Ders İçerikleri - Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı (Tezli)

PSIR 558 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ortadoğu Politikası
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 558
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin amacı tarihte üç büyük dinin merkezi, günümüzde pek çok önemli çatışmanın sahnesi olan Ortadoğu bölgesinin tarihi geçmişini Osmanlı İmparatorluğunun sonundan başlayarak, İngiltere ve Fransa’nin “böl ve yönet” politikalarını devam ettiği iki dünya savaşı arası dönemde devam ederek ve Arapİsrail çatışmasının kökenine inerek incelemektir. Tarihi gelişimi inceledikten sonra bölge bellli temalar altında analiz edilecektir. Bu temaların arasında siyasi İslamın yükselmesi ve siyasi ekonomi (yani petrol politikası ve rantiye devlet) ve siyasi liberalleşme konuları incelenecektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; İngiliz ve Fransızların böl ve yönet politikalarının yarattığı kaosun günümüze yansımasını tartışabilir.
  • Ortadoğu’nun yerel aktörler, bölgesel güçler ve uluslararası ittifaklar ekseninde ki siyasi, ekonomik ve ideolojik konumunu açıklayabilir.
  • Ortadoğu’da barış, istikrar ve demokratikleşme sorunlarının hem tarihsel hem de güncel arka planını tartışabilir
  • Ortadoğu’daki devletleri teorik ve kavramsal olarak ulus-devlet ve düşkün devlet (failed state) bağlamında açıklayabilir.
  • Ortadoğu ve Arab dünyasında ki azınlıklar, etnik çatışmalar ve mezhepsel çekişmelerin sebeplerini analiz edebilir.
Ders Tanımı Bu derste Orta Doğu’nun tarihsel gelişimi özellikle Birinci Dünya Savaşı yani Osmanlı İmparatorluğunun yıkılması ile incelenip, Batılı güçlerin Ortadoğu politikasındaki etkisine bakılacaktır. İsrail’in kuruluşu ve Arap-İsrail Savaşları günümüz Ortadoğu politikalarını anlamamıza ışık tutacaktır. Ayrıca siyasi İslam’ın ilerleyişi ve petrol ekonomisinin bölgeye etkisi incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Orta Doğu Neresidir? Ortadoğu’nun önemi, Ortadoğu’nun dünya politikasına etkisi, Batı’nın Ortadoğu’ya bakışı ve Orientalism
2 Ortadoğu’da kolonyal yönetim ve kolonyal dönem sonrası devlet oluşumu David S. Sorenson, An Introduction to the Modern Middle East (Boulder, CO.: Westview Press, 2008), pp. 11-41.Beverley MiltonEdwards, Contemporary Politics in the Middle East (Cambridge: Polity Press, 2000), pp. 15-39..
3 Arap Milliyetçiliği ve Arap-İsrail Çatışmaları William Ochsenwald and Sydney Nettleton Fisher, The Middle East, A History, (Boston: McGraw Hill, 2004), pp. 533-581.
4 Arap Milliyetçiliği ve Arap-İsrail Çatışmaları Beverley MiltonEdwards, Contemporary Politics in the Middle East (Cambridge: Polity Press, 2000), pp. 41-66. Documentary on ArabIsraeli Conflict
5 Arap Milliyetçiliği ve Arap-İsrail Çatışmaları William Ochsenwald and Sydney Nettleton Fisher, The Middle East, A History, (Boston: McGraw Hill, 2004), pp. 533-581.
6 Yeni Devletlerin oluşumu (Suriye ve Irak örnekleri) Monte Palmer, The Politics of the Middle East, (Belmont, CA: Thomson, Wadsworth, 2007): 148-153 ve 223-228.
7 Arasınav
8 Siyasi İslamın yükselişi: Radikal ve Ilımlı İslamı hareketler Beverley MiltonEdwards, Contemporary Politics in the Middle East (Cambridge: Polity Press, 2000), pp.121-143.Najib Ghadbian, Democratization and Islamist Challenge in the Arab World, (Boulder: Westview Press, 1992), pp. 59-82.
9 Siyasi İslamın yükselişi: İslami hareketlerMüslüman Kardeşler, Hizbullah, ve Hamas Augustus Richard Norton, “The Role of Hezbollah in Lebanese Domestic Politics,” The International Spectator, Vol. 42, No. 4, (December 2007): 75-91.Are Hovdenak, “Hamas in Transition: The Failure of Sanctions,” Democratization, Vol. 16, No. 1, (February 2009): 59-80.
10 Politik Ekonomi: Petrol Politikası ve Rantiyer Devlet David S. Sorenson, An Introduction to the Modern Middle East (Boulder, CO.: Westview Press, 2008): 73-93.Beverley MiltonEdwards, Contemporary Politics in the Middle East (Cambridge: Polity Press, 2000): 68-92.
11 Siyasi Liberalleşme ve Otoriter Rejimlerin devam etmesi Beverley MiltonEdwards, Contemporary Politics in the Middle East (Cambridge: Polity Press, 2000): 145-171
12 Siyasi Liberalleşme ve Otoriter Rejimlerin devam etmesi Rex Brynen, Bahgat Korany and Paul Noble “Introduction” in Brynen, Korany and Noble, eds., Political Liberalization and Democratization in the Arab World: Theoretical Perspectives, (Boulder: Lynne Rienner, 1995): 327
13 Öğrenci Sunumları
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Yukarıda belirtilen kitap bölümleri, makaleler ve power point sunumlar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

A History of the Modern Middle East William L. Cleveland and Martin Bunton, Westview Press, 2009.

A Peace to End All Peace David Fromkin, Holt and Co., 2001.

Contending Visions of the Middle East Zachary Lockman, Cambridge UP, 2004.

Modernizing Islam: Religion in the Public Sphere in Europe and the Middle East John L. Esposito and Francois Burgat (eds.)

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
4
64
Arazi Çalışması
1
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
21
21
    Toplam
153

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.