PSIR 506 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türkiye-AB İlişkileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 506
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders yüksek lisans öğrencilerine Türkiye’nin AB’yle ilişkilerinin genel bir çerçevesini çizmek amacıyla tasarlanmıştır. Dersin amacı Türkiye-AB ilişkilerini farklı konuları ele alarak sistematik bir biçimde değerlendirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB’nin temel genişleme teorilerini (rasyonalizm ve yapısalcılık) açıklayabilecektir
  • genişleme sürecinin dinamiklerini açıklayabilecektir
  • Türkiye-AB ilişkilerini tarihsel bir perspektifle inceleyebilecektir
  • AB genişleme kuramlarını Türkiye-AB ilişkilerine uygulayabilecektir
  • diğer genişleme dönemleriyle karşılaştırmalar yapabilecektir
  • Türkiye’nin AB üyelik sürecinin politik, hukuki ve resmi boyutlarını inceleyebilecektir
Ders Tanımı Bu derste Türkiye’nin AB ile ilişkileri güvenlik, iktisadi ve toplumsal boyutlarıyla incelenecektir. Her bir boyut açıklanırken tarihsel, hukuki, kurumsal ve uluslararası bağlamlar dikkate alınacaktır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 AB Çalışmaları içine Türkiye'nin üyeliğini konumlandırmak/ Okuma ve Sunum Teknikleri -Schimmelfennig, F. and Sedelmeier, U. (2002) ‘Theorizing EU enlargement: research focus, hypotheses, and the state of research’, Journal of European Public Policy 9(4): 500-528.
3 Ankara Anlaşması'ndan Gümrük Birliği'ne (1963-1995) - Aydın, Mustafa (2003) ‘The Determinants of Turkish Foreign Policy, and Turkey’s European Vocation’ The Review of International Affairs 3(2):306-331. - Kabaalioglu (1998) The Custom Union: A final step before Turkey’s Accession to the EU, 113-140 - Arıkan, H. (2003) Turkey and the EU (Ashgate): 59-69 - Hartler, Christina and Sam Laird (1999) The EU Model and Turkey. A Case for Thanksgiving, Journal of World Trade (33) 3, 147-165 - World Bank (2014) Evaluation of the EU-Turkey Customs Union, http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/turkey/tr-eu-customs-union-eng.pdf
4 Doğu genişlemesi, Lüksemburg (1997) ve Helsinki (1999) Zirveleri -MüftülerBaç, M. and Mclaren, L. M. (2003) ‘Enlargement preferences and policymaking in the European Union: Impacts on Turkey’, European Integration 25: 17-30 - -Barnes, I. and Barnes, P. (2007) ‘Enlargement’, in Cini, M. (ed) European Union Politics (Oxford: Oxford University Press): 421-440 - -Eralp, A. ‘Turkey in the enlargement process: From Luxembourg to Helsinki’ - -Susanna Verney (2007) The dynamics of EU accession: Turkish travails in comparative perspective - -Yilmaz, Bahri (2008) The Relation of Turkey with the EU: Candidate forever?, Center for European Studies Working Paper Series, No. 167, chapter 3-4
5 Adaylık Statüsünden Üyelik Görüşmelerinin Başlamasına (1999-2005) - -Akçapar, B. (2007) Turkey’s new European era (Rowman and Littlefield): 11-56. - -Schimmelfennig, Frank (2008), ‘Entrapped again: The way to EU membership negotiations with Turkey’, UCD Dublin European Institute, Working Paper 8, http://www.ucd.ie/dei/wp/WP_08-8_Schimmelfennig.pdf - McLaren, Lauren (2007), ‘Explaining Opposition to Turkish Membership of the EU’, European Union Politics, Vol. 8, No. 2, pp. 251 – 278
6 Üyelik görüşmelerinin organizasyonu ve görüşme süreci European Commission: Understanding Enlargement, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/publication/enl-understand_en.pdf (online) - -Ugur, M. (2010) Open-Ended Membership Prospect and Commitment Credibility: Explaining the Deadlock in EU–Turkey Accession Negotiations, Journal of Common Market Studies, 4(4): 967-991. - Marc Pierini (2017) EU-Turkey Relations Confined to Core Priorities, https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/74791
7 Türkiye'nin Avrupalılaşması - -Tocci, N. (2005) ‘Europeanization in Turkey: Trigger or Anchor for Reform?’, South European Society and Politics 10(1): 73-83 -Bürgin, A. (2017) Why the EU still matters in Turkish Domestic Politics: Insights from Recent Reforms in Migration Policy 21(1):105-118 Schimmelfennig, F. (2003) ‘Costs, Commitment and Compliance: The Impact of EU Democratic Conditionality on Latvia, Slovakia and Turkey’, Journal of Common Market Studies 41(3): 495518 (online) - -Bürgin, Alexander (2011): Why Turkey is ready for a readmission agreement, Journal of European Public Policy (online) -
8 Arasınav
9 Türkiye'nin AB Üyeliğinini Ekonomik ve Politik Sonuçları I -Ülgen, S. (2017) Trade As Turkey’s EU Anchor, Carnegie Europe, https://carnegieeurope.eu/2017/12/13/trade-as-turkey-s-eu-anchor-pub-75002; - Kirişci/Ekim (2015) Why an EU-Turkey Customs Union Upgrade is Good for Turkey, The German Marshall Fund of the US; http://www.gmfus.org/publications/why-eu-turkey-customs-union-upgrade-good-turkey, http://www.gmfus.org/publications/why-eu-turkey-customs-union-upgrade-good-turkey Ugur, M. (2008) Economic implications of Turkish EU membership: the advantage of tying one’s hand, Munich Personal RePEc Archive, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18547/1/MPRA_paper_18547.pdf -MüftülerBaç, M. (2004) ‘Turkey’s accession to the European Union: Institutional and Security Challenges’, Perceptions, Autumn: 29-43 (required: page 33-34)
10 Türkiye'nin AB Üyeliğinini Ekonomik ve Politik Sonuçları II - Kirişci and Toygür (2019) Turkey’s new presidential system and a changing west, Implications for Turkish foreign policy and Turkish-West relations, Brookings, https://www.brookings.edu/research/turkeys-new-presidential-system-and-a-changing-west/; Müftüler-Bac/Gürsoy, Y. (2010): Is there a Europeanization of Turkey’s Foreign Policy, Turkish Studies, vol.11, no. 3 -Öniş, Ziya (2014) Turkey and the Arab Revolutions: Boundaries of Regional Power Influence in a Turbulent Middle East, Mediterranean Politics 19(2), 203-219.
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Türkiye'nin AB Üyeliğinin Avrupalılık ve Milli Kimlikler Üzerindeki Olası Sonuçları - Delhey, Jan (2007) Do enlargements make the EU less cohesive? An analysis of trust between EU nationalities, Journal of Common Market Studies, vol 45,2, 253-79 -Parker, Owen (2009), ’Cosmopolitan Europe and the EU-Turkey question: the politics of a common destiny’, Journal of European Public Policy, Vol. 16, No. 7, pp. 1085-1101 -MacMillan, Cahterine (2010) Which identity for the European Union, http://www.e-ir.info/2010/03/21/which-identity-for-the-eu-implications-of-and-for-turkeys-accession/ (Online) -
14 AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Müftüler-Bac (2017) Turkey’s future with the European Union: an alternative model of differentiated integration, Turkish Studies 18(3), Bürgin (2018): Despite the growing alienation between Turkey and the EU: A continuation of the accession process remains the best option, Orient 59(3) 24-32
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Yukarıda belirtilen okumalar ve power point sunumlar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Uluslararası gazete makaleleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
20
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
25
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
25
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
35
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest