Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 642 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kamuoyu ve Seçmen Davranışı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 642
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin sonunda, öğrenciler Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki kamuoyu ve oy verme davranışları çeşitliliklerini ve dinamiklerini analiz edip tartışabileceklerdir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenciler kamuoyunu ölçebileceklerdir.
  • Öğrenciler, kamuoyu ve siyasi davranışın temelini tartışabileceklerdir.
  • Öğrenciler, kamuoyunun ve seçmen davranışının ekonomik, siyasi, kültürel ve demografik göstergelerini tanımlayabileceklerdir.
  • Öğrenciler, kamuoyunun ve seçmen davranışının siyasi sonuçlarını tartışabileckelerdir.
  • Öğrenciler, Amerika, Türkiye ve Avrupa'daki siyasi tutum çeşitliliğini tartışabileceklerdir.
  • Öğrenciler, kamuoyu anketi oluşturabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, öğrencilere Türkiye, Avrupa ve Amerika’daki kamuoyu ve oy verme davranışının doğasını, oluşumunu ve etkilerini tanıtır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş- Ders Programının Tanıtımı Ders Programı ve öğrencilerin bireysel analitik çalışmaları ile ilgili değerlendirme kurallarını içeren belgeler.
2 Kamuoyunun farklı kavramları ve Kamuoyu önemli midir? Zaller, John. 1992. The Nature and Origins of Mass Opinion. pp. 6-39. Jacobs, Lawrence and Benjamin I. Page. 2005. “Who Influences U.S. Foreign Policy?” American 
Political Science Review 99(1): 107-123. 
 Gilens, Martin. 2005. “Inequality and Democratic Responsiveness.” Public Opinion Quarterly 69(5): 
778-96.
3 Kamuoyu anketleri Gray, Paul S., et al. The research imagination: An introduction to qualitative and quantitative methods. Cambridge University Press, 2007. Chapter 7.
4 Kamuoyu anketleri Eurobarometers, WWS ve ISS’nin incelenmesi.
5 Demografik Açıklamalar Jennings, M. Kent, Laura Stoker, and Jake Bowers. 2009. “Politics Across Generations: Family 
Transmission Reexamined.” Journal of Politics 71(3): 782-799. 
 Bertone, Chiara. “Constructing a Women’s Perspective on the European Union: The Danish Debate.” NORA: Nordic Journal of Women’s Studies. 6. 2 (1998): 108-121. Hakhverdian, Armen, van Elsas, Erika, van der Brug, Wouter, and Kuhn, Theresa. “Euroscepticism and Education: A Longitudinal Study of 12 EU Member States, 1973–2010.” European Union Politics 14.4 (2013): 522-541.
6 Ekonomik Açıklamalar Citrin, Jack, and Donald Green. 1990. “The Self-Interest Motive in American Public Opinion.” Research in Micropolitics 3: 1-28. 
 Eichenberg, Richard and Dalton, Russell. “Europeans and the European Community: The Dynamics of Public Support for European Integration.” International Organization 47.4 (1993): 507-34. Gabel, Matthew and Whitten, Guy D. “Economic Conditions, Economic Perceptions, and Public Support for European Integration.” Political Behavior 19.1 (1997): 81-96. Caplan, Bryan. "Systematically biased beliefs about economics: robust evidence of judgemental anomalies from the survey of Americans and economists on the economy." The Economic Journal 112.479 (2002): 433-458.
7 Kimlik Temelli Yaklaşımlar Carey, Sean. “Undivided Loyalties: Is National Identity an Obstacle to European Integration?” European Union Politics 3.4 (2002): 387-413.
8 Dini Faktörler Azrout, Rachid, van Spanje, Joost and de Vreese, Claes. “A Threat Called Turkey: Perceived Religious Threat and Support for EU Entry of Croatia, Switzerland and Turkey.” Acta Politica 48.1 (2013): 2-21. Boomgaarden, Hajo G. and Freire, André. “Religion and Euroscepticism: Direct, Indirect or No Effects?” West European Politics 32.6 (2009): 1240–1265. Nelsen, Brent F., Guth, James L. and Fraser, Cleveland R. “Does Religion Matter? Christianity and Public Support for the European Union.” European Union Politics 2.2 (2001): 191–217.
9 Medya'nın Etkisi Zaller,John. 1992.The Nature and Origins of Mass Opinion . Chapters 3 and 6. 
 De Vreese, Claes. H. and Boomgarden, Hajo G. “Media Message Flows and Interpersonal Communication: The Conditional Nature of Effects on Public Opinion.” Communication Research 33.1 (2006a): 19-37.
10 Popülizm Akkerman, Agnes, Cas Mudde, and Andrej Zaslove. "How populist are the people? Measuring populist attitudes in voters." Comparative political studies47.9 (2014): 1324-1353. Spruyt, Bram, Gil Keppens, and Filip Van Droogenbroeck. "Who supports populism and what attracts people to it?." Political Research Quarterly 69.2 (2016): 335-346. Mudde, Cas. "The populist zeitgeist." Government and opposition 39.4 (2004): 541-563. Oesch, Daniel. "Explaining Workers' Support for Right-Wing Populist Parties in Western Europe: Evidence from Austria, Belgium, France, Norway, and Switzerland." International Political Science Review 29.3 (2008): 349-373.
11 Göçmenlere Tavır Brader, Ted, Nicholas A. Valentino, and Elizabeth Suhay. 2008. “What Triggers Public Opposition to Immigration? Anxiety, Group Cues, and Immigration Threat.” American Journal of Political Science 52(4): 959-978. Schneider, Silke L. "Anti-immigrant attitudes in Europe: Outgroup size and perceived ethnic threat." European Sociological Review 24.1 (2008): 53-67. Azrout, Rachid, Joost Van Spanje, and Claes de Vreese. "Talking Turkey: Anti-immigrant attitudes and their effect on support for Turkish membership of the EU." European Union Politics 12.1 (2011): 3-19. Burns, Peter, and James G. Gimpel. "Economic insecurity, prejudicial stereotypes, and public opinion on immigration policy." Political science quarterly 115.2 (2000): 201-225. Kentmen-Cin, Cigdem, and Cengiz Erisen. "Anti-immigration attitudes and the opposition to European integration: A critical assessment." European Union Politics 18.1 (2017): 3-25. Erisen, Cengiz, and Cigdem Kentmen-Cin. "Tolerance and perceived threat toward Muslim immigrants in Germany and the Netherlands." European Union Politics 18.1 (2017): 73-97.
12 Kamuoyu kutuplaşması Baldassarri, Delia, and Andrew Gelman. "Partisans without constraint: Political polarization and trends in American public opinion." American Journal of Sociology 114.2 (2008): 408-446. Druckman, James N., Erik Peterson, and Rune Slothuus. "How elite partisan polarization affects public opinion formation." American Political Science Review 107.1 (2013): 57-79.Fiorina, Morris P., and Samuel J. Abrams. 2008. “Political Polarization in the American Public.” Annual Review of Political Science 11: 563-88.
13 Oy verme Davranışı Donald P. Green, and Jennifer K. Smith. 2003. “Professionalization of Campaigns and the Secret 
History of Collective Action Problems.” Journal of Theoretical Politics 15(3): 321-339.
14 Türk Kamuoyu ve Seçmen Davranışı Çarkoğlu, Ali. “Who Wants Full Membership? Characteristics of Turkish Public Support for EU Membership” Turkish Studies 4.1 (2003): 171-194. Kentmen, Çiğdem “Determinants of Support for EU Membership in Turkey: Islamic Attachments, Utilitarian Considerations and National Identity.” European Union Politics 9.4 (2008): 487-510. Esmer, Yılmaz “At the Ballot Box: Determinants of Voting Behavior.” Politics, Parties, and Elections in Turkey. Pp. 91-114.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı

Yukarıdaki kitaplar ve power point sunumları.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
70
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
30
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
30
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
8
112
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
30
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.