PSIR 504 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Küresel Politikada Çağdaş Tartışmalar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 504
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Küresel politikadaki eğilim ve problemleri teorik bir açıdan değerlendirebilecekler
  • Küresel politikadaki çağdaş tartışmaları eleştirel olarak yorumlayabilecekler
  • Politika teorisi alanında akademik literatüre yapılan katkıları değerlendirebilecekler
  • Seminer sunumları ve tartışmalara katılım vasıtasıyla grup çalışmasına katkıda bulunabilecekler
  • Politika teorisindeki yaklaşımları kamusal tartışmalara uygulayabileceklerdir
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Tocqueville’in Fransız Devrimi Tartışması Tocqueville, The Ancien Régime and the French Revolution (Cambridge University Press, 2011), 1-27; 76-124.
3 Fransız Devrimi’nin Kazanımları ve Paradoksları Tocqueville, The Ancien Régime and the French Revolution (Cambridge University Press, 2011), 127-185.
4 Arendt’in Devrim Kavrayışı: Constitutio Libertatis Arendt, On Revolution, (Penguin Books, 1963), 141-178, 179-214.
5 Devrimci Geleneğin Kayıp Hazinesi: Federalizm? Arendt, On Revolution, (Penguin Books, 1963), 215-281.
6 Ödev Teslimi Makale Teslimi
7 Sivil İtaatsizliğin Anlamı ve Gerekçelendirilmesi: Thoreau and Rawls 1. Henry David Thoreau, “Civil Disobedience”, in Hugo Adam Bodau, Civil Disobedience in Focus (Routledge, 1991), 28-48. 2. John Rawls, “Definiton and Justification of Civil Disobedience”, in Hugo Adam Bodau, Civil Disobedience in Focus (Routledge, 1991), 103-121.
8 Kamusal Özgürlük Olarak Sivil İtaatsizlik: Arendt “Civil Disobedience” Crises of the Republic (Harcourt & Brace, 1969), 49-102.
9 Egemenlik Teorisi: Carl Schmitt Carl Schmitt, The Concept of the Political (The University of Chicago Press, 1996), 19-79.
10 Bir Kavram ve Suç Olarak Soykırım: Raphael Lemkin 1. Raphael Lemkin, “Genocide” Axis Rule in Occupied Europe (The Lawbook Exchange, 2008), 79-95. 2. William Schabas and Samantha Power, “Introduction to the First and Second Editions” Axis Rule in Occupied Europe (The Lawbook Exchange, 2008), vii-xxiii. 3. Seyla Benhabib, “International Law and Human Plurality in the Shadow of Totalitarianism: Hannah Arendt and Raphael Lemkin” Seyla Benhabib (ed), Politics in Dark Times (Cambridge University Press, 2010), 219-246. 4. The United Nation’s Genocide Convention, 1948.
11 Kozmopolitanizm Seyla Benhabib, Another Cosmopolitanism (Oxford University Press, 2006), 13-80.
12 Sekülerlik ve Anayasal Demokrasi 1. Jürgen Habermas, “Pre-political Foundations of the Democratic Constitutional State” The Dialectics of Secularization: On Reason and Religion (Ignatius Press, 2006), 19-52. 2. Jürgen Habermas, “What is meant by a ‘Post-Secular Society’?: A Discussion on Islam in Europe” Europe: The Faltering Project (Polity, 2009), 59-77.
13 Politik Ekoloji 1) Jane Bennett “Political Ecologies”, Vibrant Matter: A Political Ecology of Things (Duke University Press, 2010), 94-109. 2) Christophe Bonneuil and Jean-Baptiste Fressoz, The Shock of the Anthroposcene (Verso, 2016), 1-30.
14 Belgesel Film & Tartışma Belgesel Film: The Watchers of the Sky
15 Ödev Teslimi ve Dönemin Değerlendirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Yukarıda belirtilen kaynaklar.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
30
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
2
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
21
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest