Ders İçerikleri - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

HUK 551 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İşçilerin Psikolojik Tacize Karşı Korunması
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 551
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı, son yıllarda önem kazanan, sayıca artış gösteren ve çalışanların manevi sağlığında ciddi etkiler bırakan işyerinde psikolojik tacizin hukuki değerlendirilmesi ve işçilerin buna karşı başvurabilecekleri iş hukuku kaynaklı yolların incelenmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi tamamlayan öğrenci;
  • İşyerinde psikolojik tacizi hukuken tanımlayabilip benzer kavramlar ile ayrımını yapabilecek;
  • İşyerinde psikolojik tacizi hukuken tanımlayabilip benzer kavramlar ile ayrımını yapabilecek;
  • İşverenin işçiyi gözetme borcu ve eşit davranma borcu hakkında detaylı bilgi sahibi olacak;
  • Haklı nedenle fesih halleri arasında niteliksel ayrım yapabilecek;
  • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatını psikolojik taciz kapsamında değerlendirebilecek;
Ders Tanımı Dersin amacı doğrultusunda öncelikle psikolojik tacizin kavramsal analizi yapılacak, farklı ülkelerdeki yasal düzenlemeler incelenecek ve işverenin işçiyi gözetme borcu ve eşit davranma borcu üzerinde durulacaktır. Devamında mağdur işçilerin kullanabilecekleri haklar olan, zararı tazmin hakkı, iş sözleşmesini fesih hakkı ve çalışmaktan kaçınma hakkının yasal dayanakları incelenerek, bu konuda varsa yasal boşlukların doldurulması için nasıl bir ek düzenlemeye ihtiyaç duyulduğu tespit edilmeye çalışılacaktır. Tüm bu süreçte ülkemizdeki bugüne kadar verilen az sayıda yargı kararları ile yurtdışı yargı kararları örnekleri incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İşyerinde psikolojik taciz kavramı ve yasal tanım arayışları. Temel Kaynak Okumaları
2 Psikolojik tacize karşı yasal mücadele ve karşılaştırmalı hukukta yasal düzenlemeler. Temel Kaynak Okumaları
3 Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında psikolojik taciz düzenlemeleri. Temel Kaynak Okumaları
4 İşverenin işçiyi gözetme borcu. Temel Kaynak Okumaları
5 İşverenin eşit davranma borcu. Temel Kaynak Okumaları
6 İşçinin zararın tazmini hakkı. Temel Kaynak Okumaları
7 İşçinin iş sözleşmesini fesih hakkı – haklı nedenle derhal fesih. Temel Kaynak Okumaları
8 İşçinin iş sözleşmesini fesih hakkı – haklı nedenle derhal fesih. Temel Kaynak Okumaları
9 İşçinin iş sözleşmesini fesih hakkı – Türk Borçlar Kanunu kapsamında fesih hakkı. Temel Kaynak Okumaları
10 İş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerine uymama sebebi ile fesih hakkı. Temel Kaynak Okumaları
11 Çalışmaktan kaçınma hakkı. Temel Kaynak Okumaları
12 Ara Sınav. Temel Kaynak Okumaları
13 Yargı kararlarının değerlendirilmesi. Temel Kaynak Okumaları
14 Seminer çalışması Temel Kaynak Okumaları
15 Seminer çalışması Temel Kaynak Okumaları
16 Genel değerlendirme ve olası yasal düzenlemeler. Temel Kaynak Okumaları

 

Ders Kitabı Çalışma Psikolojisi ve Hukuki Boyutları ile İşyerinde Psikolojik Taciz – Pınar Tınaz, Fuat Bayram, Hediye Ergin
Önerilen Okumalar/Materyaller İşyerinde Psikolojik Taciz – Gülay Işkın (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi)\İşyerinde Manevi Taciz – Fatma Burcu Savaş (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) \Bilimsel Makaleler / Scientific articles

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
1
20
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
6
96
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
5
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
46
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
1
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
15
15
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
179

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.