PSIR 561 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dünya Politikasında Kafkaslar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 561
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Kafkasya bölgesinin dinamiklerini etnik ve dini grupları, enerji kaynakları ve güzergahları, donmuş anlaşmazlıklarıyla açıklamak ve bölgesel güçlerin dış politikalarını bölgeyi dikkate alarak incelemek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kafkaslar’daki tarihi aktörler ve Kafkaslar’ın kalıcı anlaşmazlıklara neden olan çok etnili ve çok dinli yapısı hakkında kapsamlı bir bakış verir.
  • Türkiye-Kafkaslar ilişkilerinin dününü ve bugününü inceler.
  • Kafkaslar’daki enerji politikalarının dinamiklerini açıklar.
  • Kafkaslar’daki donmuş anlaşmazlıkların sebeplerini ana hatlarıyla belirler.
Ders Tanımı Dünya Politikasında Kafkaslar dersi Kafkaslar’ın beşeri, siyasi ve ekonomik dinamiklerini bölgesel güçlerin yöreye dönük dış politikalarına vurguyla inceler.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ders ve ders araçlarının tanıtımı
2 Kafkaslar’ın Tarihine Genel Bakış Vladimir Degoev, “The Caucasus: Between Three Empires”, International Affairs: A Russian Journal of World Politics, Diplomacy & International Relations, Vol. 50, Issue 1, 2004.
3 Gürcistan (Sakartvelo) Ronald Grigor Suny, The Making of the Georgian Nation, Indiana University Press, 1994.
4 Ermenistan (Hayastan) Richard Hovannisian, The Armenian People from Ancient to Modern Times, 2 vols. New York: St. Martin's Press, 1997.
5 Azerbaycan Altstadt, Audrey L., The Azerbaijani Turks, Power and Identity under Russian Rule. California: Hoover Institution Press, 1992.
6 Ceçenistan Mike Bowker, “Russia and Chechnya, the Issue of Secession”, Nations and Nationalism, Vol. 10, No. 4, 2004.
7 Ara Sınav
8 Kuzey Kafkaslar ve Federal Cumhuriyetler Kh. Kireyev, The North Caucasus and Geopolitical Interests of World Powers, International Affairs: A Russian Journal of World Politics, Diplomacy & International Relations, Vol. 56 Issue 1, 2010.
9 Kafkaslara Yönelik Geç Osmanlı Politikası ve Cumhuriyet Döneminde Devamı Mustafa Aydın, “Foucault's Pendelum: Turkey in Central Asia and the Caucasus”, Turkish Studies, Vol. 5, No. 2, 2004.
10 Kafkaslarda Boru Hattı Politikaları ve BTC (Bakü-Tiflis-Ceyhan) Anush Begoyan, “United States Policy in the South Caucasus: Securitisation of the Baku-Ceyhan Project”, Iran and the Caucasus, Vol. 8, No. 1, 2004.
11 Transkafkaslar’da Ağustos 2008 Beş Gün Savaşı ve Bölgesel ve Büyük Güçlerin İlgili Politikaları Charles King, The Five-Day War, Foreign Affairs, Vol. 87, Issue 6, December 2008.
12 Sunumlar
13 Sunumlar
14 Sunumlar
15 Gözden Geçirme
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
2
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
39
3
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
24
    Toplam
229

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest