PSIR 556 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 556
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Öğrencilere uluslararası ilişkiler çalışmalarındaki güncel konular ve tartışmalarla ilgili farklı perspektifler kazandırılması ve bu konuların eleştirel bakış açısıyla incelenmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler; Uluslararası ilişkilerin gündemini ve belli başlı güncel tartışma konularını tanımlayabilecektir,
  • Bu konuları eleştirel bakış açısıyla analiz edebilecektir,
  • Bu konular hakkında kendi görüş, yorum ve bakış açılarını geliştirebilecektir,
  • Belli başlı uluslararası aktörlerin bu konulara yönelik bakış açıları, konum, tavır ve politikalarını karşılaştırabilecektir,
  • Uluslararası camianın önümüzdeki yıllarda karşı karşıya kalması muhtemel yeni trendler ve sorunlar üzerine öngörülerde bulunabilecektir.
Ders Tanımı Derste uluslararası ilişkilerin güncel konu ve tartışmaları ele alınacaktır. Dersin metodolojisi, öğretim üyesinin açıklamaları ve bunlar temelinde gerçekleşecek sınıftaki tartışmalara katılım şeklindedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin amaçları, kapsamı, metodolojisi
2 Uluslararası ilişkilerde çevre sorunları Matteo Fagotto, “West Africa Is Being Swallowed by the Sea”, Foreign Policy, 21 October 2016; Peter Hough, “Environmental Security” in Peter Hough (ed), International Security, 2014; Keith Johnson, “The Meltdown of the Global Order”, Foreign Policy, 23 July 2015; Brian Deese, “Paris Isn’t Burning”, Foreign Affairs, 22 May 2017; Sarah Kaplan, “Thousands of scientists issue bleak ‘second notice’ to humanity”, The Washington Post, 13 November 2017; Colum Lynch, “U.N. Chief Takes Veiled Swipe at Trump on Climate Abdication”, Foreign Policy, 30 May 2017.
3 Uluslararası ilişkilerde enerjinin yeri Doug Sanders, “Europe’s multicultural fears hide an integration success story”, The Globe and Mail, 7 January 2018; Elizabeth Ferris and Kemal Kirişçi, “Not likely to go home”, Brookings Policy Paper, September 2015; “Strangers in strange lands”, The Economist, 12 September 2015; Suzanne Nossel, “Europe’s Free-Speech Apocalypse Is Already There”, Foreign Policy, 17 March 2016; Alex Their, “Maters of Disasters?”, Foreign Policy, 23 May 2016; Tara Zahra, “Europe’s Shifting Borders”, Foreign Affairs, 11 February 2017; Antonio Guterres, “Millions Uprooted”, Foreign Affairs, “1 September 2008.
4 Kitlesel nüfus hareketleri, göç olgusu, mülteciler François Bourguignon, “Inequality and Globalization”, Foreign Affairs, 14 December 2015; Bruce Pillbeam, “The United Nations and the responsibility to protect” in Peter Hough (ed), International Security Studies, 2014; Kevin Rudd, “How to Fix the United Nations”, Foreign Policy, 19 September 2016; Stewart Patrick, “World Weary”, Foreign Affairs, 20 October 2015; Beril Dedeoğlu, “The world is bigger than 5”, Daily Sabah, 28 September 2016.
5 Uluslararası sistemde adalet ve düzen tartışmaları David G. Victor and Kassia Yanosek, “The Next Energy Revolution”, Foreign Affairs, 13 June 2017; Keith Johnson and Robbie Gramer, “Congress Weighs Threat of Moscow Wielding the Energy Weapon”, Foreign Policy, 12 December 2017; Michael Schellenberger, “The Nuclear Option”, Foreign Affairs, 15 August 2017.
6 Bölgesel, ayrılıkçı, mikro-milliyetçi akımlar John Newhouse, “Europe’s Rising Regionalism”, Foreign Affairs, 1 January 1997; Sebastian Balfour, “A Brief History of Catalan Nationalism”, Foreign Affairs, 18 October 2017; Edoardo Campanella, “Europe, Fracturing From Within”, Foreign Affairs, 17 January 2017; James Badcock, “The Pain in Spain”, Foreign Policy, 1 October 2012; Joost Hilterman and Maria Fantappie, “Twilight of the Kurds”, Foreign Policy, January 2018.
