PSIR 556 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 556
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Öğrencilere uluslararası ilişkiler çalışmalarındaki güncel konular ve tartışmalarla ilgili farklı perspektifler kazandırılması ve bu konuların eleştirel bakış açısıyla incelenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Uluslararası ilişkilerin gündemini ve belli başlı güncel tartışma konularını tanımlayabilecektir,
  • Bu konuları eleştirel bakış açısıyla analiz edebilecektir,
  • Bu konular hakkında kendi görüş, yorum ve bakış açılarını geliştirebilecektir,
  • Belli başlı uluslararası aktörlerin bu konulara yönelik bakış açıları, konum, tavır ve politikalarını karşılaştırabilecektir,
  • Uluslararası camianın önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalması muhtemel yeni trendler ve sorunlar üzerine öngörülerde bulunabilecektir.
Ders Tanımı Derste uluslararası ilişkilerin güncel konu ve tartışmaları ele alınacaktır. Dersin metodolojisi, öğretim üyesinin açıklamaları ve bunlar temelinde gerçekleşecek sınıftaki tartışmalara katılım şeklindedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin amaçları, kapsamı, metodolojisi
2 Gerçek sonrası ve popülizm. Tom Nichols, “How America Lost Faith in Expertise”, Foreign Affairs, 13 February 2017; Pankaj Mishra, “The Globalization of Rage”, Foreign Affairs, 17 October 2016; Kenneth Roth, “How to stand up for human rights in the age of Trump”, Foreign Policy, 18 January 2018; Ivan Kastrev, “What’s the Bigger Threat, Normalization or Alarmism?”, The New York Times, 3 December 2017; Christopher Walker, “The Meaning of Sharp Power”, Foreign Affairs, 16 November 2017; Akın Ünver, “Russia has won the Information War in Turkey”, Foreign Policy, 21 April 2019.
3 Liberalizm tartışmaları Daniel Deudney and G. John Ikenberry, “Liberal World”, Foreign Affairs, 14 June 2018; Stephen Kotkin, “Realist World”, Foreign Affairs, 14 June 2018; Stephen M. Walt, “What Sort of World Are Headed for?”, Foreign Policy, 2 October 2018; Garaham Allison, “The Myth of the Liberal Order”, Foreign Affairs, 14 June 2018.
4 R2P Bruce Philbeam, “New wars, gloablisation and failed states” in Peter Hough (ed), International Security, 2014; Rachel Kleinfeld and Robert Muggah, “The State of War”, Foreign Policy, 18 March 2019; Severine Autesserre, “The Crisis of Peacekeeping”, Foreign Affairs, 11 December 2018.
5 Kitlesel nüfus hareketleri Charles Kenny, “The Real Immigration Crisis”, Foreign Affairs, 11 November 2019; Bryan Caplan, “Open Borders Are a Trillion-Dollar Idea”, Foreign Policy, 1 November 2019; Ruben Andersson and David Keen, “The West’s Obsession With Border Security Is Breeding Instability”, Foreign Policy, 16 November 2019.
6 Sınıraşan suç Robert Muggah and John P. Sullivan, “The Coming Crime Wars”, Foreign Policy, 21 September 2018; Azam Ahmed, “Penetrating Every Stage of Afghan Opium Chain, Taliban Become a Cartel”, The New York Times, 16 February 2016; Peter Hough , “Crime and security” in Peter Hough (ed), International Security, 2014.
7 Terörizm Graeme Wood, “True Believers”, Foreign Affairs, 15 August 2017; Barbara F. Walter, “The Jihadist Threat Won’t End with ISIS’ Defeat”, Foreign Affairs, 22 December 2017; Robert Malley and Jon Finer, “The Long Shadow of 9/11”, Foreign Affairs, 14 June 2018; Peter Bergen and David Sterman, “The Real Terrorist Threat in America”, Foreign Affairs, 30 October 2018; H.A. Hellyer, “Where We Go Wrong in Comparing White Suremacy With ISIS”, Time, 21 March 2019; Jytte Klausen, “Jihadists Head Home”, Foreign Affairs, 6 June 2019.
