Bizi takip edin
|
EN

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Doktora Programı

PSIR 672 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Modernite ve Eleştirileri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
PSIR 672
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Doktora
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Bu seminer dersi modern ve çağdaş siyaset teorisinde şiddet ve politika ilişkisinin nasıl kavramsallaştırıldığını irdelemeyi amaçlıyor.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Şiddet ve politika arasındaki ilişkiyi değerlendirebilecekler
  • Şiddet ve politika ilişkisine odaklanan farklı teorik yaklaşımların etik ve epistemolojik varsayımlarını yorumlayabilecekler
  • Siyasal olgu ve problemleri eleştirel olarak değerlendirebilecekler
  • Tarihsel ve çağdaş meseleleri teorik araştırmanın sunduğu olanaklardan yararlanarak değerlendirebilecekler
  • Siyaset teorisi, siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanlarında akademik literatüre katkıda bulunma yetisini kazanabilecekler
  • Seminer sunumları ve tartışmalara katılım vasıtasıyla grup çalışmasına katkıda bulunabilecekler
  • Siyaset teorisindeki yaklaşımları kamusal tartışmalara uygulayabileceklerdir
Ders Tanımı Bu seminer dersi, modern ve çağdaş siyasal düşünceye damga vurmuş metinlere odaklanarak şiddet ve politika arasındaki ilişkiyi ele almayı hedefliyor. Ele alınacak düşünürler/yazarlar: Freud, Sartre, Robespierre, Sorel, Benjamin, Derrida, Schmitt, Fanon and Arendt.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş
2 İlksel Temeller Freud, Civilization and Its Discontents, “Why War?”
3 Şiddet ve Emperyalizm Arendt, “Imperialism”, The Origins of Totalitarianism, 123-221. Supplementary Reading: Karuna Mantena, “Genealogies of Catastrophe: Arendt on the Logic and Legacy of Imperialism” in Politics in Dark Times, Seyla Benhabib (ed.) (Cambridge University Press, 2010), 83-112.
4 Antisemitizm Sartre, Anti-Semite and Jew. Supplementary Reading: Michael Walzer, “Preface” (in Anti-Semite and Jew).
5 Şiddet ve Kolonyalizm Fanon, The Wretched of the Earth, (“Concerning Violence”, 35-106). Supplementary Readings: 1. Sartre, “Preface,” The Wretched of the Earth, 7-31. 2. Richard J. Bernstein, “Frantz Fanon’s Critique of Violence” in Violence: Thinking without Banisters (Polity, 2013), 105-127.
6 Şiddet vs. Politika Arendt, “On Violence”, Crises of theRepublic, 103-198. Supplementary Reading: Richard J. Bernstein, “Hannah Arendt: On Violence and Power” in Violence: Thinking without Banisters (Polity, 2013), 78-104.
7 Ödev Teslimi I
8 Toplama Kampları Arendt, “Total Domination”, The Origins of Totalitarianism, Part 3, Chp. 12, Section 3.
9 Holokost Yehuda Bauer, Rethinking the Holocaust, Chp. 1, 2 & 3.
10 Soykırımın Zararı Claudia Card, “Genocide and Social Death”, Hypatia 18, 1 (2003), 63-79. Shmuel Lederman, “A Nation Detsroyed: An Existential Approoach to the Distinctive Harm of Genocide”, Journal of Genocide Research 19, 1 (2017), 112-132.
11 Ödev Teslimi II
12 Bellek Politikası I Duncan Bell, “Memory, Trauma and World Politics” in Duncan Bell (ed) Memory, Truma and World Politics (Palgrave, 2006), 1-29. Daniel Levy and Natan Sznaider, “Memory Unbound: The Holocaust and the Formation of Cosmopolitan Memory”, European Journal of Social Theory 5, 1 (2002), 87-106.
13 Bellek Politikası II Aleida Assmann, “Europe: A Community of Memory?” GHI Bulletin 40 (2007), 11-25. Tzvetan Todorov, “Memory as Remedy for Evil”, Journal of International Criminal Justice 7 (2009), 447-462.
14 Ödev Teslimi III
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Yukarıda belirtilen kaynaklar.

Tüm kaynaklar üniversitemiz kütüphanesinde veya açık kaynak olarak erişilebilir durumdadır veya Blackboard sistemi aracılığıyla öğrencilerimizle paylaşılmaktadır.

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
3
60
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
5
100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
8
80
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
3
25
75
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
22
22
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
0
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler konusunda kuramsal ve kavramsal yeterlilikleri üst düzeye çıkarır ve derinleştirir.

X
2

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında yapılar, aktörler, kurumlar ve kültür gibi etkenler arasındaki ilişkileri eleştirel ve üst düzey analitik bir yaklaşımla değerlendirir.

3

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki kuramsal ve ampirik boşlukları saptar ve üst düzeyde sorgulama yetilerini kazanır.

X
4

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler literatüründeki boşlukları dolduracak yenilikçi, öncü ve özgün argümanlar geliştirme yetisini kazanır.

X
5

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında üst düzey niceliksel ve/veya niteliksel araştırma tekniklerini kullanarak ilgili verileri toplar, çözümler ve yorumlar.

6

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanına özgün eserler üretip, ulusal ve uluslararası endeksler tarafından taranan dergilerde yayınlar yapar.

X
7

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak sunar.

X
8

Siyaset olgusuna ilişkin gündelik hayat içerisinde karşılaşılan sorunlara çözüm üretmeye yönelik olarak sorumluluk alır.

X
9

Ulusal ve uluslararası siyasetteki çatışmaların çözümlenmesinde kullanılan kurumsal ve siyasal araçların belirlenmesine yönelik projeler geliştirir.

10

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili bilimsel kıstaslara uygun, özgün bir tez hazırlar.

X
11

Bir yabancı dili kullanarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerle ilgili bilgileri takip eder, yayın yapar ve akademik ortamlardaki tartışmalarda yer alır.

X
12

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, yayımı ve uygulanması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olur.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.