PSIR 509 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği'nin Dış İlişkileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 509
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu ders, lisansüstü öğrencilere Avrupa Birliği’nin üçüncü taraflarla ilişkileri ve uluslararası arenadaki rolü hakkında geniş bir perpektif kazandırmak üzere tasarlanmıştır. AB’nin dış ilişkilerini kurumsal açıdan analiz etmek için Avrupa Bütünleşmesi teorilerinden yararlanılmaktadır. Derste, AB’nin sorunlu bölgelere etkisinin doğasının tanımlanması ve sistematik olarak ortaya koyulması amaçlanmaktadır. Seminer, iki geniş soruya yanıt arayacaktır: “AB ne tür bir küresel aktördür?” ve “AB uluslararası arenada nasıl işler?” AB kurumlarının sınırları dışındaki politikalarının nasıl formüle edildiğine ve nasıl icra edildiğine ilişkin bir girişin ardından, seminerde siyasa süreçlerine, politikalara ve politik araçlara dair geniş alana yayılan bir analiz yapılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Genelde bütünleşme teorilerini, özelde ise Avrupa bütünleşmesi teorilerini açılayabilecektir
  • İki ana genişleme teorisini – rasyonel tercih ve inşacılık tanımlayabilecektir
  • AB’nin dış politikasında politika yapımının kurumsal yapısını çözümleyebilecektir
  • Üyelik sürecindeki teknik detayları, aşamaları ve safhaları tanımlayabilecektir
  • AB entegrasyon sürecinin güvenlik ve kimlik boyutlarını analiz edebilecektir
  • AB kurumsal tarihine ilişkin deneysel bilgiyi değerlendirebilecektir
Ders Tanımı Bu derste AB’nin üçüncü taraflarla olan ilişkileri güvenlik, sosyal ve ekonomik boyutlarıyla çözümlenecektir. Her bir boyutu incelerken tarihsel, hukuksal, kurumsal ve uluslararası bağlamlardan söz edilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Avrupa Birliği’ni Anlamak 1) Moravcsik, Andrew “Preferences and Power in the European Community: A Liberal Intergovernmentalist Approach,” Journal of Common Market Studies 31 (1993), pp: 473524. 2) Pierson, Paul “The Path to European Integration; A Historical Institutionalist Analysis, Comparative Political Studies 29:2 (1996), pp: 123163.
3 Avrupa Birliği’nde Politika yapımının kurumsal yapısı: Üç Ayak I 1) Wallace, Hellen An Institutional Anatomy and Five Policy Modes in Helen Wallace, William Wallace and Mark Pollack, (eds.), PolicyMaking in the European Union, 5th ed. (Oxford, 2000), pp: 4990. 2) Hill, Christopher and William Wallace Actors and Actions in Christopher Hill, (ed.), The Actors in Europe’s Foreign Policy (Routledge, 1996), pp: 116 and 288304.
4 Avrupa Birliği’nde Politika yapımının kurumsal yapısı: Üç Ayak II 1) Smith, Karen E. EU External Relations in Michelle Cini (ed.), European Union Politics (Oxford, 2005), pp: 229245. 2) Bretherton, Charlotte and John Vogler. The European Union as a Global Actor (London, 1999), pp: 1545.
5 AB Genişlemesi I 1) Schimmelfennig, Frank and Ulrich Sedelmeier, “Theorizing EU enlargement: research focus, hypotheses, and the state of research,” Journal of European Public Policy 9:4 (August 2002), pp: 500528. 2) Bieler, Andreas. “The struggle over EU enlargement: a historical materialist analysis of European integration,” Journal of European Public Policy 9:4 (August 2002), pp: 575597.
6 AB Genişlemesi II 1) Schimmelfennig, Frank “The Community trap: liberal norms, rhetorical action, and the eastern enlargement of the European Union,” International Organization 55:1 (Winter 2002), pp: 47–80. 2) Glenn, John. EU Enlargement in Michelle Cini (ed.), European Union Politics (Oxford, 2005), pp:211228
7 Arasınav
8 Avrupa Güvenliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası 1) Wallace, William. Foreign and Security Policy in Helen Wallace, William Wallace and Mark Pollack, (eds.), PolicyMaking in the European Union, 5th ed. (Oxford, 2000), pp:429456. 2) Gordon, Philip, “Europe’s Uncommon Foreign Policy,” International Security 22:3 (Winter 1997/98), pp: 74100.
9 Transatlantik İlişkileri 1) Kagan, Robert “Power and Weakness,” Policy Review 113 (June/July 2002), pp: 328. 2) Kupchan, Charles “The Rise of Europe, America's Changing Internationalism, and the End of U.S. Primacy,” Political Science Quarterly 118 (Summer 2003), pp: 205231.
10 Avrupa Ticaret Politikası 1) Woolcock, Stephen Trade Policy in Helen Wallace, William Wallace and Mark Pollack, (eds.), PolicyMaking in the European Union, 5th ed. (Oxford, 2000), pp: 377400. 2)Young, Alasdair R. “The Adaptation of European Foreign Economic Policy: From Rome to Seattle,” Journal of Common Market Studies 38:1 (March 2000), pp: 93116.
11 Gelişme Yardımı Politikası 1) Elgström, Ole “Norm negotiations: The construction of new norms regarding gender and development in EU foreign aid policy,” Journal of European Public Policy 7:3 (September 2000), pp: 457476. 2)Forwood, Genevra. “The Road to Cotonou: Negotiating a Successor to Lomé,” Journal of Common Market Studies 39:3 (September 2001), pp: 423442
12 AB’nin Komşuluk Politikası 1) FerreroWaldner, Benita “The European Neighbourhood Policy:The EU’s Newest Foreign Policy Instrument” European Foreign Affairs Review 11: (2006) pp:139–142. 2)Berg, Eiki and Piret Ehin “What Kind of Border Regime is in the Making?: Towards a Differentiated and Uneven Border Strategy” Cooperation and Conflict, 41:3 (2006) pp. 53 71.
13 AB Kimliğinin Temeli olarak İnsan Hakları 1) Youngs, Richard “Normative Dynamics and Strategic Interests in the EU’s External Identity,” Journal of Common Market Studies 42:2 (June 2004), pp:415436. 2) Clapham, Andrew Where is the EU’s Human Rights Common Foreign Policy and How is it Manifested in Multilateral Fora? in Philip Alston (ed.), The EU and Human Rights (Oxford, 1999) pp: 627683.
14 Değerlendirme ve Sonuç
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Okumalar ve power point sunumlar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
5
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
1
70
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
40
Final Sınavı
    Toplam
230

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest