Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

PSIR 505 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Politik Teori
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 505
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Siyaset felsefesinin klasik metinlerinin eleştirel bir gözle yorumlanmasını içeren bu seminer dersi, siyasal düşünceler tarihindeki merkezi kavramları ve tartışmaları incelemeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etik ve politik kavram ve sorunları eleştirel bir gözle değerlendirebilecektir
  • Gerek politika teorisindeki gerekse güncel politikadaki temel konuları muhtelif açılardan ele alabilecektir.
  • Seminer sunumları ve tartışmalara katılım vasıtasıyla grup çalışmasına katkıda bulunabilecektir.
  • Politika teorisindeki, siyaset bilimindeki ve uluslararası ilişkilerdeki teorik tartışmaları eleştirel bir gözle irdeleyebilecektir.
  • Politika teorisi alanında akademik literatüre yapılan katkıları değerlendirebilecektir.
Ders Tanımı Bu seminer dersi, öncelikle siyaset bilimi ve uluslararası ilişkler alanında uzmanlaşan öğrencileri hedeflemekle birlikte, politika teorisine ilgi duyan tüm lisansüstü öğrencilerine açıktır. Siyasal düşüneceler tarihinden seçilen birincil metinler ışığında, siyasal hayatın temel kavramları (adalet, özgürlük, eşitlik, demokrasi, yurttaşlık, vb.) ve politika teorisindeki bazı çağdaş ekol ve yaklaşımlar (liberalizm, cumhuriyetçilik, eleştirel teori, hermeneutik, vb.) ele alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Siyaset teorisi nedir? Leo Strauss, What is political philosophy? –and other studies. Chicago & London: The University of Chicago Press, 1959. [p.9-56].
2 Siyaset Carl Schmitt, The Concept of the Political, Chicago & London: University of Chicago Press, 2007. [p.19-79].
3 Devlet ve Siyasi Yükümlülükler Hannah Arendt, Civil Disobedience. In “Crises of the Republic”, San Diego: Harcourt Brace & Company, 1972. [pp.49-102] *Suggested movie: Leviathan (2014), Director: Andrey Zvyagintsev.
4 Adalet John Rawls, A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press, 1971. [pp.3-22, 60-95].
5 Eşitlik Ronald Dworkin, (a) Justice for Hedgehogs. Cambridge: Harvard University Press, 2011 [p. 1-19; 351-364]; (b) Sovereign Virtue. Cambridge: Harvard University Press, 2002. [p.1-15]. *Suggested movie: I, Daniel Blake (2016), Director: Ken Loach.
6 Özgürlük Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty [pp.167-217]
7 Haklar Charles Beitz, The Idea of Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2009. [p.1-26; 198-212] *Suggested movie: Selma (2014), Director: Ava DuVernay.
8 Demokrasi Jurgen Habermas, Between Facts and Norms. Cambridge: The MIT Press, 1996. [Chapter7, pp.287-328]. *Suggested movie: 12 Angry Men (1957), Director: Sidney Lumet.
9 Kimlik, Gelenek, Topluluk Charles Taylor, The Politics of Recognition. In “Multiculturalism and the politics of recognition”, ed. Amy Gutmann. Princeton: Princeton University Press. [pp. 25-73] *Suggested movie: Dogville (2003), Director: Lars Von Trier.
10 Kozmopolitanizm Immanuel Kant, Perpetual Peace. In “Kant: Political Writings”, Cambridge: Cambridge University Press.
11 Toplumsal Cinsiyet Susan Moller Okin, Justice, Gender and the Family. New York: Basic Books, 1989. [p.3-24; 170-186]
12 Anayasacılık Jeremy Waldron, Law and Disagreement. Oxford: Clarendon Press, 2004. [Chapter 13, pp.282-312]
13 Dönemin Gözden Geçirilmesi
14 Dönemin gözden geçirilmesi  
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
3
100
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
8
96
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
3
35
105
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
249

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.