Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 635 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Politika Analizi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 635
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu doktora dersinin temel amacı dış politika yapım ve uygulama süreçleri ile bu süreçlerde rol oynayan aktörleri ve dış politika araçlarını ele alan farklı kuramsal yaklaşımları eleştirel bir bakış açısıyla incelemektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: dış politika kuramlarını sınıflandırabilecektir
  • aktörlerin dış poiltika yapım sürecindeki amaçlarını belirleyebilecektir
  • devletlerin uluslararası alanda gerçekleştirmeye çalıştıkları temel hedeflerini tartışabilecektir
  • rasyonel modelin aşamalarını açıklayabilecektir
  • Liberal bakış açısına gore dış politika yapım sürecinde rol oynayan aktörleri belirleyebilecektir
Ders Tanımı Bu doktora dersi devletlerin iktisadi ve siyasi dış politika amaçlarına ulaşma kapasitelerini incelemektedir. Ayrıca dış politika yapım süreçlerinde etkili olan ülke içi ve dışı actor ve faktörleri eleştirel bir yaklaşımla incelemektedir. Ders dış politikanın siyasal, iktisadi, kurumsal, toplumsal ve psikolojik/psikanalitik boyutlarına odaklanmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 Dış Politika Analizi Disiplini International System level 2) Alexander E. Wendt, "The agent-structure problem in international relations theory." International Organization 41 (Summer 1987):335-70.
3 Realist DPA Devlet Gideon, Rose. (October 1998) Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy World Politics 51 144-72.
4 Bürokratik Politika Yapımı / Örgütsel Süreçler Modeli Allison, Graham T.. (September 1969) Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis American Political Science Review 63, 3 689-718. Rhodes, Edward (October 1994) Do Bureaucratic Politics Matter? Some Disconfirming Findings from the Case of the U.S. Navy World Politics 47 1-41. Welch, D. (1992) The organizational process and bureaucratic politics paradigm International Security 17: 112-146.
5 Toplumsal Düzey: Kamuoyu Ek okumalar daha sonra bildirilecektir.
6 Toplumsal Düzey: Çıkar Grupları Narizny, Kevin “Both Guns and Butter, or Neither: Class Interests in the Political Economy of Rearmament,” American Political Science Review, 97, 2 (May 2003), 203-220
7 Medya ve DPA Gilboa, Eytan. (1999) Global Television News and Foreign Policy: Debating the CNN Effect International Studies Perspectives 6: 325-341. Kim, Jang Hyun, Tuo-Yu Su, and Junhao Hong. (2007) The Influence of Geopolitics and Foreign Policy on the U.S. and Canadian Media: An Analysis of Newspaper Coverage of Sudan’s Darfur Conflict Harvard International Journal of Press/Politics 12: 87-95.
8 Küçük Gruplar Hermann, Margaret G. (Summer 2001) How Decision Units Shape Foreign Policy: A Theoretical Framework International Studies Review 3, 2 47-82.
9 Toplumsal Baskılar ve kutuplaşma Eric K. Stern, "Probing the Plausibility of Newgroup Syndrome: Kennedy and the Bay of Pigs," in Paul 't Hart, Eric K. Stern, and Bengt Sundelius, Beyond Groupthink: Political Group Dynamics and Foreign Policy-Making, Ann Arbor: University of Michigan Press 1997, ch. 6. Paul A. Kowert, Groupthink or Deadlock: When Do Leaders Learn from their Advisors? Albany: State University of New York Press 2002, chs. 1-2, 7.
10 Liderlik Jervis, Robert “How Decision-Makers Learn from History” in Jervis, Perception and Misperception in International Politics (1976), chapter 6. Levy, Jack “Learning and Foreign Policy: Sweeping a Conceptual Minefield,” International Organization 48 (Spring 1994), 279-312.
11 Ulusal Kimlik, Kültür ve Normlar Bar-Tal, Daniel, and Dikla Antebi. (1992) Beliefs About Negative Intentions of the World: A Study of the Israeli Siege Mentality Political Psychology 13: 633-645. Hudson, Valerie M. (1999) Cultural Expectations of One's Own and Other Nations' Foreign Policy Action Templates Political Psychology 20: 767-801.
12 Dış Politika ve Eleştirel Yaklaşımlar Price, Richard. (2008) Moral Limit and possibility in world politics, pp: 1-53
13 Disiplinin Geleceği Haukkala, Hiski. (2012) Timing is Everything: The Time, Space, and Strategies for Scholarly Analysis in the Making of Foreign Policy International Studies Perspectives 1‐13. Kaarbo, J. (2003) Foreign policy analysis in the twenty-first century: Back to comparison, forward to identity and ideas, International Studies Review 5: 156-163.
14 Sonuç
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Okumalar ve power point sunumlar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
16
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
50
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
80
80
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
55
55
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.