PSIR 506 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türkiye-AB İlişkileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 506
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • AB’nin temel genişleme teorilerini (rasyonalizm ve yapısalcılık) açıklayabilecektir
  • genişleme sürecinin dinamiklerini açıklayabilecektir
  • Türkiye-AB ilişkilerini tarihsel bir perspektifle inceleyebilecektir
  • AB genişleme kuramlarını Türkiye-AB ilişkilerine uygulayabilecektir
  • diğer genişleme dönemleriyle karşılaştırmalar yapabilecektir
  • Türkiye’nin AB üyelik sürecinin politik, hukuki ve resmi boyutlarını inceleyebilecektir
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 AB Çalışmaları içine Türkiye'nin üyeliğini konumlandırmak/ Okuma ve Sunum Teknikleri -Schimmelfennig, F. and Sedelmeier, U. (2002) ‘Theorizing EU enlargement: research focus, hypotheses, and the state of research’, Journal of European Public Policy 9(4): 500-528.
3 Ankara Anlaşması'ndan Gümrük Birliği'ne (1963-1995) - Aydın, Mustafa (2003) ‘The Determinants of Turkish Foreign Policy, and Turkey’s European Vocation’ The Review of International Affairs 3(2):306-331. - Kabaalioglu (1998) The Custom Union: A final step before Turkey’s Accession to the EU, 113-140 - Arıkan, H. (2003) Turkey and the EU (Ashgate): 59-69 - Hartler, Christina and Sam Laird (1999) The EU Model and Turkey. A Case for Thanksgiving, Journal of World Trade (33) 3, 147-165 - World Bank (2014) Evaluation of the EU-Turkey Customs Union, http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/eca/turkey/tr-eu-customs-union-eng.pdf
4 Doğu genişlemesi, Lüksemburg (1997) ve Helsinki (1999) Zirveleri -MüftülerBaç, M. and Mclaren, L. M. (2003) ‘Enlargement preferences and policymaking in the European Union: Impacts on Turkey’, European Integration 25: 17-30 - -Barnes, I. and Barnes, P. (2007) ‘Enlargement’, in Cini, M. (ed) European Union Politics (Oxford: Oxford University Press): 421-440 - -Eralp, A. ‘Turkey in the enlargement process: From Luxembourg to Helsinki’ - -Susanna Verney (2007) The dynamics of EU accession: Turkish travails in comparative perspective - -Yilmaz, Bahri (2008) The Relation of Turkey with the EU: Candidate forever?, Center for European Studies Working Paper Series, No. 167, chapter 3-4
5 Adaylık Statüsünden Üyelik Görüşmelerinin Başlamasına (1999-2005) - -Akçapar, B. (2007) Turkey’s new European era (Rowman and Littlefield): 11-56. - -Schimmelfennig, Frank (2008), ‘Entrapped again: The way to EU membership negotiations with Turkey’, UCD Dublin European Institute, Working Paper 8, http://www.ucd.ie/dei/wp/WP_08-8_Schimmelfennig.pdf - McLaren, Lauren (2007), ‘Explaining Opposition to Turkish Membership of the EU’, European Union Politics, Vol. 8, No. 2, pp. 251 – 278
6 Üyelik görüşmelerinin organizasyonu ve görüşme süreci European Commission: Understanding Enlargement, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/publication/enl-understand_en.pdf (online) - -Ugur, M. (2010) Open-Ended Membership Prospect and Commitment Credibility: Explaining the Deadlock in EU–Turkey Accession Negotiations, Journal of Common Market Studies, 4(4): 967-991. - Marc Pierini (2017) EU-Turkey Relations Confined to Core Priorities, https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/74791
7 Türkiye'nin Avrupalılaşması - -Tocci, N. (2005) ‘Europeanization in Turkey: Trigger or Anchor for Reform?’, South European Society and Politics 10(1): 73-83 -Bürgin, A. (2017) Why the EU still matters in Turkish Domestic Politics: Insights from Recent Reforms in Migration Policy 21(1):105-118 Schimmelfennig, F. (2003) ‘Costs, Commitment and Compliance: The Impact of EU Democratic Conditionality on Latvia, Slovakia and Turkey’, Journal of Common Market Studies 41(3): 495518 (online) - -Bürgin, Alexander (2011): Why Turkey is ready for a readmission agreement, Journal of European Public Policy (online) -
8 Arasınav
9 Türkiye'nin AB Üyeliğinini Ekonomik ve Politik Sonuçları I -Ülgen, S. (2017) Trade As Turkey’s EU Anchor, Carnegie Europe, https://carnegieeurope.eu/2017/12/13/trade-as-turkey-s-eu-anchor-pub-75002; - Kirişci/Ekim (2015) Why an EU-Turkey Customs Union Upgrade is Good for Turkey, The German Marshall Fund of the US; http://www.gmfus.org/publications/why-eu-turkey-customs-union-upgrade-good-turkey, http://www.gmfus.org/publications/why-eu-turkey-customs-union-upgrade-good-turkey Ugur, M. (2008) Economic implications of Turkish EU membership: the advantage of tying one’s hand, Munich Personal RePEc Archive, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/18547/1/MPRA_paper_18547.pdf -MüftülerBaç, M. (2004) ‘Turkey’s accession to the European Union: Institutional and Security Challenges’, Perceptions, Autumn: 29-43 (required: page 33-34)
10 Türkiye'nin AB Üyeliğinini Ekonomik ve Politik Sonuçları II - Kirişci and Toygür (2019) Turkey’s new presidential system and a changing west, Implications for Turkish foreign policy and Turkish-West relations, Brookings, https://www.brookings.edu/research/turkeys-new-presidential-system-and-a-changing-west/; Müftüler-Bac/Gürsoy, Y. (2010): Is there a Europeanization of Turkey’s Foreign Policy, Turkish Studies, vol.11, no. 3 -Öniş, Ziya (2014) Turkey and the Arab Revolutions: Boundaries of Regional Power Influence in a Turbulent Middle East, Mediterranean Politics 19(2), 203-219.
11 Öğrenci Sunumları
12 Öğrenci Sunumları
13 Türkiye'nin AB Üyeliğinin Avrupalılık ve Milli Kimlikler Üzerindeki Olası Sonuçları - Delhey, Jan (2007) Do enlargements make the EU less cohesive? An analysis of trust between EU nationalities, Journal of Common Market Studies, vol 45,2, 253-79 -Parker, Owen (2009), ’Cosmopolitan Europe and the EU-Turkey question: the politics of a common destiny’, Journal of European Public Policy, Vol. 16, No. 7, pp. 1085-1101 -MacMillan, Cahterine (2010) Which identity for the European Union, http://www.e-ir.info/2010/03/21/which-identity-for-the-eu-implications-of-and-for-turkeys-accession/ (Online) -
14 AB-Türkiye İlişkilerinin Geleceği Müftüler-Bac (2017) Turkey’s future with the European Union: an alternative model of differentiated integration, Turkish Studies 18(3), Bürgin (2018): Despite the growing alienation between Turkey and the EU: A continuation of the accession process remains the best option, Orient 59(3) 24-32
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Okumalar ve power point sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller

Uluslararası gazete makaleleri

-----

AB Çalışmaları Sertifika Programı: Program, İEÜ bünyesindeki tüm lisans programlarının üçüncü sınıf öğrencilerine açık ve AB üzerine zorunlu bir giriş dersi ile (PSIR 201 – AB’nin Tarihi ve Kurumları) üç adet seçmeli uzmanlık dersini kapsıyor.  Bu dersleri alıp az 2.00/4.00 ortalamayla tamamlayan öğrenciler Sertifika almaya hak kazanacaklar. 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
25
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
75
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
25
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
15
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
40
Final Sınavı
1
40
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest