Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

PSIR 554 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kamuoyu
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 554
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı tüm dünyada kamuoyunun doğasını incelemektir. Bu ders kamuoyunun tanımlanmasını, ölçülmesini ve oluşmasını analiz eder. Öğrenciler seçmen davranışları, halkın dış politikaya olan bakışı ve Avrupa Birliği’ne karşı tutumları gibi konuları tartışırlar.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi alan öğrenciler: Kamuoyu anketlerinin nasıl düzenlendiğini ve sonuçlarının nasıl analiz edildiğini kavrarlar.
  • Siyaset biliminin kamuyouna üzerine olan farklı teorilerini değerlendirirler.
  • Halkın hükümetin politikalarını nasıl etkilediğini analiz ederler.
  • Türk halkının AB’ne üyeliğe bakışını analiz edebilirler.
  • Avrupa halkının Türkiye’nin aB üyeliğine bakılını tartışırlar.
Ders Tanımı Öğrenciler dünya kamuoyunun yapısını ve dinamklerini tartışırlar.

 



Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı
2 Kamuyou niye önemlidir, hükümetler üzerinde etkili midir? Gilens, M. 2005. “Inequality and Democratic Responsiveness.” Public Opinion Quarterly 69(5): 778-96. Jacobs, L. R., and Shapiro, R. 2000.
3 Kamuoyunu anketlerle ölçmek Straits ve Singleton, Jr. (2011) Social research: approaches and fundamentals, chp.8 Smith, Tom W. and Frederick D. Weil (1990) Finding public opinion data: A guide to sources. Public Opinion Quarterly 54(4): 609-626.
4 Ekonomik çıkarlar Citrin, J., and Green, D.. 1990. “The Self-Interest Motive in American Public Opinion.” Research in Micropolitics 3: 1-28.
5 Grup kimlikleri Conover, PJ. 1984. “The Inuence of Group Identi_cations on Political Perception and Evaluation.” Journal of Politics, 46(3):760-785, 1984. Kramer, R.M. and Brewer, M.B. 1984. “Effects of Group Identity on Resource Use in a Simulated Commons Dilemma.” J Pers Soc Psychol, 46(5):1044-57, 1984. Brady, H.E. and Sniderman, P.M. 1985. “Attitude Attribution: A Group Basis for Political Reasoning.” American Political Science Review, 79(4):1061-78.
6 Medya Iyengar, S., Peters, M.D. and Kinder, D.R. 1982. “Experimental Demonstrations of the \Not-So-Minimal" Consequences of Television News Programs.” American Political Science Review, 76(4):848-858. Bartels, L.M. 1993. Messages Received: The Political Impact of Media Exposure.” American Political Science Review, 87(2):267-285. Nelson, T.E., Clawson, R. A., and Oxley, Z.M. 1997. “Media Framing of a Civil Liberties Conict and Its Effect on Tolerance.” American Political Science Review, 91:567-584.
7 Kamuoyu ve Dış Politika Peffley, M., and Hurwitz, J. 1992. “International Events and Foreign Policy Beliefs: Public Responses to Changing Soviet-U.S. Relations.” American Journal of Political Science 36 (2): 431-461.
8 Ara sınav
9 Partizanlık, seçmen katılımı ve parti seçimi Kalaycıoğlu, E. 1999."The Shaping of Party Preferences in Turkey: Coping with the Post-Cold War Era" New Perspectives on Turkey, 20: 47-76. Çarkoğlu, A. 2008. "Ideology or Economic Pragmatism?: Profiling Turkish Voters in 2007," Turkish Studies, 9(2): 317 -344.
10 Türk halkının AB’ye bakışı Kentmen, Ç. 2008. “Determinants of Support for EU Membership in Turkey: Islamic Attachments, Utilitarian Considerations and National Identity.” European Union Politics 9(4): 487 - 510. de Vreese, C. H., Boomgaarden, H. G. And Semetko, H. A. 2008. “Hard and Soft: Public Support for Turkish Membership in the EU.” European Union Politics, 9(4): 511-530.
11 Avrupa halkının Türkiye’ye bakışı de Vreese, C. H. and Boomgaarden, H. G. 2006. Media Effects on Public Opinion about the Enlargement of the European Union. Journal of Common Market Studies. 44(2): 409-436.
12 Kamuoyu ve demokrasi Norris, P. (1999) ‘Introduction: The growth of critical citizens?’ In: P. Norris (ed) Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-28.
13 Kamuoyu ve savaslar Hurwitz, J., Peffley, M. and Seligson, M. 1993. “Foreign Policy Belief Systems in Comparative Perspective: The United States and Costa Rica.” International Studies Quarterly 37 (3): 245-270.
14 Final için tekrar
15 Final sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Gilens, M. 2005. “Inequality and Democratic Responsiveness.” Public Opinion Quarterly 69(5): 778-96.

Jacobs, L. R., and Shapiro, R. 2000. Politicians Don’t Pander: Political Manipulation and the Loss of Democratic Responsiveness. Chicago: University of Chicago Press. Chapter 8.

Asher, H. 2001. Polling and the Public: What Every Citizen Should Know. Washington DC: Congressional Quarterly Press. Chapters 3 and 8.

Citrin, J., and Green, D.. 1990. “The Self-Interest Motive in American Public Opinion.” Research in Micropolitics 3: 1-28.

Conover, PJ. 1984. “The Inuence of Group Identi_cations on Political Perception and Evaluation.” Journal of Politics, 46(3):760-785, 1984.

Kramer, R.M. and Brewer, M.B. 1984. “Effects of Group Identity on Resource Use in a Simulated Commons Dilemma.” J Pers Soc Psychol, 46(5):1044-57, 1984.

Brady, H.E. and Sniderman, P.M. 1985. “Attitude Attribution: A Group Basis for Political Reasoning.” American Political Science Review, 79(4):1061-78.

Iyengar, S., Peters, M.D. and Kinder, D.R. 1982. “Experimental Demonstrations of the Not-So-Minimal" Consequences of Television News Programs.” American Political Science Review, 76(4):848-858.

Bartels, L.M. 1993. Messages Received: The Political Impact of Media Exposure.” American Political Science Review, 87(2):267-285.

Nelson, T.E., Clawson, R. A., and Oxley, Z.M. 1997. “Media Framing of a Civil Liberties Conict and Its Effect on Tolerance.” American Political Science Review, 91:567-584.

Esmer, Y. 1995. "Parties and the Electorate: A Comparative Analysis of Voter Profiles of Turkish Political Parties," in Çiğdem Balim et. al. (eds.) Turkey: Political, Social and Economic Challenges in the 1990s. Leiden, New York, Köln: E. J. Brill. 5.

Kalaycıoğlu, E. 1999."The Shaping of Party Preferences in Turkey: Coping with the Post-Cold War Era" New Perspectives on Turkey, 20: 47-76.

Çarkoğlu, A. 2008. "Ideology or Economic Pragmatism?: Profiling Turkish Voters in 2007," Turkish Studies, 9(2): 317 -344.

Peffley, M., and Hurwitz, J. 1992. “International Events and Foreign Policy Beliefs: Public Responses to Changing Soviet-U.S. Relations.” American Journal of Political Science 36 (2): 431-461.

de Vreese, C. H. and Boomgaarden, H. G. 2006. Media Effects on Public Opinion about the Enlargement of the European Union. Journal of Common Market Studies. 44(2): 409-436.

Norris, P. (1999) ‘Introduction: The growth of critical citizens?’ In: P. Norris (ed) Critical Citizens: Global Support for Democratic Governance. Oxford: Oxford University Press, pp. 1-28.

Hurwitz, J., Peffley, M. and Seligson, M. 1993. “Foreign Policy Belief Systems in Comparative Perspective: The United States and Costa Rica.” International Studies Quarterly 37 (3): 245-270.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
30
480
Sınıf Dışı Ders Çalışması
33
4
132
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
7
7
Final Sınavı
1
12
12
    Toplam
679

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.