8 Ara Sınav
9 Ayrılıkçılık Edoardo Campanella, “Europe, Fracturing From Within”, Foreign Affairs, 17 January 2017; Sebastian Balfour, “A Brief History of Catalan Nationalism”, Foreign Affairs, 18 October 2017; Joost Hilterman and Maria Fantappie, “Twilight of the Kurds”, Foreign Policy, January 2018; Tanisha M. Fazal, “Go Your Own Way”, Foreign Affairs, 14 June 2018; Robert Sapolsky, “This Is Your Brain on Nationalism”, Foreign Affairs, 12 February 2019.
10 Silahlanmanın kontrolü Ulrich Kühn, “Can We Still Regulate Emerging Technologies?”, Carnegie Valdai Club, 9 May 2019; Aaron J. Bonovitch, “START from the basics to maintain nuclear stability”, Bulletin of the Atomic Scientists, 30 January 2018; Andrew Moran, “Nuclear Proliferation” in Peter Hough (ed), International Security, 2014; Bruno Lété, “Europe Has No Attractive Options in the Post-INF World”, Defense One, 16 July 2019; Joelien Pretorius and Tom Sauer, “Is it time to ditch the NPT?”, Bulletin of the Atomic Scientists, 6 September 2019.
11 Ortadoğu Vali Nasr, “”Iran Among the Ruins”, Foreign Affairs, 13 February 2018; Stephen M. Walt, “Good Riddance to America’s Syria Policy”, Foreign Policy, 21 December 2018; Jonathan Spyer, “Welcome to Syria 2.0”, Foreign Policy, 25 January 2018; Semih İdiz, “Animosity toward US uniting Turkey, Russia, Iran in Syria”, al-Monitor, 13 February 2018; Tarek Osman, “The Problem with Syria’s Demographics”, Foreign Affairs, 27 July 2017.
12 Küresel liderlik mücadelesi Walter Russel Mead and Sean Keeley, “The Eight Great Powers of 2017”, American Interest, 24 January 2017; Robert Kagan, “Backing Into World War III”, Foreign Policy, 6 February 2017; Stewart M. Patrick, “Trump and the World Order”, Foreign Affairs, 13 February 2017; Richard Haass, “How a World Order Ends”, Foreign Affairs, 11 December 2018; Odd Ame Westad, “The Sources of Chinese Conduct”, Foreign Affairs, 12 August 2019; Fareed Zakaria, “The New China Scare”, Foreign Affairs, 6 December 2019.
13 Uluslararası ilişkilerde çevre sorunları Peter Hough, “Environmental Security” in Peter Hough (ed), International Security, 2014; Matteo Fagotto, “West Africa Is Being Swallowed by the Sea”, Foreign Policy, 21 October 2016; Joshua Busby, “Warming World”, Foreign Affairs, 14 June 2018; Joseph Curtin, “Trump has officially ruined climate change diplomacy for everyone”, Foreign Policy, 12 December 2018; Adam Tooze, “Rising Tides Will Sink Global Order”, Foreign Policy, 20 December 2018; Amitav Ghosh, “The coming climate crisis”, Foreign Policy, January 2019; Stephen Walt, “Who Will Save the Amazon (and How)?”, Foreign Policy, 5 August 2019; Lisa Visicidi and Nate Graham, “Threats Worked in Brazil”, Foreign Policy, 4 September 2019.
14 Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Stephen M. Walt, “What Will 2050 Look Like?”, Foreign Policy, 12 May 2015; Stewart Patrick and Kyle L. Evanoff, “The Right Way to Achieve Security in Space”, Foreign Affairs, 17 September 2018; Loren Thompson, “Gene Wars”, Forbes, 29 January 2016; Frans von der Dunk, “So who really owns the Moon?”, Military Times, 9 July 2019; Doug Beason, “Directed Energy: The Next Revolution”, The Cipher Brief, 22 December 2016; Matthew Shaer, “The Asteroid Miner’s Guide to the Galaxy”, Foreign Policy, 28 April 2016.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Dersin belirli bir kitabı bulunmamaktadır.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
28
Final Sınavı
1
28
    Toplam
200

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest