Ders İçerikleri - Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) | İzmir Ekonomi Üniversitesi

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ

Sürdürülebilir Enerji Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

SEN 508 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Fosil Yakıt Piyasalarının Geçmişi, Mevcut Konumu ve Geleceği: Yasama Yapısı
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
SEN 508
Bahar
3
0
3
7.5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Yüksek Lisans
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Ders, fosil yakıtlar ile ilgili piyasa ilkeleri ve düzenlemeleri ile ilgili bir anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla fosil yakıt bazlı piyasalar incelenecektir. Dersin başında, petrol piyasası incelenecektir. Daha sonra doğal gaz piyasasında, LNG ve LPG pazarındaki gelişmeler yasal açıdan ele alınacaktır. İlgili enerji piyasaları ve mevzuat hakkında ayrıntılı bilgi verildikten sonra, ders aşağıdaki konuların incelenmesi ile tamamlanacaktır: mevzuatta idari ve cezai yaptırımlar, enerji anlaşmazlıklarının çözümü, düşük karbon gelişimi.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • fosil yakıt piyasası ile ilgili kavramları tanımlayabilecektir
  • Türkiye'de doğal gaz, petrol ve LPG piyasalarına ilişkin düzenlemeleri kavrayabilecektir.
  • fosil yakıt enerji piyasasındaki idari ve cezai yaptırımları, enerji piyasasındaki ihtilafların çözümü ve fosil yakıt kullanımının olumsuz etkilerini azaltmak için düşük karbonlu kalkınma faaliyetlerini anlayabilecektir.
Ders Tanımı Ders kapsamında şu konular incelenecektir: Doğal gaz, LNG, petrol ve LPG piyasaları ile ilgili düzenlemeler, fosil yakıt pazarında idari ve cezai yaptırımlar, uyuşmazlıkların çözümü, düşük karbon gelişimi.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Ders Notları
2 Enerji Piyasası kavramlarının ve Genel Fosil Yakıt Piyasalarının Revizyonu Ders Notları
3 Petrol Piyasası: Upstream & Downstream Petrol Piyasasının Temel Kavramları Türk Petrol Piyasasının tarihi gelişimi Petrol Mevzuatı İlgili makaleler EPDK’nın petrol piyasası raporları Sektörel raporlar
4 Yasama Yapısı: Petrol Hukuku Ders Notları Mevzuat İlgili Makaleler
5 Petrol Piyasası Kanunu Piyasa Etkinlikleri Mevzuatın önemli kısımları Ders Notları Yılmaz ASLAN, Enerji Hukuku Cilt III, Bursa 2009 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu
6 Petrol Bayiliği Sözleşmesi Örnek Sözleşmeler
7 Doğal Gaz Piyasasına Giriş Doğal Gaz Piyasasının Temel Kavramları Doğal Gazın Yapısal Özellikleri Doğal Gazın Hukuki Durumu? Hizmetler? Doğal Gaz Piyasasının Tarihsel Gelişimi Ders Notları EPDK’nın Doğal Gaz piyasası raporları Yılmaz ASLAN, Enerji Hukuku Cilt III, Bursa 2009 İlgili Makaleler Doğal Gaz Hakkında PWC & Deloitte Raporları 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu
8 ARASINAV
9 Doğal Gaz Piyasasında Yasama Yapısı Doğal Gaz Piyasasının Yasal Kaynakları 4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu Kapsamında Piyasa Modeli
10 Doğal Gaz Piyasası --- Sözleşmeler LNG Piyasası Ders Notları İlgili Makaleler Bram DELVAUX/Michael HUNT/Kim TALUS (eds.), EU Energy Law and Policy Issues, ELRF Collection, 1st Edition, 2008
11 LPG Piyasası Türkiye LPG Piyasası Tarihi, 5307 Sayılı LPG Piyasası Kanunu Kapsamında Piyasa Modeli Ders Notları EPDK'nın LPG piyasası raporları Mevzuat
12 İdari ve Cezaî Yaptırımlar ile tüketici koruması gibi diğer konular  Ders Notları  Murat BALCI, Petrol Kaçakçılığı Suçları ve Petrol Piyasasında Düzenlenen Kabahatler
13 Enerji Piyasasında Uyuşmazlıkların Çözümlenmesi  Ders Notları  İlhan YILMAZ, Uluslararası Yatırım Uyuşmazlıklarının Tahkim Yoluyla Çözümü ve ICSID, Beta Yayınları 2004  Ziya AKINCI, Milletlerarası Tahkim, Seçkin Yayınları, 2003  Ali ULUSOY, Uluslar arası Tahkim ve Kamu Hizmeti, Liberte Yayınları 2001  Bilgin TİRYAKİOĞLU, Doğrudan Yatırımların Uluslar arası Hukukta Korunması, Dayınlarlı Yayınları, 2003
14 Fosil yakıt kullanımının olumsuz etkisini azaltmak için düşük karbonlu kalkınma faaliyetleri Ders Notları İlgili Makaleler Düşük karbonlu kalkınma raporları
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Dönemin gözden geçirilmesi  

 

Ders Kitabı

Yukarıda belirtilen kitaplardan bölümler, makaleler ve raporlar

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
15
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Ödev
1
30
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
15
3
45
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Ödev
1
40
40
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
0
Final Sınavı
1
50
50
    Toplam
198

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1 Enerji çalışmaları konusunda teorik ve kavramsal yeterliliklerin yanı sıra uygulamalı yeterlilikleri geliştirmek.
2 Ekonomi, doğa bilimleri, siyasi bilimler, hukuk, ve sosyoloji gibi enerji çalışmalarının temel bilim dallarında teorik ve pratik bilgiyi kullanarak enerji sistemleri hakkındaki problemleri ve durumları değerlendirmek.
3 Enerji sistemlerinde beklenmeyen çok boyutlu problemleri, birey ya da bir grup üyesi olarak sorumluluk alıp çözümlemek.
4 Enerji politikaları ve uygulamaları arasındaki ilişkiyi yapılar, piyasalar, kurumlar, düzenler, iklim değişikliği ve çevre konularıyla eleştirel olarak değerlendirmek .
5 Sürdürülebilir enerji kalkınmasında problemleri belirleyerek tartışmak.
6 Uluslararası meselelerin ve jeopolitik durumun enerji üzerinde olumlu ve olumsuz yönlerini değerlendirerek tartışmak.
7 Enerji sistemlerinin dayatıldığı ekonomik ve siyasi yapıyı inceleyerek tartışmak.
8 Enerji çalışmaları literatüründe teorik ve deneysel boşlukları sorgularken orjinal tartışmalar geliştirmek.
9 Enerji bilimleri ve sürdürülebilir enerji kalkınması alanında bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak değişkenler olarak teorileri, senaryoları ve kavramları ölçebilen verileri toplayarak yorumlamak.
10 Bilimsel kriterler çerçevesinde sürdürülebilir enerji ve jeopolitik konularının siyasi, ekonomik, çevresel, toplumsal ve/ya da tarihsel boyutları hakkında tez/dönem projesi hazırlamak.
11 Enerji çalışmaları literatürünü takip edebilmek ve uluslararası akademisyenlerle iletişim kurabilmek için yabancı dil becerilerini geliştirmek.
12 Enerji bilimleri alanında veri ve bilgiyi ileri seviyede kulllanabilmek.
13 Enerji çalışmalarıyla ilgili veri toplama, yorumlama, yayma ve uygulama sürecinde etik, toplumsal ve bilimsel değerlere sahip olmak.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.