Ders İçerikleri - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

HUK 554 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Çek Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 554
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı, uygulamada pek çok sorunla karşılaşılaşılan çek uygulamasına hukuki çözümler getirebilecek mevzuatın değerlendirilmesidir..
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu ders tamamlandığında, çek kavramını, çeki diğer kambiyo senetlerinden ayıran yönleri açıklayabileceklerdir.
  • Bu ders tamamlandığında, çek kavramını, çeki diğer kambiyo senetlerinden ayıran yönleri açıklayabileceklerdir.
  • Çekin kıymetli evrak olma özelliği ile asıl borç ilişkisi arasındaki hukuki bağlantıyı kavrayabileceklerdir.
  • Çekin ödenmesi için yapılması gerekenleri açıklayabileceklerdir.
  • Çekin ödenmesinin hukuki sonuçlarını tartışabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini, çek kavramı, çekle ilgili mevzuat, çeke benzeyen senetler, çekin şekli, çekin unsurları, çekin keşidesi, çekin devri, çekin ödenmesi, çekin ödenmesi için yapılması gerekenler, karşılıksız çek, çekin karşılıksız çıkmasının sonuçları, çekin ziyaı ve iptali oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kambiyo Senetlerinin Birbirleriyle Karşılaştırılması Önerilen kaynakların çalışılması.
2 Çekin Düzenlenmesi ve Asıl Borç İlişkisi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
3 Çekle İlgili Mevzuat Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
4 Çekin Özellikleri, Çeke Benzeyen Senetler Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
5 Çekin şekli Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
6 Çekin Unsurları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
7 Çekin Keşidesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
8 ARASINAV
9 Çekin Devri Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
10 Çekin Ödenmesi Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
11 Karşılıksız Çek, Karşılıksız Çek Halleri ve Çekin Karşılıksız Çıkmasının Sonuçları Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
12 Çekin Zıyai ve İptali Önerilen kaynakların çalışılması, bir önceki derste alınan notların tekrar edilmesi
13 Uygulamadan Örnekler Sunum notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 SUNUM
16 FİNAL SINAVI

 

Ders Kitabı Sunum notları (http://homes.ieu.edu.tr/hkubilay)
Önerilen Okumalar/Materyaller - POROY/TEKİNALP, Kıymetli Evrak Hukuku Esasları, Gözden Geçirilmiş 21. Bası, İstanbul 2013. - BOZER, Ali/GÖLE, Celal, Kıymetli Evrak Hukuku, Üçüncü Bası, Ankara 2013. - 5941 Sayılı Çek Kanunu, Konferans (22 Ocak 2010) Prof.Dr.İsmail Kırca, Ankara 2010.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
20
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
4
5
20
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
43
43
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.