticareti Sözleşmelerinin Sona Ermesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
8 ARASINAV
9 Denizde Taşıma Senetleri; Konişmento ve Diğer Denizde Taşıma Senetleri Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Deniz Yoluyla Yolcu Taşıma Sözleşmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Deniz Ticareti Sözleşmelerine Konu Olan Menfaatlerin Sigortalanması Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Deniz Ticareti Sözleşmelerinden Doğacak Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Dönemin gözden geçirilmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
14 SUNUM
15 SUNUM
16 FİNAL SINAVI

 

Ders Kitabı Sunum notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
Önerilen Okumalar/Materyaller - KENDER, Rayegan/ÇETİNGİL, Ergon, Deniz Ticareti Hukuku, İstanbul 2009. - KANER, İnci Deniz, Deniz Ticareti Hukuku, I, II, İstanbul 2005-2009. - KUBİLAY, Huriye, Deniz Ticaretinde Taşıma Terminali İşleticilerinin Hukuki Sorumluluğu, İzmir 2003.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
5
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
43
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
162

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest