Ders İçerikleri - Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) (Türkçe)

HUK 562 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Rekabet Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 562
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Temeli serbest piyasa ekonomisinde rekabet sisteminin dengeli ve yeknesak bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı düzenlemelere dayanan rekabet hukukunu incelemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Rekabet kavramı, uyumlu eylem, kısıtlayıcı ve engelleyici anlaşmalar ve hâkim durumun kötüye kullanılması gibi Rekabet Hukuku ile ilgili temel kavramları kavrayacak,
  • 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun; mal ve hizmet piyasalarında düzenlemenin gerekliliğini vurgulayan kanunun amacını kavrayacak,
  • Teşebbüslerin hakim durumlarını kötüye kullanmalarının denetlenmesi ve engellenmesi hakkında bilgi edinecek,
  • Muafiyet, bireysel ve grup muafiyetleri kavramlarını kavrayacak,
  • Rekabet Hukukunda teşebbüs ve teşebbüs birliklerini inceleyecek,
  • Rekabet ihlalinin yaptırımlarını irdeleyecek,
  • Rekabet Hukuku ile ilgili hukuki problemleri çözebilecektir.
Ders Tanımı Rekabet, Uyumlu Eylem, Hakim Durumun Kötüye Kullanılması

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders izlencesi
2 Rekabet kavramı ve diğer benzer kavramlar Ders notları; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Giriş Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Rekabet Hukuku Hakkında Genel Bilgi Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan-Genel Olarak Rekabet ve Genel Kavramlar Bölümleri
3 Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile İlgili Bilgiler Ders notları; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Kanunun Gerekliliği ve Uygulanması Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Rekabet Hukukunun Dayandığı Temel Bilgiler ve Rekabet Hukukunun Kaynakları Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan-Genel Olarak Rekabet ve Genel Kavramlar Bölümleri
4 Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler (Genel Olarak) Ders notları; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Davranışlar Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Teşebbüsler arası Anlaşmalar, Teşebbüs Birliği Kararları ve Uyumlu Eylemler Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan—Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararları Bölümü
5 Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler (Rekabeti sınırlama amacı ve etkisi; rekabeti sınırlayıcı anlaşma örnekleri) Ders notları; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Davranışlar Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Teşebbüsler arası Anlaşmalar, Teşebbüs Birliği Kararları ve Uyumlu Eylemler Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan-Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararları Bölümü
6 Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler (Yatay Anlaşmalar) Ders notları; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Davranışlar Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Teşebbüsler arası Anlaşmalar, Teşebbüs Birliği Kararları ve Uyumlu Eylemler Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan-Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararları Bölümü
7 Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Eylemler (Dikey Anlaşmalar) Ders notları; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Karar ve Uyumlu Davranışlar Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Teşebbüsler arası Anlaşmalar, Teşebbüs Birliği Kararları ve Uyumlu Eylemler Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan-Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Teşebbüs Birliği Kararları Bölümü
8 ARASINAV
9 Muafiyet Ders notları; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Muafiyet Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Muafiyet ve Menfi Tespit Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan-Muafiyet Bölümü
10 Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Ders notları; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan-Hakim Durum ve Hakim Durumun Kötüye Kullanılması Bölümü
11 Birleşme ve Devralmalar Ders notu; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Birleşme ve Devralmalar Bölümü; Rekabet Hukuku El Kitabı-Nurkut İnan-Birleşme ve Devralmalar Bölümü
12 Rekabet ihlalinin yaptırımları Ders notu; Rekabet Hukuku Dersleri-İ. Yılmaz Aslan-Rekabet İhlalinin Yaptırımları Bölümü; Rekabet Hukuku-Pelin Güven-Rekabet Kurulunun Alacağı Kararlar, Hukuka Aykırılık ve Yasak Yaptırımı, Rekabet İhlalinin Özel Hukuk Alanındaki Sonuçları Bölümü
13 Pratik olay çalışması “Forever: De Beers ve ABD Antitröst Hukuku” davası
14 Proje sunumları-1 Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
15 Proje sunumları-2 Ders notu ve diğer kaynaklardan ilgili bölümler
16 FİNAL SINAVI

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Aslan, İ. Yılmaz: Rekabet Hukuku: Teori - Uygulama – Mevzuat, 5. Baskı, Bursa, 2017;  Aslan, İ. Yılmaz: Rekabet Hukuku Dersleri, 5. Baskı, Bursa, 2015; Güven, Pelin: Rekabet Hukuku, Ankara, 2008; İnan, Nurkut / Piker, Mehmet B: Rekabet Hukuku El Kitabı, Ankara, 2007.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
4
56
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
46
46
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Özel hukuk alanında analitik düşünerek olayları hukuki kurallar temelinde yorumlama yeteneğini pekiştirmek. X
2 Özel hukuk alanında ve alt disiplinlerine ilişkin bilgilerin edinilmesi. X
3 Özel hukuk alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle birleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek. X
4 Özel hukuk alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorunların analizinde kullanabilmek. X
5 Hukuki kavram, kurum ve yöntemler arasında bağlantı kurarak eleştirel bir bakış açısı ile yorumlayabilmek. X
6 Özel hukuk ve alt disiplinleriyle ilgili alanlarda sahip olunacak uzmanlık derecesindeki bilgi ve donanımı etkin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. X
7 Başta yargı organları önüne gelen uyuşmazlıklara ilişkin olanlar olmak üzere hukuksal sorunları çözebilmek. X
8 Etkin iletişim becerilerine sahip olabilmek. X
9 Bilgilerin işlenmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek. X
10 Özel hukuk alanında ve alt disiplinleriyle ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek. X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.