SEN 507 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Elektrik Piyasasında Mevzuata İlişkin Hususlar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SEN 507
Güz/Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ders, enerji sektöründeki ilke ve yönetmeliklere ilişkin bir anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla dersin başında, düzenleme teorisi ve güç sektörü kavramlarına ilişkin kısa bir giriş yapılacaktır. Daha sonra AB Enerji Piyasasında, enerji piyasasına odaklanan geliştirme süreci analiz edilecektir. Ders, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Türkiye Enerji Sektörü'nün incelemesine devam edecektir. Bu derste, Türkiye enerji sektörü elektrik ve yenilenebilir enerji kapsamında incelenecektir. Elektrik piyasası ve mevzuat hakkında detaylı bilgi verildikten sonra, ders aşağıdaki konuların incelenmesiyle tamamlanacaktır: elektrik piyasası mevzuatında idari ve cezai yaptırımlar, elektrik piyasasında tüketici düzenlemeleri, emisyon ticareti/düşük karbon gelişimi ve güç piyasası etkileşimi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • elektrik ve yenilenebilir enerji piyasası ile ilgili kavramları tanımlayabilecektir.
  • AB ve Türkiye elektrik piyasasında gelişme dönemini ve bu dönemi etkileyen sebepleri tespit edebilecektir.
  • EPDK'nın görev ve sorumluluklarını ve Türkiye'deki yenilenebilir enerji kaynakları da dahil olmak üzere farklı kaynaklardan elektrik ile ilgili düzenlemeleri açıklayabilecektir.
  • elektrik piyasasındaki idari ve cezai yaptırımlar, emisyon ticareti/düşük karbon gelişimi ve güç piyasası etkileşimine ek olarak elektrik piyasasında tüketici düzenlemelerini kavrayabilecektir.
Ders Tanımı Ders kapsamında şu konular incelenecektir: Serbestleşme ve düzenleme kavramı, EPDK, AB Enerji Piyasası, Türkiye'deki mevcut güç piyasası ve mevzuatı, elektrik piyasasında idari ve cezai yaptırımlar, ilgili tüketici düzenlemeleri, emisyon ticareti/düşük karbon gelişimi ve güç piyasası etkileşimi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş - Enerji Piyasası ve Enerji Politikası -Enerji'nin önemi -Enerji Piyasalarının Üç Önemli Ayağı Ders Notları  Bram DELVAUX/Michael HUNT/Kim TALUS-EU Energy Policy Law and Policy Issues, Euroconfidentiel
2 Düzenleme Teorisi ve Düzenlemenin Temel Kavramları Ders hakkında genel bilgiler, Düzenlemenin Tarihçesi ve Temel Dinamiği Serbestleşme/Düzenleme/Deregülasyon Kavramları Ders Notları  Robert BALDWIN / Martin CAVE: Understanding Regulation- Theory, Strategy and Practice, Oxford University Press, New York 1999.  Wolf SAUTER/Harm SCHEPEL, State and Market in European Union Law, Cambridge Studies in European Law and Policy, Cambridge University Press, Cambridge 2009.
3 AB Enerji Piyasası -“Tek Avrupa Enerji Piyasası”: Kavram ve Önemi -Serbestleşme Dönemi Öncesi Enerji Piyasası Enerji Piyasasının ve Devletin Rolünün Yeniden Yapılandırılması Enerji Piyasasının Yasal Yapısı AB Enerji Birliği Ders Notları  Peter CAMERON, Competition in Energy Markets, Second Edition, Oxford University Press, Oxford 2007.
4 Türk Enerji Piyasası & EPDK Türkiye Enerji Piyasası Hakkında Genel Bilgiler EPDK'nın Görev ve Sorumlulukları İlgili Makaleler
5 Genel olarak Türkiye'de Güç Sektörü ve Güç Sektörünün Gelişimi Elektrik Piyasasına İlişkin Temel Kavramlar Elektriğin Yapısal Özellikleri Elektrikli Malların Yasal Durumu ve Hizmetler Türkiye Elektrik Piyasasının Tarihsel Gelişimi İlgili mevzuat hakkında genel bilgi Ders Notları ve Makaleler EPDK'nın Elektrik piyasası yıllık raporları Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan İlerleme Raporları Diğer İlgili Raporlar
6 İlgili Mevzuat Kapsamında Elektrik Piyasası Faaliyetleri ve Pazar Modeli Nesil Dağıtım Transmisyon Arz EPDK tarafından hazırlanan Yıllık ve Aylık Elektrik Piyasası raporları İlgili Makaleler
7 Türkiye'de Elektrik Üretim Kaynakları ve Modelleri ve ilgili mevzuat Kömür, doğal gaz, yenilenebilir kaynaklar (güneş, jeotermal, rüzgar, biyokütle) Lisanslı ve Lisanssız Üretim YEKA Modeli Enerji Kooperatifleri Çatı üstü güneş Teşvikler Ders Notları Mevzuat İlgili Makaleler
8 Türkiye'de Elektrik Üretim Kaynakları ve Modelleri ve ilgili mevzuat Kömür, doğal gaz, yenilenebilir kaynaklar (güneş, jeotermal, rüzgar, biyokütle) Lisanslı ve Lisanssız Üretim YEKA Modeli Enerji Kooperatifleri Çatı üstü güneş Teşvikler Ders Notları Mevzuat İlgili Makaleler
9 Türkiye'de Elektrik Üretim Kaynakları ve Modelleri ve ilgili mevzuat Kömür, doğal gaz, yenilenebilir kaynaklar (güneş, jeotermal, rüzgar, biyokütle) Lisanslı ve Lisanssız Üretim YEKA Modeli Enerji Kooperatifleri Çatı üstü güneş Teşvikler Ders Notları Mevzuat İlgili Makaleler
10 Türkiye'de Elektrik Üretim Kaynakları ve Modelleri ve ilgili mevzuat Kömür, doğal gaz, yenilenebilir kaynaklar (güneş, jeotermal, rüzgar, biyokütle) Lisanslı ve Lisanssız Üretim YEKA Modeli Enerji Kooperatifleri Çatı üstü güneş Teşvikler Ders Notları Mevzuat İlgili Makaleler
11 Enerji sektöründe sözleşmeler Ders Notları  Mustafa YAVUZ, Elektrik Tedarik Sözleşmeleri, Özellikle İkili Antlaşma, Oniki Levha Yayıncılık, 2011
12 Elektrik Piyasasında Yaptırımlar ve Diğer İlgili Konular Mevzuat Ders Notları Dava Hukuku
13 Güç Piyasasında Çevresel Konular İklim değişikliği Düşük Karbon Geliştirme Emisyon ticareti Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan İlerleme Raporları Türkiye'de Emisyon Ticareti Sistemlerinde Yol Haritası Raporu Diğer ilgili raporlar İlgili Makaleler
14 AB ve Türkiye Elektrik Piyasasında Tüketici Yönetmeliği Elektrik Piyasasında “Tüketici” Kavramı Kamu Hizmeti Yükümlülükleri ve Tüketici Koruması Türkiye Elektrik Piyasası Mevzuatında Tüketici Hakları Ders Notları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Yukarıda belirtilen kitaplardan bölümler, dersin hocası tarafından verilen ilgili makaleler ve notlar