7 Popülizm, gerçek-sonrası olgusu ve kişiselleşmiş yönetimler: demokrasi ve liberalizmin sonu mu geldi? Stephan M. Walt, “Trump Isn’t Sure If Democracy Is Better Than Autocracy”, Foreign Policy, 13 November 2017; Ishaan Tharoor, “The widening gap between liberals and the people who hate them”, The Washington Post, 13 December 2017; Fareed Zakaria, “Populism on the March”, Foreign Affairs, 17 October 2017; Robert Muggah and Brian Winter, “Is Populism Making a Comeback in Latin America?”, Foreign Policy, 23 October 2017.
8 Ara Sınav
9 Küresel güç olarak Çin Robert J. Samuelson, ”China’s breathtaking transformation into a scientific superpower”, The Washington Post, 21 January 2018; Elizabeth C. Economy, “History with Chinese Characteristics”, Foreign Affairs, 13 June 2017; Peter Hough and Shahin Malik, “China” in Peter Hough (ed), International Security, 2014; Brook Larmer, “Is China the World’s New Colonial Power?”, The Washington Post, 2 May 2017; Evan Osnos, “Making China Great Again”, The New Yorker, 8 January 2018.
10 Avrupa nereye gidiyor? Dermot McCann, “Security in Europe” in Peter Hough (ed), International Security, 2014; “Stephen M. Walt, “Does Europe Have a Future?”, Foreign Policy, 16 July 2015.
11 Suriye’de savaş: aktörler ve gündemler Jonathan Spyer, “Welcome to Syria 2.0”, Foreign Policy, 25 January 2018; Semih İdiz, “Animosity toward US uniting Turkey, Russia, Iran in Syria”, al-Monitor, 13 February 2018; Tarek Osman, “The Problem with Syria’s Demographics”, Foreign Affairs, 27 July 2017; Aaron Stein, “Turkey’s Afrin Offensive and America’s Future in Syria”, Foreign Affairs, 23 January 2018.
12 Küresel liderlik Stephen G. Brooks and William C. Wolforth”, “The Once and Future Superpower”, Foreign Affairs, 13 April 2016; Robert Farley, “Yes, America’s Military Supremacy Is Fading”, National Interest, 21 September 2015; Robert Kagan, “backing Into World War III”, Foreign Policy, 6 February 2017; Graham Allison, “China vs. America”, Foreign Affairs, 15 August 2017; Emile Simpson, “Macron the Conqueror”, Foreign Policy, 18 January 2018; Walter Russel Mead and Sean Keeley, “The Eight Great Powers of 2017”, American Interest, 24 January 2017.
13 Silahlanmanın kontrolü Aaron J. Bonovitch, “START from the basics to maintain nuclear stability”, Bulletin of the Atomic Scientists, 30 January 2018; Andrew Moran, “Nuclear Proliferation” in Peter Hough (ed), International Security, 2014; Sıtkı Egeli, “Turkey embarks Upon Ballistic Missiles”, Uluslararası İlişkiler, December 2017.
14 Para ve finans Adam S. Posen, “The Post-American World Economy”, Foreign Affairs, 13 February 2018; Kathleen R. McNamara, “The Euro in Decline?”, Foreign Affairs, 12 January 2018; Hongying Wang, “China and the International Monetary System”, Foreign Affairs, 19 December 2017; Joseph Bonneau and Steven Goldfeder, “Five myths about bitcoin”, The Washington Post, 15 December 2017.
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Dersin belirli bir kaynak kitabı bulunmamaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Dersin belirli bir kaynak kitabı bulunmamakta, onun yerine, uluslararası ilişkilerin güncel konularının ele alındığı çok sayıda kitap bölümü, makale, rapor, yazı ve haber okuma materyali olarak öğrencilerle paylaşılacaktır. Her haftaya ait okuma materyali dersten asgari 1-2 hafta önce dersin Blackboard sayfasından indirilebilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
6
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
28
Final Sınavı
1
28
    Toplam
200

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest