Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

PSIR 557 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Göç
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 557
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Dersin amacı uluslararası göçün farklı açılarını ve göçmenlerin gittikleri ülkelerdeki entegrasyonlarını analiz etmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler göç alanında ve bütünleşme politikası konusunda temel kavram ve tanımları açıklayabileceklerdir.
  • Öğrenciler göç yönetimi ve bütünleşme politikaları konusundaki farklı kavramları ayırt edebileceklerdir.
  • ünü açıklayabileceklerdir. • Öğrenciler göç hareketlerinin göç alan ve göç veren ülkeler üzerindeki, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileri üzerine analiz yapabileceklerdir.
  • Öğrenciler Avrupa Birliği’nin göç konusundaki rolünü açıklayabileceklerdir.
  • Öğrenciler göç hareketlerinin göç alan ve göç veren ülkeler üzerindeki, sosyal, ekonomik ve kültürel etkileri üzerine analiz yapabileceklerdir.
  • Öğrenciler göç alanını ilgilendiren belirli bir araştırma konusunda kapsamlı bir sunum hazırlayabileceklerdir.
Ders Tanımı Dersin içeriği şu kısımlardan oluşmaktadır: (1) Göç teorilerinin incelenmesi (2) değişik göç hareketlerinin incelenmesi: işçi göçü, mülteciler ve düzensiz göç (3) Ulusal ve uluslararası göç yönetimi (4) Farklı bütünleşme tanımlarının incelenmesi (5) Bütünleşmenin sosyoekonomik ve kültürel boyutlarının incelenmesi

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Uluslararası göç ve sunum teknikleri
2 Göç hareketlerinin açıklanması Castles, Stephen/Miller, Mark (2009) The Age of Migration, MacMillan, chapter 2
3 İşçi göçü 1: Tarihsel süreç Castles, Stephen/Miller, Mark (2009) The Age of Migration, MacMillan, chapter 5
4 İşçi göçü 2: Demografik değişim ve kalifiye göçmene olan ihtiyaç Carrera, S. (2007) Building a common Policy on Labour Immigration. Towards a Comprehensive and Global Approach in the EU; Centre for European Policy Studies, Working Paper No. 256
5 Mülteciler FischerLescano, A. / Löhr, T. /Tohidipur, T. (2009) Border Controls at Sea: Requirements under International Human Rights and Refugee Law; International Journal of Refugee Law 21(2): 256/296 Hamood, S. (2008) EU–Libya Cooperation on Migration: A Raw Deal for Refugees and Migrants? Journal of Refugee Studies 21(1): 19/42
6 Yasadışı Göç ve Sınır Kontrolü Coluccello, S. /Massey, S. (2007) Out of Africa: The human trade between Libya and Lampedusa, Trends in Organized Crime 10(4): 77/90 Papadopoulou, A. (2005) Regularization programmes: an effective instrument of migration policy? Global Commission on International Migration, Global Migration Perspectives No. 33 Lavenex, Sandra (2004) The External Dimension of Europeanisation: The case of immigration policy; Cooperation and Conflict, vol.39(4), 417/443
7 Göç ve Gelişim Newland, K. /Rannveig Agunias, D. /Terrazzas, A. (2008) Learning by Doing: Experiences of Circular Migration Policy Institute Trauner, F./Kruse, I. (2008) EC Visa Facilitation and Readmission Agreements: Implementing a New EU security Approach in the Neighbourhood, Centre for European Policy Studies, Working Document No. 290/April 2008 Castles, Stephen/Miller, Mark (2009) The Age of Migration, MacMillan, chapter 3
8 Türkiye'nin Göç Politikası Kirisci, Kemal (2009) Harmonisation of Migration Policy and Turkey’s Security Challegenes, EDAM Discussion Paper Series 2009/1
9 Arasınav
10 Entegrasyon politikası: Farklı favramların karşılaştırılması Boswick, W./Heckmann, F. (2006) Integration of Migrants: Contributions of local and regional authorities; European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, www.eurofound.de Green, Simon (2007): Divergent Traditions, converging responses: Immigration and Integration Policy in the UK and Germany; German Politics, 16:1, 95/115 Avci, Gamze (2007): Comparing Integration Policies and Outcomes: Turks in the NL and Germany; Turkish Studies, (7)1, 67/84
11 Sosyoekonomik bütünleşme Castles, Stephen/Miller, Mark (2009) The Age of Migration, MacMillan, chapter 10 OECD (2007) Jobs for immigrants labour Market integration in Australia, Denmark, Germany and Sweden Florida, Richard (2003) The Rise of the Creative Class. And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life BasicBooks New York
12 Vatandaşlık yasası ve siyasi katılım Naujoks, D. (2009) Dual citizenship. The discourse on ethnic and political boundarymaking in Germany, Focus Migration, policy brief no. 14 A. Holmes Coopper (2002) Party sponsored protest and movement society: The CDU/CSU mobilizes against citizenship law reforms; German Politics 11:2, 88/104
13 Bütünleşme ve Kimlik Castles, Stephen/Miller, Mark (2009) The Age of Migration, MacMillan, , chapter 11 Jopke, Christian (2010) Citizenship and Migration, Cambridge, chapter 4
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
20
Final Sınavı
1
20
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
80
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
20
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
6
84
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
1
30
30
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
232

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.