PSIR 505 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Politik Teori
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 505
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etik ve politik kavram ve sorunları eleştirel bir gözle değerlendirebilecektir
  • Gerek politika teorisindeki gerekse güncel politikadaki temel konuları muhtelif açılardan ele alabilecektir.
  • Seminer sunumları ve tartışmalara katılım vasıtasıyla grup çalışmasına katkıda bulunabilecektir.
  • Politika teorisindeki, siyaset bilimindeki ve uluslararası ilişkilerdeki teorik tartışmaları eleştirel bir gözle irdeleyebilecektir.
  • Politika teorisi alanında akademik literatüre yapılan katkıları değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Siyaset teorisi nedir? Leo Strauss, What is political philosophy? –and other studies. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1959. [p.9-56].
2 Siyaset Carl Schmitt, The Concept of the Political, Chicago & London: University of Chicago Press, 2007. [p.19-79].
3 Devlet ve Siyasi Yükümlülükler Hannah Arendt, Civil Disobedience. In “Crises of the Republic”, San Diego: Harcourt Brace & Company, 1972. [pp.49-102] *Suggested movie: Leviathan (2014), Director: Andrey Zvyagintsev.
4 Adalet John Rawls, A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971. [pp.3-22, 60-95].
5 Eşitlik Ronald Dworkin, (a) Justice for Hedgehogs. Cambridge: Harvard University Press, 2011 [p. 1-19; 351-364]; (b) Sovereign Virtue. Cambridge: Harvard University Press, 2002. [p.1-15]. *Suggested movie: I, Daniel Blake (2016), Director: Ken Loach.
6 Özgürlük Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty [pp.167-217]
7 Haklar Charles Beitz, The Idea of Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2009. [p.1-26; 198-212] *Suggested movie: Selma (2014), Director: Ava DuVernay.
8 Demokrasi Jurgen Habermas, Between Facts and Norms. Cambridge: The MIT Press, 1996. [Chapter7, pp.287-328]. *Suggested movie: 12 Angry Men (1957), Director: Sidney Lumet.
9 Kimlik, Gelenek, Topluluk Charles Taylor, The Politics of Recognition. In “Multiculturalism and the politics of recognition”, ed. Amy Gutmann. Princeton: Princeton University Press. [pp. 25-73] *Suggested movie: Dogville (2003), Director: Lars Von Trier.
10 Kozmopolitanizm Immanuel Kant, Perpetual Peace. In “Kant: Political Writings”, Cambridge: Cambridge University Press.
11 Toplumsal Cinsiyet Susan Moller Okin, Justice, Gender and the Family. New York: Basic Books, 1989. [p.3-24; 170-186]
12 Anayasacılık Jeremy Waldron, Law and Disagreement. Oxford: Clarendon Press, 2004. [Chapter 13, pp.282-312]
13 Dönemin Gözden Geçirilmesi
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
100
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
35
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
    Toplam
249

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest