PSIR 560 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Toplumsal Cinsiyet Politikaları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 560
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencileri Siyaset Bilimi’ni ilgilendiren cinsiyet temelli sorunlarla tanıştırmaktır. Eşitsizlik, ataerkillik, siyasette temsil gibi konular farklı bağlamlarda tartışılacaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler,Cinsiyet temeline dayanan siyasi ve ekonomik bağlamlı mücadeleleri açıklayabilirler,
  • Devletin cinsiyetçi kimliğini açıklayabilirler,
  • Feminist metodolojilerini kullanabilirler,
  • Feminist hareketlerin ve mücadelelerinin kurumsal yapısını analiz edebilirler,
Ders Tanımı Temsil, siyasi katılım, kadınların, erkeklerin ve LGBT bireylerin örgütleri ve ekonomik dağılım gibi konular cinsiyet temelli olarak tartışılacaktır. Ayrıca, farklı ülkelerin karşılaştırılması öğrencilere gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin cinsiyet hakkındaki tutumlarına ilişkin bilgi verecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Kavramsal Çerçeve Lorber, Part I, Producing Gender, Chapters 1 & 4
3 Günlük Hayatta Toplumsal Cinsiyet Lorber Part II, Gender in Practice, Chapters 6 & 9
4 Toplumsal Cinsiyet Lorber Part III, The Politics of Gender, Chapters 10 & 11
5 Toplumsal Cinsiyet ve Küresel Yönetişim Meyer and Prugl, Chapter 1 Gender Politics and Global Governance
6 Toplumsal Cinsiyet ve Devlet Gender and the State – R.W. Connell, Citizenship and Gender – Ruth Lister
7 Feminist Hareket I Meyer and Prugl, Chapter 6 Nongovernmental Organizations: An Alternative Power Base for Women? (Irene Tinker), Meyer and Prugl, Chapter 17 Of Roots, Leaves, and Trees: Gender, Social Movements, and Global Governance (Deborah Stienstra)
8 Feminist Hareket II Meyer and Prugl, Chapter 8 International Women’s Activism and the 1994 Cairo Population Conference (Amy J. Higer), Meyer and Prugl, Chapter 11 The United Nations Women’s Conferences and Feminist Politics (Lois A. West)
9 Ara sınav
10 İnsan Hakları olarak Kadın Hakları Meyer and Prugl, Chapter 9 Shaping the Human Rights Agenda: The Case of Violence Against Women (Jutta Joachim), Meyer and Prugl, Chapter 10 Realizing Women’s Human Rights: Nongovernmental Organizations and the United Nations Treaty Bodies (Alice M. Miler)
11 Toplumsal Cinsiyet ve Ekonomi Meyer and Prugl, Chapter 12 What Is a Worker? Gender, Global Restructuring, and the ILO Convention on Homework (Elisabeth Prugl), Meyer and Prugl, Chapter 13 Women in the Neoliberal “Frame” (Anne Sisson Runyan)
12 Toplumsal Cinsiyet ve İslam Moghadam, Chapter 3 Modernizing Women, Reforms, Revolutions, and the Woman Question Zurayk and Saadeh, Women as Mobilizers of Human Resources in Arab Countries Mernissi, Muslim Women and Fundamentalism
13 Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Marshall, Ideology, Progress and Dialogue: A Comparison of Feminist and Islamist Women’s Approaches to the Issue of Head Covering and Work in Turkey, Kagitcibasi, Status of Women in Turkey: A CrossCultural Perspective
14 Popüler Kültürde Feminist Hareket Brunsdon, Charlotte, “The Feminist in the Kitchen: Martha, Martha and Nigella”, Hermes, Joke, “’Ally McBeal’, ‘Sex and the City’ and the Tragic Success of Feminism
15 Sonuç&Değerlendirme Lorber, Part I, Producing Gender, Chapters 1 & 4
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

• Meyer, Mary K., and Elisabeth Prugl, Gender Politics in Global Governance, Rowman and Littlefield, 1999.

• Lorber, Judith, Paradoxes of Gender, Yale University Press, 1994. • Rubery, Jill, Mark Smith and Colette Fagan, Women’s Employment in Europe: Trends and Prospects, Routledge, 1999.

• Moghadam, Valentine M. , Modernizing Women: Gender and Social Change in the Middle East, Rienner, 1993.

• Zurayk, Huda C., and Fadia Saadeh, “Women as Mobilizers of Human Resources in Arab Countries”, in Khoury, Nabil F., and Valentine M. Moghadam, Gender and Development in the Arab World, Zed Books, 1995.

• Hollows, Joanne and Rachel Moseley, Feminism in Popular Culture, Berg 2007.

• Tickner, J. Ann, Gendering World Politics, Columbia, 2001.

• Mernissi, Fatima, “Muslim Women and Fundamentalism”, Middle East Report, n153, 1988, 811.

• Marshall, Gul Aldikacti, “Ideology, Progress and Dialogue: A Comparison of Feminist and Islamist Women’s Approaches to the Issue of Head Covering and Work in Turkey”, Gender and Society, v19 n1, 2005, 104120.

• Kagitcibasi, Cigdem, “Status of Women in Turkey: A CrossCultural Perspective”, International Journal of Middle East Studies, v18 n4, 1986, 485499.

• Enloe, Cynthia, Bananas, Beaches and Bases: Making Feminist Sense of International Politics, University of California Press, 2000.

• Yuval -Davis, Nira, Gender and Nation, Sage Publications, 1997.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller Ek okumalar gerekli olduğu takdirde daha sonra bildirilecektir.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
15
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
8
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
20
Final Sınavı
1
30
    Toplam
248

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest