HUK 509 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 509
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile önemli ölçüde yenilenen anonim ortaklıklarda yönetim kurulu hakkındaki hükümlerin değerlendirilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yönetim kurulunun oluşumunu, yönetim kurulu üyeleri ile anonim ortaklık arasındaki hukuki ilişkiyi açıklayabileceklerdir.
  • Yönetim kurulunda üyeliğin boşalması halinde neler yapılabileceğini tartışabileceklerdir.
  • Yönetim kurulu ile anonim ortaklık ve diğer menfaat sahipleri arasında ortaya çıkabilecek sorunları çözebilecektir.
  • Yönetim kurulunun işlevini ve işleyişini açıklayabileceklerdir.
  • Tek kişilik anonim ortaklıklarda yönetim kurulunu değerlendirebileceklerdir.
  • Yönetim kurullarının elektronik ortamda yapılmasının yararlarını açıklayabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu dersin tanımını anonim ortaklıklarda yönetim kurullarının oluşumu, yönetim kurulu üyesi olabilmenin koşulları, yönetim kurulunun işlevleri ve işleyişi, tek kişilik anonim ortaklıklarda yönetim kurulu, yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğunun esasları, yönetim kurulu üyelerinin görevleri, yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi ve yönetim kurullarının elektronik ortamda toplanması konuları oluşturacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş; anonim ortaklıklarda yönetim kurulunun oluşumu; yönetim kurulu üyesi olabilmenin koşulları ve yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi AKDAĞ GÜNEY, Necla, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016, s. 3-67
2 Yönetim kurulunun işlevleri ve görevleri AKDAĞ GÜNEY, Necla, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016, s. 145-168
3 Yönetim kurulunun işleyişi ve organizasyonu AKDAĞ GÜNEY, Necla, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016, s. 69-131; 133-143
4 Yönetim kurulu ile anonim ortaklık arasındaki hukuki ilişki; ödev (Pratik çalışma) AKDAĞ GÜNEY, Necla, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016, s. 276-292
5 Yönetim kurulu üyelerinin yükümlülükleri ve özen yükümlülüğünün kapsamı AKDAĞ GÜNEY, Necla, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016, s. 181-246
6 Yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu-1 AKDAĞ GÜNEY, Necla, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016, s. 269-276; 292-368
7 Yönetim kurulu üyelerinin hukuki sorumluluğu-2 AKDAĞ GÜNEY, Necla, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016, s. 368-412
8 ARASINAV
9 Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunun sona erme halleri AKDAĞ GÜNEY, Necla, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016, s. 413-464
10 Yönetim kurulu üyelerinin ortaklığın kamu borçlarından dolayı sorumluluğu ÇAMOĞLU, Ersin, Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu (Kamu Borçlarından Sorumluluk ile), Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010, s. 271-278
11 Yönetim kurulu tarafından oluşturulabilen komiteler AKDAĞ GÜNEY, Necla, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016, s. 132-133
12 Yönetim kurullarının elektronik ortamda toplanması ve karar alması; ödev (Pratik çalışma) AKDAĞ GÜNEY, Necla, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016, s. 255-257
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 FİNAL SINAVI

 

Ders Kitabı

AKDAĞ GÜNEY, Necla, Anonim Şirket Yönetim Kurulu, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016.

Önerilen Okumalar/Materyaller
  • ÇAMOĞLU, Ersin, Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu (Kamu Borçlarından Sorumluluk ile), Vedat Kitapçılık, İstanbul 2010.
  • DİNÇ, Serhan, Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, Seçkin, Ankara 2017.
  • TEKİNALP, Ünal/POROY, Reha/ÇAMOĞLU, Ersin, Ortaklıklar Hukuku I, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2014.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
19
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
46
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
25
Final Sınavı
1
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest