Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

PSIR 503 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Karşılaştırmalı Siyaset
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 503
Güz
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilere karşılaştırmalı siyaset kavramını açıklamak ve daha sonra bazı temel siyasi sistem ve terimleri karşılaştırmalı olarak incelemektir. Öğrenciler yasama, yürütme ve yargı güçleri; seçim ve parti sistemleri; ve rejim çeşitleri gibi belirli unsurlara odaklanmaları için teşvik edilirler. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler karşılaştırmalı siyaset yöntemlerini analizlerinde kullanır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı devlet çeşitlerinin nasıl ortaya çıktığını yorumlayabilmek,
  • Farklı ülkelerdeki siyasi kurumları karşılaştırabilmek,
  • Ülkelerdeki siyasi ve kurumsal problemlere çözümler üretebilmek,
  • Karşılaştırmalı araştırma yöntemini kullanarak analiz yapabilmek,
  • Kendi ülkelerindeki siyasi kurumları diğer ülkelerdekiyle karşılaştırabilmek.
Ders Tanımı Bu ders karşılaştırmalı araştırma tekniğini kullanarak farklı ülkelerdeki devlet kurumları ve siyasi sistemlerinin incelenmesini içerir. Derste öğrencilerin o hafta için verilmiş okumaları yapmış olmaları ve tartışmalara katılmaları beklenir. Ders haftalık okumaların tartışmaları ve yapılacak sınavlar üzerinden gerçekleşir. Derslere devam şarttır; dersin nihai notuna derse devam ve derse katılım üzerinden hesaplanarak dahil edilir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Neden bu ders?
2 Karşılaştırmalı siyaset nedir? • Daniele Caramani. 2008. Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press. Giriş ve 1-3.Bölümler
3 Ulus-Devlet Caramani, Ch.4. Fukuyama, Francis. 2004. State‐Building: Governance and World Order in the 21st Century. Cornell University Press.
4 Rejim çeşitleri: Demokrasi • Daniele Caramani. 2008. Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press. Bölüm 5. • Geddes, Barbara. 1999. ‘What Do We Know About Democratization After Twenty Years?’ Annual Review of Political Science, 2:115‐44.
5 Rejim çeşitleri: Otokrasi • Daniele Caramani. 2008. Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press. Bölüm 6. • Diamond, Larry. 2002. ‘Thinking about Hybrid Regimes.’ Journal of Democracy 13: 21‐35. • Linz, Juan. 2000. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder: Lynne Rienner.
6 Seçim Sistemleri • Daniele Caramani. 2008. Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press. Bölüm 10. • Benoit, Kenneth. 2007. ‘Electoral Laws as Political Consequences: Explaining the Origins and Change of Electoral Institutions.’ Annual Review of Political Science 10: 363‐90. • Lijphart, Arend. 1994. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty‐Seven Democracies, 1945‐1990. Oxford: Oxford University Press.
7 Arasınav Arasınav
8 Siyasi Partiler ve Parti Sistemleri • Daniele Caramani. 2008. Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press. Bölüm 12 ve 13. • Kitschelt, Herbert. 1994. The Transformation of European Social Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.
9 Yürütme • Daniele Caramani. 2008. Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press. Bölüm 8. • Blais, André, Louis Massicotte and Agnieszka Dobrynska. 1997. ‘Direct presidential elections: A world summary.’ Electoral Studies 16(4): 441‐455. • Linz, Juan. 1990. ‘The Perils of Presidentialism.’ Journal of Democracy 1(1): 51‐69.
10 Yasama • Daniele Caramani. 2008. Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press. Bölüm 7. • Carey, John. 2008. Legislative Voting and Accountability. Cambridge University Press.
11 Toplumsal Hareketler • Daniele Caramani. 2008. Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press. Bölüm 14 ve 16. • Foley, Michael ve Bob Edwards. 1998. ‘Beyond Tocqueville: Civil Society and Social Capital in Comparative Perspective.’ American Behavioral Scientist. 42(1): 5‐20.
12 Ekonomi ve Refah Devleti • Daniele Caramani. 2008. Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press. Bölüm 21 ve 22. • Burkhart, Ross E. 1997. ‘Comparative Democracy and Income Distribution: Shape and Direction of the Causal Arrow.’ Journal of Politics 59(1): 148‐164.
13 Dönemin gözden geçirilmesi  
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Final sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Dersin temel kaynak kitabı şudur: Daniele Caramani. 2008. Comparative Politics. Oxford: Oxford University Press.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

• Fukuyama, Francis. 2004. State‐Building: Governance and World Order in the 21st Century. Cornell University Press.

• Geddes, Barbara. 1999. ‘What Do We Know About Democratization After Twenty Years?’ Annual Review of Political Science, 2:115‐44.

• Diamond, Larry. 2002. ‘Thinking about Hybrid Regimes.’ Journal of Democracy 13: 21‐35. • Linz, Juan. 2000. Totalitarian and Authoritarian Regimes. Boulder: Lynne Rienner.

• Benoit, Kenneth. 2007. ‘Electoral Laws as Political Consequences: Explaining the Origins and Change of Electoral Institutions.’ Annual Review of Political Science 10: 363‐90.

• Lijphart, Arend. 1994. Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty‐Seven Democracies, 1945‐1990. Oxford: Oxford University Press.

• Kitschelt, Herbert. 1994. The Transformation of European Social Democracy. Cambridge: Cambridge University Press.

• Blais, André, Louis Massicotte ve Agnieszka Dobrynska. 1997. ‘Direct presidential elections: A world summary.’ Electoral Studies 16(4): 441‐455.

• Linz, Juan. 1990. ‘The Perils of Presidentialism.’ Journal of Democracy 1(1): 51‐69.

• Carey, John. 2008. Legislative Voting and Accountability. Cambridge University Press.

• Foley, Michael ve Bob Edwards. 1998. ‘Beyond Tocqueville: Civil Society and Social Capital in Comparative Perspective.’ American Behavioral Scientist. 42(1): 5‐20.

• Burkhart, Ross E. 1997. ‘Comparative Democracy and Income Distribution: Shape and Direction of the Causal Arrow.’ Journal of Politics 59(1): 148‐164.

ACADEMIC HONESTY: Honesty and trust are the most fundamental pillars of learning and are necessary foundation for success and academic freedom in a university. Hence, any behavior that jeopardizes the learning environment by violating the rules of academic honesty will not be tolerated or condoned: Violations of academic honesty include but are not limited to: Cheating or facilitating cheating • looking or attempting to look at another student's answers or allowing others to copy one's answers, • copying other student’s in-class or take-home exam answers or letting others use take-home exam answers, • using "cheat sheet," pre-programmed calculator if not allowed by the instructor, • having someone else prepare the term project or homework or letting others use one’s homework/term project/paper, • Assistance of another person in preparation of a tem paper/homework/project if not allowed by the instructor, • Taking an exam for another student, • Purchasing term projects or homework or other assignments, • Signing in place of another student using their name/signature/student id number, Plagiarism • showing the work of another as one's own, • Not properly citing an earlier own work, • Submitting the same homework/paper/term project in one more one course if not allowed by the instructor, • Inaccurately or inadequately citing sources including those from the Internet, Violations of academic honesty can result in disciplinary action, as stated in the "Student Disciplinary Rules and Regulation" of the University. http://www.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/13 and http://kariyer.ieu.edu.tr/en/bylaws/type/read/id/81 By enrolling in the University, each student is assumed to have read the rules and regulations regarding academic dishonesty, and lack of knowledge of this policy is not an acceptable defense.

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
-
-
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
75
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
30
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
37
37
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
35
35
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.