PSIR 562 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Modern Çağda Sanat ve Siyaset
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 562
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı modern dönemde hem iktidarların sanata yaklaşım biçimlerini ele almak, hem de farklı sanat türlerinin ve akımlarının iktidarla kurdukları ilişkiyi analiz etmektir. Bu ders tarihsel ve sosyolojik bir perspektifle her dönemin başat siyasi ve kültürel atmosferinin sanatı etkilediği iddiasını taşımaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Farklı sanat akımlarının ilişkili olduğu ideolojileri sınıflandırabilir
  • Sanatsal tercihlerine göre farklı diktatörlükleri birbiriyle karşılaştırabilir
  • Sanatsal söylemlerdeki değişiklikleri daha geniş toplumsal ve siyasal çerçeve içerisinde tartışabilir
  • İçine doğdukları siyasi ortamın aktörlerinin gündemleriyle ilişkilendirerek en az iki modern sanat akımını tanımlayabilir
  • Siyasi otoritelerin çıkarları için sanatın işlevlerini tartışabilir
  • Sanatın hâlihazırdaki güç ilişkilerine meydan okuma potansiyelini tartışabilir
Ders Tanımı Bu derste kronolojik bir çizgi takip edilerek modernleşme, ulus-devletin inşa süreci, milliyetçilik, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, diktatörlükler, ideolojiler, Soğuk Savaş, geç-sanayileşme, kimlik siyaseti, küreselleşme, ulus-ötesicilik gibi temalar çerçevesinde sanat alanı ile siyasetin etkileşimleri incelenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin amaçları, içeriği ve yöntem Dersin tanıtılması
2 Sanat ve Siyaset? Kavramsal çerçeve: Modernlik, modernizm, modernleşme Matei Calinescu, “The Idea of Modernity”, Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism, Durham: Duke University Press, 1987, pp.13-94. Suggested Reading: Lev Kreft, “Sanatın Siyaseti ve Siyasetin Sanatı”, içinde Ali Artun (der.), Sanat/Siyaset: Kültür Çağında Sanat ve Kültürel Politika, İletişim Yay. 2008, pp. 9 - 48.
3 Modernizm Marshall Berman, “Modernity-Yesterday, Today and Tomorrow”, All That is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity, New York: Penguin Books, 1988, pp. 15 - 36.
4 Birinci ve İkinci Dünya Savaşı,ve Avangard Kenneth Silver, Esprit de Corps: The Art of the Parisian Avant-Garde and the First World War: 1914-1925, London: Thames and Hudson, 1989. Romy Golan, Modernity and Nostalgia: Art and Politics in France Between the Wars, New Haven and London: Yale University Press, 1995.
5 Populizm, İdeoloji ve Sanat Eric Hobsbawm, “Foreword”, in, (eds.) Dawn Ades, Tim Benton, David Elliott, Iain Boyd Whyte, Art and Power: Europe Under Dictators 1930-1945, London: Thames and Hudson, 1995, pp. 11-15. Toby Clark, Art and Propaganda in the Twentieth Century, Abrams, New York, 1997, Chapters 2&3, pp.47-102.
6 Diktatörlükler I (1930-1945) Dawn Ades, Tim Benton, David Elliott, Iain Boyd Whyte, “Selectors’ Introduction”, Art and Power: Europe Under Dictators 1930-1945, London: Thames and Hudson, 1995, pp. 16-30. Toby Clark, Art and Propaganda in the Twentieth Century, Abrams, New York, 1997, Chapters 2&3, pp.47-102.
7 Diktatörlükler II(1930-1945) Toby Clark, Art and Propaganda in the Twentieth Century, Abrams, New York, 1997, Chapters 2&3, pp.47-102.
8 Arasınav
9 Geç-sanayileşme ve modernleşme Mary Matossian, “Ideologies of Delayed Development”, in (der.) J. Hutchinson and A. D. Smith, Nationalism, Oxford: Oxford University Press, 1994, pp. 218-225. Sibel Bozdoğan, “Art and Architecture in Modern Turkey: The Republican Period”, in (der.) Reşat Kasaba, The Cambridge History of Turkey: Vol. 4: Turkey in the Modern World, New York: Cambridge University Press, 2008, pp. 419-471.
10 Ulus-inşa ve Modernizm Duygu Köksal, “Domesticating the Avant-Garde in a Nationalist Era: Aesthetic Modernism in 1930s Turkey”, New Perspectives on Turkey, Vol 52, 2015, pp. 29-53. Cemren Altan, “Visual Narration of a Nation: Painting and National Identity in Turkey”, Studies in Ethnicity and Nationalism, Vol.4, No.2, 2004, pp. 2-17.
11 Soğuk Savaş Serge Guilbaut, “Introduction”, How New York Stole the Idea of Modern Art?, Chicago: University of Chicago Press, 1983, pp. 1-16. Frances Stonor Saunders, “Modern art was CIA ‘weapon’”, Independent, 21 October 2005.
12 Post-kolonyalizm ve Kimlik Siyaseti Ania Loomba, “Defining the Terms”, Colonialism/Postcolonialism, Routledge, New York, 1998, pp. 1-19. Hannah Elansary, “Revolutionary Street Art: Complicating the Discourse.”, Jadaliyya, 1 September 2014.
13 Küreselleşme, ulusötecilik ve güncel sanat Dessislava Dimova and Eckhart J. Gillen, “Globalization and Cultural Identity: The perspective of Contemporary Art”, background paper,Salzburg trilogy,Bertelsmann Sitftung, 2017, pp. 60-71. Justin O'Connor, and Gu Xin. "A new modernity? The arrival of ‘creative industries’ in China." International journal of cultural studies 9.3 (2006), pp. 271-283. Brettany Shannon. “The ‘Dubai Effect’: The Gulf, the art world and globalization”, The Emerging Asian City: Concomitant Urbanities & Urbanisms, 2013, pp.254-264.
14 Dersin gözden geçirilmesi
15 Final Sınavı
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı
Önerilen Okumalar/Materyaller

Ania Loomba, “Defining the Terms”, Colonialism/Postcolonialism, Routledge, New York, 1998, pp. 1-19.

Brettany Shannon. “The ‘Dubai Effect’: The Gulf, the art world and globalization”, The Emerging Asian City: Concomitant Urbanities & Urbanisms, 2013, pp.254-264.

Cemren Altan, “Visual Narration of a Nation: Painting and National Identity in Turkey”, Studies in Ethnicity and Nationalism, Vol.4, No.2, 2004, pp. 2-17.

Dawn Ades, Tim Benton, David Elliott, Iain Boyd Whyte, “Selectors’ Introduction”, Art and Power: Europe Under Dictators 1930-1945, London: Thames and Hudson, 1995, pp. 16-30.

Dessislava Dimova and Eckhart J. Gillen, “Globalization and Cultural Identity: The perspective of Contemporary Art”, background paper,Salzburg trilogy,Bertelsmann Sitftung, 2017, pp. 60-71.

Duygu Köksal, “Domesticating the Avant-Garde in a Nationalist Era: Aesthetic Modernism in 1930s Turkey”, New Perspectives on Turkey, Vol 52, 2015, pp. 29-53.

Edward Said, Orientalism, Vintage Books, 1978.

Eric Hobsbawm, “Foreword”, in, (eds.) Dawn Ades, Tim Benton, David Elliott, Iain Boyd Whyte, Art and Power: Europe Under Dictators 1930-1945, London: Thames and Hudson, 1995, pp. 11-15.

Frances Stonor Saunders, “Modern art was CIA ‘weapon’”, Independent, 21 October 2005.

Hannah Elansary, “Revolutionary Street Art: Complicating the Discourse.”, Jadaliyya, 1 September 2014.

Justin O'Connor, and Gu Xin. "A new modernity? The arrival of ‘creative industries’ in China." International journal of cultural studies 9.3 (2006), pp. 271-283.

Kenneth Silver, Esprit de Corps: The Art of the Parisian Avant-Garde and the First World War: 1914-1925, London: Thames and Hudson, 1989.

Marshall Berman, “Modernity-Yesterday, Today and Tomorrow”, All That is Solid Melts into Air: The Experience of Modernity, New York: Penguin Books, 1988, pp. 15-36.

 

Mary Matossian, “Ideologies of Delayed Development”, içinde (der.) J. Hutchinson ve A. D. Smith, Nationalism, Oxford: Oxford University Press, 1994, pp. 218-225.

 

Matei Calinescu, “The Idea of Modernity”, Five Faces of Modernity: Modernism, Avant-garde, Decadence, Kitsch, Postmodernism, Durham: Duke University Press, 1987, pp.13-94.

 

Romy Golan, Modernity and Nostalgia: Art and Politics in France Between the WarsNew Haven and London: Yale University Press, 1995.

 

Serge Guilbaut, How New York Stole the Idea of Modern Art?, Chicago: University of Chicago Press, 1983.

 

Sibel Bozdoğan, “Art and Architecture in Modern Turkey: The Republican Period”, içinde (der.) Reşat Kasaba, The Cambridge History of Turkey: Vol. 4: Turkey in the Modern World, New York: Cambridge University Press, 2008, pp. 419-471.

 

Toby Clark, Art and Propaganda in the Twentieth Century, Abrams, New York, 1997.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
20
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
15
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
6
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
2
5
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
Proje
1
35
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
1
10
Final Sınavı
1
40
    Toplam
201

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri arttırabilir ve yetkin şekilde kullanır.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve deneye dayalı boşlukları saptar ve sorgular.

X
4

Ulusal ve uluslararası siyaset düzeyinde ırk, etnik gruplar, toplumsal cinsiyet ve dine dayalı ayrımcılık mekanizmaları üreten siyasi ve kültürel koşulları tanımlar.

X
5

Bilimsel araştırma tekniklerini kullanarak verileri toplar ve yorumlar.

X
6

Ulusal ve uluslararası siyasetin aktörleri ve kurumları arasındaki ilişkilerde görülen tarihsel süreklilik ve değişiklikleri analiz eder ve yorumlar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

İç ve dış politikadaki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçları belirler. 

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun bir tez/dönem projesi hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder ve akademik ortamlarda tartışmalara katılır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest