Ders İçerikleri - Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

SEN 501 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Doğal Kaynaklar Yönetimi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SEN 501
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders, yenilenebilir, fosil ve diğer tür enerji kaynakları ile ilgili temel bilgiler verecektir. Dersin odak noktasında üretim teknolojileri ve enerji sistemlerinin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi bulunmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enerji kaynakları ile ilgili temel kavramları tanımlayabileceklerdir.
  • Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliğine ilişkin modeller geliştirme becerisi kazanacaklardır.
  • Fosil yakıtlar ve yenilenebilir enerji türleri arasındaki farklılıkları tanımlayabilecektir.
  • Enerji kaynaklarının sürdürülebilirlik ile ilgili uygulama alanlarını kavrayabilecektir.
Ders Tanımı İleri düzeydeki bu ders, doğal kaynakların yönetimi ve sürdürülebilirliğini detaylı bir şekilde analiz etmek için planlanmıştır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Enerji Kaynaklarına Giriş Yarman, T. (2009). "Enerji Kaynakları". İstanbul : Okan Üniversitesi Yayınları. ISBN-ISSN: 978-605-5899-03-5.
2 Enerji Birimleri Yarman, T. (2009). "Enerji Kaynakları". İstanbul : Okan Üniversitesi Yayınları. ISBN-ISSN: 978-605-5899-03-5.
3 Fosil Yakıtlar: Petrol Yarman, T. (2009). "Enerji Kaynakları". İstanbul : Okan Üniversitesi Yayınları. ISBN-ISSN: 978-605-5899-03-5.
4 Fosil Yakıtlar: Kömür Yarman, T. (2009). "Enerji Kaynakları". İstanbul : Okan Üniversitesi Yayınları. ISBN-ISSN: 978-605-5899-03-5.
5 Fosil Yakıtlar: Doğal Gaz ve Konvansiyonel Olmayan Enerji Kaynakları Yarman, T. (2009). "Enerji Kaynakları". İstanbul : Okan Üniversitesi Yayınları. ISBN-ISSN: 978-605-5899-03-5.
6 ARASINAV Yarman, T. (2009). "Enerji Kaynakları". İstanbul : Okan Üniversitesi Yayınları. ISBN-ISSN: 978-605-5899-03-5.
7 Yenilenebilirler: Rüzgar
8 Yenilenebilirler: Güneş Dieter Seifried and Walter Witzel (2010). "Renewable Energy". ISBN-ISSN: 9781849775298.
9 Yenilenebilirler: Hidro güç Dieter Seifried and Walter Witzel (2010). "Renewable Energy". ISBN-ISSN: 9781849775298.
10 Yenilenebilirler: Jeotermal Dieter Seifried and Walter Witzel (2010). "Renewable Energy". ISBN-ISSN: 9781849775298.
11 Yenilenebilirler: Biyokütle ve Biyoyakıt Dieter Seifried and Walter Witzel (2010). "Renewable Energy". ISBN-ISSN: 9781849775298.
12 Hidrojen Enerjisi Dieter Seifried and Walter Witzel (2010). "Renewable Energy". ISBN-ISSN: 9781849775298.
13 Nükleer Enerji Charles D. Ferguson (2011). "Nuclear Energy". New York, N.Y. : Oxford University Press. ISBN-ISSN: 9780199792450.
14 Sürdürülebilir Enerji Sistemleri Jefferson W. Tester [et al.] (2005). "Sustainable energy: choosing among options". Cambridge, Mass. : MIT Press. ISBN-ISSN: 0-262-20153-4.
15 Enerji Sistemlerinin Sürdürülebilir Yönetimi Jefferson W. Tester [et al.] (2005). "Sustainable energy: choosing among options". Cambridge, Mass. : MIT Press. ISBN-ISSN: 0-262-20153-4.
16 Dönemin gözden geçirilmesi

 

Ders Kitabı Yukarıda belirtilen kitap bölümleri ve PowerPoint sunumlar
Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
5
75
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
30
30
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
42
42
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
225

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri geliştirmek.
2 Ekonomi, doğa bilimleri, siyasi bilimler, hukuk, ve sosyoloji gibi enerji çalışmalarının temel bilim dallarında teorik ve pratik bilgiyi kullanarak enerji sistemleri hakkındaki problemleri ve durumları değerlendirmek.
3 Enerji sistemlerinde beklenmeyen çok boyutlu problemleri, birey ya da bir grup üyesi olarak sorumluluk alıp çözümlemek.
4 Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla eleştirel olarak değerlendirmek .
5 Sürdürülebilir enerji kalkınmasında problemleri belirleyerek tartışmak.
6 Uluslararası meselelerin ve jeopolitik durumun enerji üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek tartışmak.
7 Enerji sistemlerinin dayatıldığı ekonomik ve siyasi yapıyı inceleyerek tartışmak.
8 Enerji çalışmaları literatüründe teorik ve deneysel boşlukları sorgularken orjinal tartışmalar geliştirmek.
9 Enerji bilimleri ve sürdürülebilir enerji kalkınması alanında bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak değişkenler olarak teorileri, senaryoları ve kavramları ölçebilen verileri toplayarak yorumlamak.
10 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında tez/dönem projesi hazırlamak.
11 Enerji çalışmaları literatürünü takip edebilmek ve uluslararası akademisyenlerle iletişim kurabilmek için yabancı dil becerilerini geliştirmek.
12 Enerji bilimleri alanında veri ve bilgiyi ileri seviyede kulllanabilmek.
13 Enerji çalışmalarıyla ilgili veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde etik, toplumsal ve bilimsel değerlere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.