Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 637 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası İlişkilerde Yeni Yaklaşımlar ve Kavramlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 637
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrencilere Uluslararası İlişkiler disiplinindeki yeni yaklaşımlar, metotlar ve araştırma programları ile ilgili genel bir bakış açısı sağlamak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Uluslararası İlişkiler literatüründeki yeni araştırma programlarını iyi bir şekilde kavrayabilirler,
  • Uluslararası İlişkiler alanındaki yöntemsel ve teorik tartışmaları anlayabilirler,
  • Uluslararası İlişkiler alanındaki ampirik ve teorik çalışmaları eleştirel bir biçimde analiz edebilirler,
  • Uluslararası İlişkiler literatüründeki güncel konu ve yaklaşımları tartışabilirler.
Ders Tanımı Bu ders, Uluslararası İlişkiler literatüründeki yeni ortaya çıkan konular ve alandaki yöntemsel yaklaşımlar ile ilgili bilgi sunmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş – Öğretim izlencesinin tanıtımı Öğretim izlencesi ve öğrencilerin bireysel analitik çalışmaları ile ilgili değerlendirme kurallarını içeren belgeler.
2 Uluslararası İlişkiler’e Yeni Kuramsal Yaklaşımlar - I: Evrim Teorisi The social evolution of international politics. Shiping Tang. Oxford: Oxford University Press. 2013
3 Uluslararası İlişkiler’e Yeni Kuramsal Yaklaşımlar - II: Sosyal Ağ Teorisi Carrington, Peter J., John Scott, and Stanley Wasserman, eds. 2005. Models and Methods in Social Network Analysis. Cambridge, UK: Cambridge University Press. “Network Analysis for International Relations”. Emilie M. Hafner-Burtona, Miles Kahlera and Alexander H. Montgomery. International Organization, V.63:3, p.559-592, July 2009.
4 Uluslararası İlişkiler’e Yeni Kuramsal Yaklaşımlar - IIII: Pratik Dönüşü Adler, Emanuel and Vincent Pouliot, eds. 2012. International Practices. Cambridge: Cambridge University Press.
5 Proje/Makale birinci taslaklarının teslimi Proje/Makale taslaklarının tartışılması ve incelenmesi
6 Uluslararası İlişkiler’de Yeni Yöntemler - I: Büyük Veri ile Başa Çıkma Cukier, C and Mayer-Schoenberger, V (2013) 'Rise of Big Data: How it's Changing the Way We Think about the World'. Foreign Affairs, 98. Virtual Special Issue: Big Data in Political Science. Political Analysis. (http://www.oxfordjournals.org/our_journals/polana/virtualissue4.html)
7 Uluslararası İlişkiler’de Yeni Yöntemler - II: Uluslararası İlişkiler’de Deneysel Yöntemler “New Directions for Experimental Work in International Relations”. Rose McDermott. ISQ, V.55:2, p. 503-520. 2011. Cambridge Handbook of Experimental Political Science. Cambridge University Press. 2011.
8 Uluslararası İlişkiler’de Yeni Yöntemler - III: Karar Verme Süreçlerinin Nörobiyolojisi “The Study of International Politics in the Neurobiological Revolution: A Review of Leadership and Political Violence”. Rose McDermott and Peter Hatemi. Millennium - Journal of International Studies. September 2014 vol. 43 no. 1 92-123. J.H. Fowler and D. Schreiber, ‘Biology, Politics, and the Emerging Science of Human Nature’, Science 322, no. 5903 (2008): 912–14 Peter K. Hatemi and Rose McDermott, ‘A Neurobiological Approach to Foreign Policy Analysis: Identifying Individual Differences in Political Violence’, Foreign Policy Analysis 8, no. 2 (2012): 111–29. Anthony C. Lopez, Rose McDermott and Michael Bang Petersen, ‘States in Mind: Evolution, Coalitional Psychology, and International Politics’, International Security 36, no. 2 (2011): 48–83.
9 Proje/Makale ikinci taslaklarının teslimi Proje/Makale taslaklarının tartışılması ve incelenmesi
10 Uluslararası İlişkiler'de Yeni Konular - I: Siberuzay Cyberspace and International Relations Theory, Prospects and Challenges. Kremer, Jan-Frederik, Müller, Benedikt (eds.). Springer. 2014.
11 Uluslararası İlişkiler'de Yeni Konular - II: Duygular Mercer, Jonathan. 2006. “Human Nature and the First Image: Emotion in International Politics”. Journal of International Relations and Development 9:288-303. Panksepp, Jaak, and Lucy. Biven. 2012. The Archaeology of Mind : Neuroevolutionary Origins of Human Emotions. New York: W. W Norton. Hafner-Burton, Emilie M., D. Alex Hughes, and David G. Victor. 2013. “The Cognitive Revolution and the Political Psychology of Elite Decision Making”. Perspectives on Politics 11:368-86. Marcus, George E. 2012. Political Psychology: Neuroscience, Genetics and Politics. New York: Oxford University Press.
12 Uluslararası İlişkiler'de Yeni Konular - III: Enformasyon Savaşı Taddeo, Mariarosaria (2012). Information Warfare: A Philosophical Perspective. Philosophy and Technology 25 (1):105-120. Journal of Information Warfare. Öğretim Üyesi tarafından verilecek ek okumalar
13 Uluslararası İlişkilerin Geleceği
14 Dönemin Gözden Geçirilmesi
15 Proje/Makale Teslimi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Her hafta için okuma listeleri yukarıda verilmiştir.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
25
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
1
75
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
8
112
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
1
65
65
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.