PSIR 511 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Siyasi Tarihi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 511
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Avrupalı büyük güçlerin uluslararası ilişkiler sistemindeki yükseliş ve çöküşlerini döngüsel bir sistemde açıklamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yeni Çağ’ın başlarında Avrupa’daki askeri ve denizcilik gücünün yükselişin sebeplerini açıklar
  • Avrupalı büyük güçlerin uluslararası ilişkiler tarihindeki yükseliş ve çöküşlerini döngüsel bir sistemde açıklar
  • Uluslararası ilişkiler tarihindeki finansal, askeri ve diplomatik devrimleri analiz eder
  • Milletler Cemiyeti’nin savaşlar arası dönemdeki başarısızlığının sebeplerini ve İkinci Dünya Savaşı’nın nedenlerini açıklar
  • İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Soğuk Savaş’ın kökenini ve aşamalarını belirler
  • Soğuk Savaş’ın ve uluslararası ilişkilerde iki-kutupluluğun bitişini kavrar
Ders Tanımı Avrupa Siyasi Tarihi, Avrupalı uluslara, devletlere, siyasalara, karar alıcılara ve onların çağlar boyunca yaşadığı etkileşim ve anlaşmazlıklara odaklanır. Avrupa Siyasi Tarihi dersi uluslararası ilişkilerde 1492-1991 dönemini kapsar.

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Avrupa’nın Askeriye ve Denizcilikte Yükselişi Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Pre-industrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 3-30. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 51-70.
2 Vestfalya Düzeni ve Finansal Devrimi Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 73-100. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 74-77.
3 Amerikan Bağımsızlık Savaşı; Büyük Fransız Devrimi ve Napolyon Savaşları; Viyana Düzeni Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 115-169. Norman Rich, “Peacemaking 1814-1815” and “Peacekeeping 1815-1823: The Concert of Europe” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 1-43. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 110-143.
4 Amerikan İç Savaşı; İtalya ve Alman Ulusal Birlikleri Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 170-193. Norman Rich, “The Unification of Italy” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 123-144. Norman Rich, “The Unification of Germany” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 184-215. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 159-165.
5 İttifaklar Sistemi, Emperyalizmlerin Çatışması, Üçlü İtilaf Üçlü İttifak’a Karşı; I. Dünya Savaşı’na Giden Yol Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 194-259. Norman Rich, “Confrontational Diplomacy” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 408-420. Norman Rich, “The Coming of World War I” in Great Power Diplomacy, 1814-1914, pp. 440-461. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 171-210.
6 I. Dünya Savaşı; Rus devrimleri ve ABD’nin Büyük Savaş’a Girmesi; İtilaf’ın Zaferi Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Industrial Era” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 256-274. Oral Sander, Siyasi Tarih, İlkçağlardan 1918’e, pp. 259-285.
7 Ara Sınav
8 Paris Barış Konferansı ve I. Dünya Savaşı’nın Bitiren Antlaşmalar Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 275-281. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 13-17.
9 Paris Düzeni’nin Sorunları ve Almanya’nın 1920’lerdeki Statüsü; 1929 Büyük Buhranı ve Totaliter Rejimler ve Revizyonizmlerinin Yükselişi Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 281-320. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 17-45
10 Milletler Cemiyeti’nin Kolektif Güvenlik Prensibinin Çöküşü, Yatıştırma Politikası ve Roma-Berlin Mihveri; İspanya İç Savaşı, Çin-Japon Savaşı; Münih Düzeni ve Yatıştırma Politkasının İflası Paul Kennedy, “Strategy and Economics in the Preindustrial World” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 291-343. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 45-65.
11 II. Dünya Savaşı’nın Başlaması, Mihver Güçlerinin “Yıldırım Zaferleri” 1939-1942; Mihver Güçleri’nin Tükenişi, ABD Faktörü ve Müttefiklerin Ezici Üstünlüğü Paul Kennedy, “Strategy and Economics, Today and Tomorrow” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 333-357. Oral Sander, Siyasi Tarih 1918-1994, pp. 101-169.
12 II. Dünya Savaşı sonrası düzenlemeleri, İki-Kutuplu bir Dünyanın Oluşumu, Avrupa’da Demir Perde; Soğuk Savaş’ın Başlangıcı, Kore Savaşı, Berlin Krizi Paul Kennedy, “Strategy and Economics, Today and Tomorrow” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 357-395. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 170-253.
13 1960’ların Süper Güçler Çekişmesi, Nükleer Savaş Tehditi: Küba Füze Krizi; AET ve Bağlantısızlar Hareketi Paul Kennedy, “Strategy and Economics, Today and Tomorrow” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 395-437. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 253-478.
14 Film Gösterimi The Hunt for the Red October
15 Détente Dönemi’nin Sonu, İkinci “Soğuk Savaş” ve Doğu Bloku ile S.S.C.B.’nin Dağılması Paul Kennedy, “Strategy and Economics, Today and Tomorrow” in The Rise and Fall of the Great Powers, Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, pp. 437-535. Oral Sander, Siyasi Tarih, 1918-1994, pp. 494-520.
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Book chapters, power point presentations.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller Recommended readings (further diplomatic history books published by the national and international press)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
2
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
15
Final Sınavı
1
20
    Toplam
231

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest