PSIR 531 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Birliği'nin Komşuluk Politikası
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 531
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda öğrencilerden Avrupa Birliği’nin Avrupa Komşuluk Politikası’na ilişkin siyasi gelişmeleri tanımlayabilmeleri, inceleyebilmeleri ve değerlendirebilmeleri beklenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Avrupa Komşuluk Politikası'nın temellerini ve gelişimini tanımlar
  • karasal genişleme sürecinin devamı olarak Avrupa Komşuluk Politikası'nın doğu bileşenini anlamak
  • Avrupa Birliği'nin Akdeniz Politikası'nın devamı olarak Avrupa Komşuluk Politikasının güney bileşenini tespit eder
  • Avrupa Birliği'ne komşu ülkelerin durumlarını ve Avrupa Komşuluk Politikası'ndaki çıkarlarını anlamak
  • Avrupa Komşuluk Politikası'nın oluşumunda ve işleyişinde Avrupa Birliği kurumlarının rolünü açıklar
  • Avrupa Komşuluk Politikası'nın diğer Avrupa Birliği politikaları çerçevesindeki yerini analiz eder
Ders Tanımı Bu ders öğrencilerin Avrupa çalışmaları alanındaki kuramsal eğitimini Avrupa Birliği’nde komşuluk çerçevesinde aşınalık kazandırarak geliştirmek üzere tasarlanmıştır. Dersin odağı Avrupa Komşuluk Politikası kapsamında gerçekleşen gelişmelerdir. Öğrencilerden (1) belirtilen parçaları okumaları, (2) ders konularıyla ilgili tartışmalara katılmaları, (3) derste sağlanan bilgiler ışığında analitik çalışmalar hazırlamaları, (4) hazırladıkları çalışmaları derslerde sunmaları beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – Ders planının tanıtımı ve açıklanması Syllabus
2 Avrupa – Akdeniz Ortaklığı’ndan Avrupa Komşuluk Politikası’na EMERSON, Michael and NOUTCHEVA. Gergana. 2005. “From Barcelona Process to Neighbourhood Policy: Assessments and Open Issues”, CEPS Working Document 220/March 2005. JOHANSSONNOGUES, Elisabeth. 2004. “A ‘ring of friends’? The implications of the European Neighbourhood Policy for the Mediterranean”, Mediterranean Politics, 9(2), pp. 240-247 [Availablefrom EBSCO].
3 Avrupa Komşuluk Politikası’nın doğuşu Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 15-24. European Commission. 2003. Wider Europe— Neighbourhood: A New Framework for Relations without Eastern and Southern Neighbours, COM(2003) 104 final [Available from the instructor in the course web file].
4 Avrupa Komşuluk Politikası ve genişleme Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 197-218. DANNREUTHER, Roland. 2006. Developing the Alternative to Enlargement: The European Neighbourhood Policy. European Foreign Affairs Review, 11, 183-201 [Available from EBSCO].
5 Avrupa Komşuluk Politikası’nın mekanizmaları – Avrupa Parlementosu’ndan bakış Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 49-60.
6 Avrupa Komşuluk Politikası’nın eleştirel analizi Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 25-48.
7 Avrupa Komşuluk Politikası ve AB değerleri Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 75-102. LEINO, Päivi, and PETROV, Roman. 2009. Between ‘commonvalues’ and competing universals—the promotion of the EU’s common values through the European Neighbourhood Policy. European Law Journal, 15(5), 654–671 [Availablefrom EBSCO via WILEY SCIENCE]. MANNERS, I., 2010. As youlike it: European Union normative power in the European Neighbourhood Policy. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds.,The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: Palgrave Macmillan, pp. 29-50.
8 Avrupa Komşuluk Politikası: etik ve kimliğin gücü Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 75-102. BARBÉ, Estherand JOHANSSONNOGUÉS, Elisabeth. 2008. The EU as a modest ‘force for good’: the European Neighbourhood Policy. International Affairs, 84(1), 81–96 [Available from EBSCO]. TONRA, B., 2010. Identity construction through the ENP: borders and boundaries, insiders and outsiders. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds.,The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: PalgraveMacmillan, pp. 51-72.
9 Avrupa Komşuluk Politikası ve Karadeniz Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 61-74. ANDREEV, Svetlozar, A., 2008. The future of European neighbourhood policy and the role of regional cooperation in the Black Sea area. Journal of Southeast European and Black Sea Studies, 8(2), 93-108 [Available from EBSCO].
10 Avrupa Komşuluk Politikası ve Rusya Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 61-74. De WILDE, T. and PELLON, G., 2006. The implications of the ENP on the EU Russia ‘Strategic Partnership’. Helsinki Monitor, 17(2), 119-132 [Availablefrom EBSCO]. HAUKKALA, H., 2010. Explaining Russian reactions to the European Neighbourhood Policy. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds.,The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: PalgraveMacmillan, pp. 161-177.
11 Bireysel araştırma projesinin son halini içeren analitik çalışmaların teslimi - Avrupa Komşuluk Politikası ve Ukrayna, Moldova ve Kafkaslar’da çatışma yönetimi Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 129-140. SASSE, Gwendolyn. 2009. The European Neighbourhood Policy and conflict management: a comparison of Moldova and the Caucasus. Ethnopolitics, 8(34), 369-386 [Availablefrom EBSCO]. SASSE, G., 2010. The ENP and the EU’s eastern neighbours: Ukraine and Moldova as test cases. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds.,The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: PalgraveMacmillan, pp. 181-205. GHAZARYAN, N., 2010. The ENP and the Southern Caucasus: meeting and expectations? In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds.,The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: PalgraveMacmillan, pp. 223-246.
12 Avrupa Komşuluk Politikası ve Kuzey Afrika BICCHI, F., 2010. The impact of ENP on EU North Africa relations: the good, the bad and the ugly. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds.,The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: PalgraveMacmillan, pp. 206-222.
13 Avrupa Komşuluk Politikası ekonomik ve siyasi perspektif Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 117-128. MISSIROLI, A., 2010. The ENP in future perspective. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds.,The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: PalgraveMacmillan, pp. 259-270.
14 Avrupa Komşuluk Politikası ve Ortadoğu Johannes VARWICK and Kai Olaf LANG (eds.), 2007. European Neighbourhood Policy: Challenges for the EU Policy Towards the New Neighbours, Opladen: Barbara Budrich Publishers, pp. 129-140. TOCCI, Nathalie. 2009. Firm in rhetoric, compromising in reality: the EU in the Israeli Palestinian conflict. Ethnopolitics, 8(34), 387-401 [Availablefrom EBSCO]. SEEBERG, Peter. 2009. The EU as a realist actor in normative clothes: EU democracy promotion in Lebanon and the European Neighbourhood Policy. Democratization, 16(1), 81-99 [Availablefrom EBSCO]. HERMAN, Lior. 2006. An action plan or a plan foraction? Israel and the European Neighbourhood Policy. Mediterranean Politics, 11(3), 371-394 [Availablefrom EBSCO]. JESUS, C.E., 2010. The ENP and the Middle East. In: R.G. WHITMAN and S. WOLFF, eds.,The European Neighbourhood Policy in perspective: context, implementation and impact, 2010, London: PalgraveMacmillan, pp. 247-256.
15 Final sınavı için değerlendirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Kitaplar ve akademik makaleler (haftalık okumalar) ve sunuşlar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller AB/NATO gibi ilgili uluslararası delegasyonların ve AB kurumlarının veritabanları; ilgili yerel ve uluslararası haber kaynakları (örn. BBC, Reuters, France Press, Deutsche Welle, Financial Times, EUobserver.com); Avrupa Komşuluk Politkası internet sayfası: http://ec.europa.eu/world/enp/indexen.htm).

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
9
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
6
Final Sınavı
1
10
    Toplam
232

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest