Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 643 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Milliyetçilik ve Vatandaşlık
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 643
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu dersin baslıca amacı, öğrencileri miliyetçilik, modern milli devlet ve modern vatandaşlık ile ilgili eleştirel düşünmeye, araştırma kuramlarını çalışmaya ve temel soruları sormaya hazırlamaktır. Bu amaç, öğrencilerin siyaset bilimindeki daha komplike olan karşılaştırmalı analizlere hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler:
  • Modern milli devletin tarihsel oluşumuyla bağlantılı olarak milliyetçiliği anlayabilecek ve kuramlaştırabileceklerdir;
  • Modern milli devlet ile siyasi toplumun bireysel üyeleri arasındaki ilişkinin yasal kodlaması olarak vatandaşlığı anlayabilecek ve kuramlaştırabileceklerdir;
  • Dünyadaki farklı vatandaşlık rejimleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıklarını tanımlayabileceklerdir;
  • Ulus-altı ve ulus-üstü vatandaşlık çeşitlerini anlayabileceklerdir;
  • Ders boyunca öğrendikleri kuramsal perspektifleri bireysel akademik araştırmalarında kullabileceklerdir.
Ders Tanımı Bu ders, problem-temelli eğitim esasına dayanmaktadır ve temelde iki öğrenme aşamasını içermektedir: (1) seminerler (2) bireysel araştırma projeleri. Seminer aktiviteleri öğretim üyesinin gözetiminde öğrencilere ders konularını araştırma fırsatı sunmaktadır. Öğrencilerden her hafta için belirlenmiş okumaları yapıp tüm seminerlere aktif bir biçimde katılmaları beklenmektedir. Bunun sonucunda, öğrencilerin dönem boyunca seminer aktivitelerinden öğrendikleri bilgileri seçtikleri bireysel araştırmalarında kullanmaları amaçlanmaktadır. Araştırma süreci iki aşamayı içermektedir. Öğrenciler öncelikle analizlerinin genel stratejisini ve araştırma projelerinin detaylı yapısını içeren bir sunum yapacaklardır. İkinci olarak, nihai araştırma projelerini hazırlayıp dönemin sonunda teslim edeceklerdir. Öğretim üyesi, bu iki aşamaya da danışmanlık yapacaktır. Öğrencilerin (1) tüm derslere katılmaları (2) tüm okumaları yapmaları (3) seminer konularındaki tartışmalara katılmaları ve (4) öğretim üyesinin rehberliğinde bireysel araştırma projelerini hazırlamalarını beklenmektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders müfredatının ve kaynakça gibi ders kaynaklarının açıklanması
2 Seminer konusu: Soyut Vatandaşlık- Toplum Sözleşmesi ve Vatandaş Aşağıdaki listeden öğretim görevlisinin seçeceği ve seminer dersinden bir hafta once duyuracağı okuma listesi
3 Seminer konusu: Milliyetçilik ve Modern Milli Devletin Oluşumu Aşağıdaki listeden öğretim görevlisinin seçeceği ve seminer dersinden bir hafta once duyuracağı okuma listesi
4 Seminer konusu: Etnik Vatandaşlık ( siyasi kuram) Aşağıdaki listeden öğretim görevlisinin seçeceği ve seminer dersinden bir hafta once duyuracağı okuma listesi
5 Seminer konusu: Etnik Vatandaşlık ( örnek olaylar) Aşağıdaki listeden öğretim görevlisinin seçeceği ve seminer dersinden bir hafta once duyuracağı okuma listesi
6 Seminer konusu: Yurttaşlık Esasına Dayanan Vatandaşlık (siyasi kuram) Aşağıdaki listeden öğretim görevlisinin seçeceği ve seminer dersinden bir hafta once duyuracağı okuma listesi
7 Seminer konusu: Yurttaşlık Esasına Dayanan Vatandaşlık ( Örnek olaylar) Aşağıdaki listeden öğretim görevlisinin seçeceği ve seminer dersinden bir hafta once duyuracağı okuma listesi
8 Seminar konusu: Ulus-altı ve ulus-üstü vatandaşlık şekilleri Aşağıdaki listeden öğretim görevlisinin seçeceği ve seminer dersinden bir hafta once duyuracağı okuma listesi
9 Dönemin Gözden Geçirilmesi
10 Bireysel araştırma projeleri: analizin genel stratejisi- bireysel sunumlar Öğrencilerin araştırma projeleri ile ilgili kaynak seçimleri
11 Bireysel araştırma projeleri: analizin genel stratejisi- bireysel sunumlar Öğrencilerin araştırma projeleri ile ilgili kaynak seçimleri
12 Bireysel araştırma projeleri: analizin genel stratejisi- bireysel sunumlar Öğrencilerin araştırma projeleri ile ilgili kaynak seçimleri
13 Bireysel araştırma projeleri: analizin genel stratejisi- bireysel sunumlar Öğrencilerin araştırma projeleri ile ilgili kaynak seçimleri
14 Bireysel araştırma projeleri: analizin genel stratejisi- bireysel sunumlar Öğrencilerin araştırma projeleri ile ilgili kaynak seçimleri
15 Bireysel araştırma projeleri: analizin genel stratejisi- bireysel sunumlar Öğrencilerin araştırma projeleri ile ilgili kaynak seçimleri
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

ANDERSON, Benedict. 2006. Imagined Communities. London: Verso.

BAUBÖCK, Rainer and Andre LIEBICH, eds. 2010. "Is there (still) an East-West Divide in the Conception of Citizenship in Europe?" EUI Working Papers, RSCAS 2010/19.

BELLAMY, Richard, Dario CASTIGLIONE, and Emilio SANTORO, eds.,2004. Lineages of European citizenship: rights, belonging, and participation in eleven nation-states. New York: Palgrave.

BRUBAKER, Rogers, 1992. Citizenship and Nationhood in France and Germany. Cambridge, MA: Harvard University Press.

BRUBAKER, Rogers, 2004. “In the Name of the Nation: Reflections on Nationalism and Patriotism”, Citizenship Studies, Vol. 8, No. 2, pp. 115–127.

CARON, Jean-Francois, 2013. “Understanding and interpreting France’s national identity: The meanings of being French”, National Identities, Vol. 15, No. 3, pp. 223-237.

DELANTY, Gerard, 1997. “Models of Citizenship: Defining European Identity and Citizenship”, Citizenship Studies, Vol. 1, No. 3, pp. 285-303.

ENJOLRAS, Bernard, 2008. “Two hypotheses about the emergence of a post-national European model of citizenship”, Citizenship Studies, Vol. 12, No. 5, pp. 495-505.

GIDDENS, Anthony. 1985. The Nation-state and Violence. Cambridge: Polity Press.

HEATER, Derek, 1999, What is citizenship? Malden, Mass.: Polity Press.

HEATER, Derek, 2004, A brief history of citizenship. New York: New York University Press.

HERZOG, Tamar, 2007. “Communities Becoming a Nation: Spain and Spanish America in the Wake of Modernity (and Thereafter)”, Citizenship Studies, Vol. 11, No. 2, pp. 151–172.

HOBSBAWM, Eric. 1990. Nations and nationalism since 1780: programme, myth, reality. New York, NY: Cambridge University Press.

HUTCHINSON, John and Anthony D. SMITH, eds., 1994, Nationalism. New York: Oxford University Press.

JOPPKE, Christian, 2007. “Transformation of Citizenship: Status, Rights, Identity”, Citizenship Studies, Vol. 11, No. 1, pp. 37–48.

KALBERG, Stephen, 1997. “Tocqueville and Weber on the Sociological Origins of Citizenship: The Political Culture of American Democracy”, Citizenship Studies, Vol. 1, No. 2, pp. 199-222.

MAYALL, James. 1999. Sovereignty, nationalism, and self-determination. In: R. JACKSON, ed., Sovereignty at the millennium. Oxford: Blackwell, 1999, pp. 52-80.

MURPHY, Michael and Siobhan HARTY, 2003. Post-Sovereign Citizenship, Citizenship Studies, Vol. 7, No. 2, pp. 181-197.

O’NEIL, Patrick H., 2010. Essentials in comparative politics, third edition. New York: W. W. Norton & Company.

PREUSS, Ulrich K., 2003. “Citizenship and the German Nation”, Citizenship Studies, Vol. 7, no. 1, pp. 37-56.

SMITH, Anthony D. 1971. Theories of Nationalism. London: Gerald Duckworth & Co.

SMITH, Anthony D. 2003. Nationalism and Modernism. London and New York: Routledge.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
Proje
1
30
Seminer/Çalıştay
1
30
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
12
7
84
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
1
48
48
Seminer/Çalıştay
1
25
25
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

X
10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.