Önerilen Okumalar/Materyaller

EPDK Raporları, Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan İlerleme Raporları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
4
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
37
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
5
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınavlar
Final Sınavı
1
60
    Toplam
210

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri geliştirmek.
2 Ekonomi, doğa bilimleri, siyasi bilimler, hukuk, ve sosyoloji gibi enerji çalışmalarının temel bilim dallarında teorik ve pratik bilgiyi kullanarak enerji sistemleri hakkındaki problemleri ve durumları değerlendirmek.
3 Enerji sistemlerinde beklenmeyen çok boyutlu problemleri, birey ya da bir grup üyesi olarak sorumluluk alıp çözümlemek.
4 Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla eleştirel olarak değerlendirmek .
5 Sürdürülebilir enerji kalkınmasında problemleri belirleyerek tartışmak.
6 Uluslararası meselelerin ve jeopolitik durumun enerji üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek tartışmak.
7 Enerji sistemlerinin dayatıldığı ekonomik ve siyasi yapıyı inceleyerek tartışmak.
8 Enerji çalışmaları literatüründe teorik ve deneysel boşlukları sorgularken orjinal tartışmalar geliştirmek.
9 Enerji bilimleri ve sürdürülebilir enerji kalkınması alanında bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak değişkenler olarak teorileri, senaryoları ve kavramları ölçebilen verileri toplayarak yorumlamak.
10 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında tez/dönem projesi hazırlamak.
11 Enerji çalışmaları literatürünü takip edebilmek ve uluslararası akademisyenlerle iletişim kurabilmek için yabancı dil becerilerini geliştirmek.
12 Enerji bilimleri alanında veri ve bilgiyi ileri seviyede kulllanabilmek.
13 Enerji çalışmalarıyla ilgili veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde etik, toplumsal ve bilimsel değerlere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest