Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 667 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Avrupa Çalışmalarında Yeni Yaklaşımlar ve Kavramlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 667
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, öğrencileri Avrupa Çalışmaları hakkındaki güncel teorik ve ampirik tartışmalardan haberdar etmeyi amaçlamaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Avrupa Çalışmaları hakkındaki güncel teorik ve ampirik tartışmaları özetleyebilecektir.
  • Teorik yaklaşımların güçlü ve zayıf yanlarını tartışabilecektir.
  • Avrupa bütünleşmesinin karşılaştığı temel zorlukları açıklayabilecektir.
  • Güncel sorunlara ilişkin gelecek senaryoları üretebilecektir.
  • İlgili bir konuyu bir makale ve sunumda inceleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu ders, Avrupa Çalışmalarındaki güncel teorik ve ampirik tartışmaları incelemektedir. Ders içeriği, beş temel konu etrafında şekillenmiştir: (1) Politika yapımı hakkındaki tartışmalar (Yeni Alman liderliği? Yeni Juncker Komisyonu’nun etkisi); (2) Avro krizinin yönetimi üzerine tartışmalar (hükümetlerarasıcı ve yeni-işlevselci yaklaşımlar); (3) AB’nin dış politikası üzerine tartışmalar (Tek sesli konuşma? Ukrayna krizi, küresel ticari yönetişim ve enerji/iklim politikası örnekleri); (4) AB’nin dönüştürücü gücü üzerine tartışmalar (üye ülkelerde, özellikle Türkiye’de AB etkisi, Orta ve Doğu Avrupa’da üyelik sonrası uyumlaşma); (5) Genişleme, derinleşme ve farklılaşan bütünleşme üzerine tartışmalar (Genişlemeler daha derin bütünleşmeyi engelliyor mu? Farklılaşan bütünleşme AB’nin artan heterojenliğine çözüm olabilir mi; İngiltere’nin AB’den çıkması üzerine tartışmalar)

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 AB politika sürecinin teorik çerçevesi I Special Issue Journal of European Public Policy (2013), vol. 20, no. 6
3 AB politika sürecinin teorik çerçevesi II Special Issue Journal of European Public Policy (2013), vol. 20, no. 6
4 AB politika sürecinin teorik çerçevesi III Kohler-Koch and Eising (1999) The Transformation of governance in the EU, ch. 1 and 2 by Cited by Börzel, T. A. and Heard-Lauréote, K. (2009) Networks in EU Multi-level Governance: Concepts and Contributions, Journal of Public Policy 29(2): 135-151
5 Avro krizi yönetimi üzerine teorik yaklaşımlar I Special Issue Journal of European Public Policy (2015), vol. 22, no. 2
6 Avro krizi yönetimi üzerine teorik yaklaşımlar II Special Issue Journal of European Public Policy (2013), vol. 20, no. 2. Cowles, Caporaso, Risse (2001) Transforming Europe: Europeanization and domestic change, New York : Cambridge University Press, 2001
7 AB Dış Politikasını Kuramlaştırmak I Virtual Special Issue Journal of European Public Policy (2015); Special Issue Journal of European Public Policy (2014), vol. 21, no. 7
8 AB Dış Politikasını Kuramlaştırmak II Virtual Special Issue Journal of European Public Policy (2015); Special Issue Journal of European Public Policy (2014), vol. 21, no. 7
9 AB’nin dönüştürücü gücü I
10 AB’nin dönüştürücü gücü II
11 Genişleme vs. Derinleşme: Genişleme ve AB Bütünleşmesi I Special Issue Journal of European Public Policy (2014), vol. 21, no. 5
12 Genişleme vs. Derinleşme: Genişleme ve AB Bütünleşmesi II Special Issue Journal of European Public Policy (2014), vol. 21, no. 5
13 Sunumlar
14 Sınav
15 Dönemin gözden geçirilmesi  
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Makale ve kitap bölümleri ile slaytlar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
2
40
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
2
25
50
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
35
35
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

X
3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

X
6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.