Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

PSIR 551 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Türk Siyasal Hayatı Semineri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 551
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders Türk siyasetinin bürokrasi, ordu, siyasi partiler, hükümetler ve parlamentolar gibi kurumlarını tartışmayı amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler:
  • Türkiye’deki devlet geleneğini tanımlayabilecektir.
  • Ordu’nun siyasal hayattaki rolünü tartışabilecektir
  • Siyasal partiler, parti sistemi, seçmen davranışını tanımlayabilecektir.
  • Laiklik, din ve siyaset ilişkisini inceleyebilecektir.
  • Türkiye’de sivil toplumun gelişimi inceleyebilecektir.
  • Türkiye’de medya-siyaset ilişkisini tartışabilecektir.
Ders Tanımı Derste tartışılacak konular arasında siyasal kültür, sivil toplum, siyasi liderler ve Türkiye’de demokrasinin sorunları yer almaktadır.

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılıması
2 Devlet Metin Heper, State Tradition in Turkey, (Walkington, UK: The Eothen Press, 1985).
3 Ordu ve Siyaset I George Harris, "The Role of the Military in Turkey in the 1980s: Guardians or Decision-Makers?" in M. Heper and A. Evin (eds.) State, Democracy and the Military in Turkey in the 1980s, (Berlin, New York: Walter de Gruyter, 1988): 177 - 200. Umit Cizre, “The Anatomy of the Turkish Military’s Political Autonomy,” Comparative Politics, Vol.29, no.2 (1997): 151-166.
4 Ordu ve Siyaset I Yaprak Gürsoy, “The Changing Role of the Military in Turkish Politics: Democratization Through Coup Plots?” Democratization, Vol. 19, No.4 (2012).
5 Bürokrasi Metin Heper, “State, Democracy and Bureaucracy in Turkey, in Metin Heper (ed.), The State and Public Bureaucracies: A Comparative Perspective, (New York: Greenwood Press, 1987): 131 - 145. Metin Heper, ‘Strong State and Bureaucrat-Politician Relationship: The Turkish Case,’ European Studies Journal, Vol. XVII, No. 1 (Spring 2000): 67-96.
6 Siyasal Kültür Serif Mardin, “Power, Civil Society and Culture in the Ottoman Empire,” Comparative Studies in Society and History, vol. 11 (1969), pp. 25 - 48. İlter Turan, "The Evolution of Political Culture in Turkey," in Ahmet Evin, Modern Turkey: Continuity and Change, pp. 84-112.
7 Siyasi Partiler ve Parti Sistemi Barry Rubin and Metin Heper (eds.), Political Parties in Turkey, (London, Portland OR: Frank Cass), 2002. Sayarı, Sabri. 2002. “The Changing Party System”, in Sabri Sayarı and Yılmaz Esmer (eds.) Politics, Parties and Elections in Turkey. Lynn Rienner, pp.9-32.
8 Seçimler ve Seçmen Davranışı Ersin Kalaycıoğlu, “Elections and Party Preferences in Turkey: Changes and Continuities in the 1990s” Comparative Political Studies, 27, (1994): 402 - 424. Ali Carkoğlu, “Voting Behavior,” in Metin Heper and Sabri Sayarı (eds.) The Routledge Handbook of Modern Turkey, (London: Routledge, 2012): 160 - 170.
9 Arasınav
10 Laiklik Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey, (Montreal: McGill Univ. Press, 1964): 3 – 250 Haldun Gülalp, “Enlightenment by Fiat: Secularization and Democracy in Turkey,” Middle Eastern Studies. Vol. 41, no.3, 2005, 351 – 372.
11 Din ve Siyaset Ziya Öniş, “Conservative Globalism at the Crossroads: The Justice and Development Party and the Thorny Path to Democratic Consolidation in Turkey,” Mediterranean Politics, Vol.14, No.1 (2009), p.32. Metin Heper, ‘Islam and Democracy in Turkey: Toward a Reconciliation?’ Middle East Journal, vol. 51 (1997): 32-45
12 Sivil Toplum Binnaz Toprak, “Civil Society in Turkey,” in Augustus Richard Norton (ed.), Civil Society in the Middle East, (Leiden, New York, and Koln: E. J. Brill, 1996): 87-118.
13 Medya Raşit Kaya and Barış Çakmur, “Politics and the Mass Media in Turkey” Turkish Studies Vol. 11, No. 4, 521–537, December 2010
14 Dönemin Özetlenmesi
15 Dönemin Özetlenmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

• Bernard Lewis, The Emergence of Modern Turkey (London: Oxford University Press, 1961).

• Stanford J. and Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, Volume 2: Reform, Revolution and Republic: The Rise of Modern Turkey, 1908–1975 (Cambridge: Cambridge University Press, 1977).

• Feroz Ahmad, The Making of Modern Turkey (London and New York: Routledge, 1993).

• Geoffrey Lewis, Modern Turkey (London and Tonbridge: Ernest Benn, 1974).

• Roderic Davison, Turkey: A Short History, 2nd edn (Huntingdon: Eothen, 1988). Niyazi Berkes, The Development of Secularism in Turkey (Montreal: McGill University Press, 1964).

• Çağlar Keyder, State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development (London: Verso, 1987). • Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, 6 volumes (İstanbul: İletişim Yayınları, 1986).

• Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, 10 volumes (İstanbul: İletişim Yayınları, 1983).

• Sina Akşin, editor, Türkiye Tarihi, Volumes 4–5: Çağdaş Türkiye, 1908–1980, and Bugünkü Türkiye, 1980–2003 (İstanbul: Cem Yayınevi, 1989–2003).

• Ergun Özbudun, Contemporary Turkish Politics: Challenges to Democratic Consolidation (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2000).

• Ersin Kalaycıoğlu, Turkish Dynamics: Bridge Across Troubled Lands (New York: Palgrave Macmillan, 2005).

• Sina Akşin, Turkey from Empire to Revolutionary Republic: The Emergence of the Turkish Nation from 1789 to the Present (New York: New York University Press, 2007).

• Modern Türkiye'de Siyasî Düşünce, 8 volumes (İstanbul: İletişim Yayınları, 2001–2007)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
9
144
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
30
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
6
6
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
238

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.