PSIR 531 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği'nin Komşuluk Politikası
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 531
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
-
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Avrupa Komşuluk Politikası'nın temellerini ve gelişimini tanımlar
  • karasal genişleme sürecinin devamı olarak Avrupa Komşuluk Politikası'nın doğu bileşenini anlamak
  • Avrupa Birliği'nin Akdeniz Politikası'nın devamı olarak Avrupa Komşuluk Politikasının güney bileşenini tespit eder
  • Avrupa Birliği'ne komşu ülkelerin durumlarını ve Avrupa Komşuluk Politikası'ndaki çıkarlarını anlamak
  • Avrupa Komşuluk Politikası'nın oluşumunda ve işleyişinde Avrupa Birliği kurumlarının rolünü açıklar
  • Avrupa Komşuluk Politikası'nın diğer Avrupa Birliği politikaları çerçevesindeki yerini analiz eder
Ders Tanımı

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – Ders planının tanıtımı ve açıklanması Syllabus
2 Avrupa – Akdeniz Ortaklığı’ndan Avrupa Komşuluk Politikası’na EMERSON, Michael and NOUTCHEVA. Gergana. 2005. “From Barcelona Process to Neighbourhood Policy: Assessments and Open Issues”, CEPS Working Document 220/March 2005. JOHANSSONNOGUES, Elisabeth. 2004. “A ‘ring of friends’? The implications of the European Neighbourhood Policy for the Mediterranean”, Mediterranean Politics, 9(2), pp. 240-247 [Availablefrom EBSCO].
3 Avrupa Komşuluk Politikası’nın doğuşu Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 15-24. European Commission. 2003. Wider Europe— Neighbourhood: A New Framework for Relations without Eastern and Southern Neighbours, COM(2003) 104 final [Available from the instructor in the course web file].
4 Avrupa Komşuluk Politikası ve genişleme Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 197-218. DANNREUTHER, Roland. 2006. Developing the Alternative to Enlargement: The European Neighbourhood Policy. European Foreign Affairs Review, 11, 183-201 [Available from EBSCO].
5 Avrupa Komşuluk Politikası’nın mekanizmaları – Avrupa Parlementosu’ndan bakış Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 49-60.
6 Avrupa Komşuluk Politikası’nın eleştirel analizi Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 25-48.
7 Avrupa Komşuluk Politikası ve AB değerleri Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 75-102. LEINO, Päivi, and PETROV, Roman. 2009. Between ‘commonvalues’ and competing universals—the promotion of the EU’s common values through the European Neighbourhood Policy. European Law Journal, 15(5), 654–671 [Availablefrom EBSCO via WILEY SCIENCE]. MANNERS, I., 2010. As youlike it: European Union normative power in the European Neighbourhood Policy. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds.,The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: Palgrave Macmillan, pp. 29-50.
8 Avrupa Komşuluk Politikası: etik ve kimliğin gücü Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 75-102. BARBÉ, Estherand JOHANSSONNOGUÉS, Elisabeth. 2008. The EU as a modest ‘force for good’: the European Neighbourhood Policy. International Affairs, 84(1), 81–96 [Available from EBSCO]. TONRA, B., 2010. Identity construction through the ENP: borders and boundaries, insiders and outsiders. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds.,The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: PalgraveMacmillan, pp. 51-72.
9 Avrupa Komşuluk Politikası ve Karadeniz Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 61-74. ANDREEV, Svetlozar, A., 2008. The future of European neighbourhood policy and the role of regional cooperation in the Black Sea area. Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 8(2), 93-108 [Available from EBSCO].
10 Avrupa Komşuluk Politikası ve Rusya Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 61-74. De WILDE, T. and PELLON, G., 2006. The implications of the ENP on the EU Russia ‘Strategic Partnership’. Helsinki Monitor, 17(2), 119-132 [Availablefrom EBSCO]. HAUKKALA, H., 2010. Explaining Russian reactions to the European Neighbourhood Policy. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds.,The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: PalgraveMacmillan, pp. 161-177.
11 Bireysel araştırma projesinin son halini içeren analitik çalışmaların teslimi - Avrupa Komşuluk Politikası ve Ukrayna, Moldova ve Kafkaslar’da çatışma yönetimi Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 129-140. SASSE, Gwendolyn. 2009. The European Neighbourhood Policy and conflict management: a comparison of Moldova and the Caucasus. Ethnopolitics, 8(34), 369-386 [Availablefrom EBSCO]. SASSE, G., 2010. The ENP and the EU’s eastern neighbours: Ukraine and Moldova as test cases. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds.,The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: PalgraveMacmillan, pp. 181-205. GHAZARYAN, N., 2010. The ENP and the Southern Caucasus: meeting and expectations? In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds.,The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: PalgraveMacmillan, pp. 223-246.
12 Avrupa Komşuluk Politikası ve Kuzey Afrika BICCHI, F., 2010. The impact of ENP on EU North Africa relations: the good, the bad and the ugly. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds.,The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: PalgraveMacmillan, pp. 206-222.
13 Avrupa Komşuluk Politikası ekonomik ve siyasi perspektif Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 117-128. MISSIROLI, A., 2010. The ENP in future perspective. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds.,The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: PalgraveMacmillan, pp. 259-270.
14 Avrupa Komşuluk Politikası ve Ortadoğu Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 129-140. TOCCI, Nathalie. 2009. Firm in rhetoric, compromising in reality: the EU in the Israeli Palestinian conflict. Ethnopolitics, 8(34), 387-401 [Availablefrom EBSCO]. SEEBERG, Peter. 2009. The EU as a realist actor in normative clothes: EU democracy promotion in Lebanon and the European Neighbourhood Policy. Democratization, 16(1), 81-99 [Availablefrom EBSCO]. HERMAN, Lior. 2006. An action plan or a plan foraction? Israel and the European Neighbourhood Policy. Mediterranean Politics, 11(3), 371-394 [Availablefrom EBSCO]. JESUS, C.E., 2010. The ENP and the Middle East. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds.,The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: PalgraveMacmillan, pp. 247-256.
15 Final sınavı için değerlendirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Kitaplar ve akademik makaleler (haftalık okumalar) ve sunuşlar
Önerilen Okumalar/Materyaller AB/NATO gibi ilgili uluslararası delegasyonların ve AB kurumlarının veritabanları; ilgili yerel ve uluslararası haber kaynakları (örn. BBC, Reuters, France Press, Deutsche Welle, Financial Times, EUobserver.com); Avrupa Komşuluk Politkası internet sayfası: http://ec.europa.eu/world/enp/indexen.htm).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
9
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
6
Final Sınavı
1
10
    Toplam
232

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest