Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

PSIR 552 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası İlişkilerde Geleneksel Güvenlik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 552
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Uluslararası güvenliğin “askeri güvenlik” ve “ulusal güvenlik tabir olunan boyutundaki kavramsal yaklaşımlar ile öncelikli konularını ele alınması ve eleştirel yaklaşımla incelenmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Uluslararası güvenliğin geleneksel boyutuna yönelik farklı kuramsal ve kavramsal yaklaşımları tanımlayabilecektir,
  • Uluslararası ilişkilerde geleneksel güvenliğin güncel konuları ve sorunlarını tartışabilecektir,
  • Uluslararası ilişkilerde geleneksel güvenliğin konu ve sorunlarını eleştirel bakış açısıyla analiz edebilecektir,
  • Belli başlı uluslararası aktörlerin geleneksel güvenliğe yönelik bakış açısı ve politikalarını karşılaştırabilecektir,
  • Teknolojik gelişmelerin uluslararası güvenlik üzerindeki yansımalarını tanımlayabilecektir,
  • Uluslararası camianın önümüzdeki yıllarda karşılaşması muhtemel yeni güvenlik risk ve tehditlerine dair öngörülerde bulunabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste öncelikle, uluslararası ilişkilerin ve güvenlik mevhumunun kavramsal ve teorik altyapısına temas edilecektir. Öğrenimlerinin daha önce evrelerinde öğrencilerin bu kavramsal ve teorik boyutlara belli bir aşinalık kazanmış oldukları farz edildiğinden, dersin devamında ağırlık uluslararası ve geleneksel güvenliğin güncel konuları üzerinde olacaktır. Dönemin ilk 11 haftasında dersin öğretim sistematiği, Öğretim Görevlisi’nin açıklamaları ve bunlar temelinde gerçekleşecek sınıftaki tartışmalara katılım şeklindedir. Dönemin son üç haftasındaki derslerdeyse, öğrencilerin sınıfın önünde görsel materyalle desteklenmiş sözlü takdimler yapmaları istenecektir. Bu amaçla, Öğretim Görevlisi tarafından belirlenen uluslararası geleneksel güvenliğin mevcut ve geleceğe yönelik sorunları arasından her öğrencinin bir araştırma-takdim konusu seçmesi istenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin amaçları, kapsamı, metodolojisi Dersin sunulması ve tanıtımı
2 Kavramsal temeller: Güvenlik, gerçekçilik, caydırıcılık Edward Smith, “The traditional routes to security” in Peter Hough (ed), International Security Studies, Chapter-2; Shahin Malik, “Constructing security” in Hough (ed) Chapter-6; Stephen M. Walt, “Who’s Afraid of a Balance of Power?”, Foreign Policy, 8 December 2017; Stephen M. Walt, “The World Wants Yout to Think Like a Realist”, Foreign Policy, 30 May 2018; Graham Allison, “The Myth of the Liberal Order”, Foreign Affairs, 14 June 2018; Stephen M. Walt, “Great Powers Are Defined by Their Great Wars”, Foreign Policy, 21 September 2017; Stephen M. Walt, “How to Get B.A. in International Relations in 5 Minutes”, Foreign Policy, 19 May 2014.
3 Kitle İmha Silahları-I: kimyasal ve biyolojik silahlar Edward Smith, “The traditional routes to security” in Peter Hough (ed), International Security Studies, Chapter-2; Shahin Malik, “Constructing security” in Hough (ed) Chapter-6; Graham Allison, “The Myth of the Liberal Order”, Foreign Affairs, 14 June 2018; Stephen M. Walt, “Great Powers Are Defined by Their Great Wars”, Foreign Policy, 21 September 2017; Stephen M. Walt, “How to Get B.A. in International Relations in 5 Minutes”, Foreign Policy, 19 May 2014; Stephen M. Walt, “The World Wants You to Think Like a Realist”, Foreign Policy, 30 May 2018; Daniel Deudney and G. John Ikenberry, “Liberal World”, Foreign Affairs, 14 June 2018.
4 Kitle İmha Silahları-II: nükleer silahlar Doug Bandow, “Let Them Make Nukes”, Foreign Affairs, 26 July 2016; Scott D. Sagan, “The Korean Missile Crisis”, Foreign Affairs, 10 September 2017; Stephen M. Walt, “The World Doesn’t Need Any More Nuclear Strategies”, Foreign Policy, 6 February 2018; Wayne McLean, “Turkey must be thinking of the Bomb”, The Interpreter, 16 July 2018; Jeffrey Lewis, “Point and Nuke”, Foreign Policy, 12 September 2018; Jeffrey Lewis, “Nuclear Deals and Double Standards”, Foreign Affairs, 2 October 2018; Melissa Gillis, Disarmament – A Basic Guide, Chapter 3; Robert Jervis and Mira Rapp-Hooper, “Perceptions and Misperceptions on the Korean Peninsula”, Foreign Affairs, 5 April 2018.
5 Füze tehdidi ve füze savunması Steven Pifer, Missile Defense in Europe: Cooperation or Contention?, Brookings Arms Control Series Paper 8, May 2012; “Ballistic and Cruise Missile Threat”, NASIC Public Affairs Office, June 2017; David Kenner, “Why Israel Fears Iran’s Presence in Syria”, The Atlantic, 22 July 2018; Jeffrey Lewis, “Patriot Missiles Are Made in America and Fail Everywhere”, Foreign Policy, 28 March 2018; Can Kasapoğlu and Sinan Ülgen, Is Turkey Sleepwalking Out of the Alliance?, EDAM Foreign Policy and Security 2018/6.
6 Savaşın ve teknolojinin dönüşümü Sydney J. Freedberg Jr, “Don’t Forget COIN”, Breaking Defense, 10 December 2015; Mike Pietrucha and Mike Benitez, “Political Air Power, Part II”, War on the Rocks, November 2016; Amos Fox, “Precision Fires Hindered by Urban Jungle”, AUSA, 16 April 2018; Tanisha M. Fazal and Sarah Kreps, “The United States’ Perpetual War in Afghanistan”, Foreign Affairs, 20 August 2018; Christopher S. Browning, International Security – A Very Short Introduction, Chapter 5; Christian Brose, “The New Revolution in Military Affairs”, Foreign Affairs, 16 April 2019.
7 Silah Ticareti, Silahlanmanın ve İhracatın Kontrolü Bruce Pilbeam, “The international arms trade in conventional weapons”, in Hough (ed) Chapter-10; Lawrence Marzouk (et.al.), “Making a Killing”, BalkanInsight.com, 27 July 2016; “UN’s Arms Trade Treaty too weak to make a difference”, Deutsch Welle, 11 September 2017.
8 Rusya etkeni Stephen J. Blank, “Imperial Ambitions”, World Affairs, May/June 2015; Dimitri Trenin, “The Revival of the Russian Military”, Foreign Affairs, 18 April 2016; Gregory Feifer, “Putin’s Past Explains Russia’s Future”, Foreign Affairs, 16 March 2018; Dmitry Gorenburg, “Is a New Russian Black Sea Fleet Coming?”, War on the Rocks, 31 July 2018; Olga Oliker, “Moscow’s Nuclear Enigma”, Foreign Affairs, 15 October 2018; Mitat Çelikpala and Emre Erşen, “Turkey’s Black Sea Predicament”, Perceptions, Summer 2018; Akın Ünver, “Russia Has Won the Information War in Turkey”, Foreign Policy, 21 April 2019.
9 Batı’nın askeri güvenliği: NATO, ABD Robert Farley, “Yes, America’s Military Supremacy Is Fading”, National Interest, 21 September 2015; Tom Sauer, “Take It from a European: NATO Is Obsolete”, National Interest, 24 February 2017; Paul Hockenos, “Europe Contemplates Life without NATO”, Defense One, 20 February 2017; Robert Kagan, “Backing into World War III”, Foreign Policy, 6 February 2017; Stewart M. Patrick, “Trump and World Order”, Foreign Affairs, 13 February 2017; Stephen M. Walt, “I Knew the Cold War: This Is No Cold War”, Foreign Policy, 12 March 2018; Stephen M. Walt, “The EU and NATO and Trump – Oh My!”, Foreign Policy, 2 July 2018; Robert Dalsjo, et.al., “Don’t Believe the Russian Hype”, Foreign Policy, 7 March 2019; Mark Urban, The Edge, Chapter 1.
10 Doğu’nun güvenliği: Çin ve komşuları Elizabeth C. Economy, “History With Chinese Characteristics”, Foreign Affairs, 13 June 2017; Evan Osnos, “Making China Great Again”, The New Yorker, 8 January 2018; Jennifer Lind, “Life in China’s Asia”, Foreign Affairs, 13 February 2018; Keith Johnson and Dan De Luce, “One Belt, One Road, One Happy Chinese Navy”, Foreign Policy, 17 April 2018; Kevin Rudd, “How Xi Jinping Views the World”, Foreign Affairs, 10 May 2018; Caitlin Talmadge, Beijing’s Nuclear Option”, Foreign Affairs, 15 October 2018.
11 Siber savaş Franz-Stefan Gady, “Could Cyber Attacks Lead to Nuclear War?”, The Diplomat, May 2015; Amy Zegart, “The NSA Confronts a Problem of Its Own Making”, The Diplomat, 29 June 2017; Alper Başaran, “Turkey Under Cyber Fire”, Turkish Policy Quarterly, Spring 2017; Mackenzie Weinger, “UAE Hacking Allegation Roils Regional Crisis”, The Cipher Brief, 17 July 2017; Mark Galeotti, “Size Doesn’t Matter for Spies Anymore”, Foreign Policy, 31 January 2018; Tarah Wheeler, “In Cyberwar, there are no rules”, Foreign Policy, 12 September 2018; Bruce Schneier, “Why NSA Makes Us Vulnerable to Cyberattacks”, Foreign Affairs, 30 May 2017; Matt Caylor, “The Cyber Threat to Nuclear Deterrence”, The War on the Rocks, February 2016; Danny Vinik, “America’s secret arsenal”, Politico, 12 September 2015.
12 Öğrenci takdimleri - I
13 Öğrenci takdimleri - II
14 Öğrenci takdimleri - III
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Dersin belirli bir kaynak kitabı bulunmamaktadır.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Dersin belirli bir kaynak kitabı bulunmamaktadır. Onun yerine, uluslararası güvenliğin güncel konularının ele alındığı çok sayıda kitap bölümü, makale, rapor, yazı ve haber zorunlu okuma materyali olarak öğrencilere sunulacaktır. Her haftaya ait okuma materyali dersten asgari 1-2 hafta önce dersin Blackboard sayfasından indirilebilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
35
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
6
90
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
40
40
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
203

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.