PSIR 514 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 514
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Avrupa bütünleşme sürecinin dönüm noktalarını açıklayabilecek
  • Avrupa bütünleşme sürecini açıklayan farklı teorik yaklaşımları karşılaştırabilecek
  • İlgili tarafların posizyonunu ve pazarlık gücünü etkileyen iç ve dış faktörleri tanımlayabilecek
  • Farklı teorik açıklamaların güçlü ve zayıf yanlarını değerlendirebilecek
  • AB’nin kurumsal yapısının işleyişini açıklayabilecek
  • Avrupa’daki güncel olayları farklı bütünleşme kuramları açısından yorumlayabilecek
  • Bütünleşme /yönetişim kuramlarını araştırmalarına uygulayabilecek
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_en.htm
2 Savaş Sonrası Avrupa, Paris ve Roma Antlaşmaları Bache/George: Politics in the European Union, Chapters 6, 7, 9.
3 Avrupa Tek Senedi ve Maastricht Antlaşması Bache/George: Politics in the European Union, Chapters 10, 11, 12, 13.
4 Amsterdam, Nice, Anayasa ve Lizbon Antlaşmaları Bache/George, chapters 14, 15, 16; for Treaty of Lisbon: Treaty of Lisbon, http://europa.eu/lisbon_treaty/index_en.htm
5 Avrupa Bütünleşme Kuramlarına Genel Bakış, Hoyland and Schieritz (2004) Theories of European Integration; Jensen (2010) Neofunctionalism, in M. Cini et. al., European Union Politics, ch. 5, Cini (2010) Intergovernmentalism, in Cini et al. European Union Politics, ch. 6, Bache/Bulmer (2006), chapter 2
6 Avrupa Birliği’nin Kurumları Michelle Cini (2005): European Union Politics, ch. 9, 10,11
7 Avrupa Komisyonu: Özerk aktör mü, üye devletlerin oyuncusu mu? - Konsey büyük üye devletler tarafından domine mi ediliyor? - Bocquillon, P. and Dobbels, M. (2014) An elephant on the 13th floor of the Berlaymont: European Council and Commission relations in legislative agenda-setting, Journal of European Public Policy, 21(1), - Bürgin, A. (2013) Salience, path dependency and the coalition between the European Commission and the Danish Council Presidency: why the EU opened a visa liberalization process with Turkey, European Integration Online Papers, 17(9), 1-19. - Tallberg (2008) Bargaining Power in the Council, Journal of Common Market Studies, 46 (3), 685-708.
8 Arasınav
9 Avrupa Birliği: Başarı mı fiyasko mu? Zimmermann and Dür (2016) chapters 1, 2.
10 AB'de demokrasi ve Avrupa kimliği Zimmermann and Dür (2016) chapters 4, 6.
11 AB normatif bir güç mü? Zimmermann and Dür (2016) chapters 12, 13.
12 AB'nin dönüştürücü gücü Schimmelfennig, F. And Sedelmeier, F. (2004) Governance by conditionality: EU rule transfer to the candidate countries of Central and Eastern Europe, Journal of European Public Policy 11(4), 661-679, Bürgin (2016) Why the EU still matters in Turkish domestic politics: Insights from recent reforms in migration policy, South European Society and Politics 21(1), 105-118.
13 Sunumlar
14 Dönemin gözden geçirilmesi Reflection on the future of the European Integration Process
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı Dönemin başında dersin okumalarını içeren bir kaynak sağlanacaktır.
Önerilen Okumalar/Materyaller AB Kurumlarının internet siteleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
50
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
13
7
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
30
Final Sınavı
    Toplam
224

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest